Evropská komise po dvanácti letech vyjednávání podepsala tzv. smlouvu o vzájemné výměně, která má všechny znaky koloniální nadvlády. Africká občanská společnost se proti této smlouvě bouří stejně, jako my se bouříme proti koloniální smlouvě TTIP s USA. Viz tematické číslo Cesty do korporátního otroctví (2014-09). A stejně tak se o této smlouvě vůbec nemluví, hlavně ne v EU. Zato v Africe běží občanský tlak na vlády, aby tuto smlouvu neratifikovaly.

Dne 16. října podepsalo 5 afrických zemí s EU tzv. "spolupráci" pod zkratkou APE (accord de partenariat économique) a tato smlouva se rozšířila na další státy v Africe. Protesty v jednotlivých zemích běží už několik měsíců, jako u nás proti TTIP. Složení protestujících je velice zajímavé: šéfové podniků, zástupci neziskových organizací, politikové, ekonomové, rolníci. Ti všichni mluví o "sebevraždě", o "poslání na smrt", o "historickém omylu". Technicky šlo o to, nahradit smlouvu z Lomé a dohody z Cotonú, které platily od roku 1975 a umožňovaly některým produktům z bývalých EU-kolonií bezcelní přístup na evropský trh. Tyto dohody byly zrušeny, protože po žalobách jiných stran je WTO prohlásila za diskriminující. Proto od roku 2002 nabídla EU africkým zemím jiný druh dohod, které se podobají vyděračským praktikám TTIP.

Afričtí občanští aktivisté shrnují smysl dohod následovně: "My vám přijmeme 100 % zboží do EU a vy musíte přijmout z EU celkem 83 % zboží do vašich zemí.". To znamená zničení místního zemědělství a průmyslu skrze subvencované produkty z EU. Jak známo, v EU již normální trh neexistuje. Každý oligarcha pobírá nějaké subvence z našich daní a těmi si upravuje náklady. Babiš dobře ví, proč šel do politiky. Kdo si pamatuje na začátek Klausovy divoké privatizace, ten dobře ví, jak rychle bylo zničeno české zemědělství, a hlavně sadařství subvencovanými dovozy potravin z EU. Stejný osud EU připravuje Africe pod vedením svých korporací, které plně řídí evropskou politiku. A kdo jinému jámu kopá, sám do ní spadne.