Do sněmovny dorazila novela tzv. branného zákona, jejíž plné znění si můžeme přečíst na stránkách Parlamentu České republiky ZDE V současné době je předána k projednání Výboru pro obranu. Pokud se do celého procesu nezamíchá občanská iniciativa, můžeme očekávat celkem hladké přijetí.

Je nasnadě, že tato novela, respektive její principy, nebyly vymyšleny zde, v našem kulturním prostředí, a proto také má naše politická reprezentace omezený manévrovací prostor. Možnost odvedení žen rozhodně neodpovídá povaze vojenské služby dané v tradici naší republiky a její armády. Účelem poslední novely branného zákona je legislativní zajištění možnosti urychleného povolání všech občanů bez rozdílu pohlaví do mimořádné vojenské služby kdekoliv na světě, dle uvážení velení NATO a USA. Podle současné právní úpravy by takový proces trval několik desítek dní. Podle novely budou občané již odvedeni a tedy plně připraveni k okamžitému použití. K takovému účelu mohou ovšem být povoláváni na různá cvičení, tak jako tomu bylo i dříve. Ovšem s povinnou vojenskou základní službou v délce jednoho či dvou let se zatím nepočítá.

Novela zatíží rozpočet: ať už samotnými odvody, nebo následně výdaji na vojenská cvičení a samozřejmě zvýšenými náklady na výstroj. Možnost odmítnutí vojenské služby z důvodů svědomí nebo náboženského vyznání zůstává zachována, a tak může každý občan do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o schopnosti vojenské služby tuto službu odmítnout. Stejně tak může učinit i později po povolání do války. Ti, kdo zašlou dopis s takovým odůvodněním a ověřeným podpisem na krajskou vojenskou správu, budou v případě ohrožení státu či válečného stavu k dispozici pro vykonávání nucených prací obecnímu úřadu podle místa pobytu. Pro „odmítače“ vojenské služby tedy novela nepřináší nic nového. Naopak pro ty občany, kterým zabíjení lidí, které v životě neviděli, a kteří jim osobně se vší pravděpodobností také nic neudělali, spočívá změna v tom, že budou k dispozici poněkud pohotověji. Což je vcelku logické v naší době studené války, která se může rozhodnutím štábů kdykoliv změnit na horkou. K čemu by byla armáda, která by se sešla až po boji?

Na naši armádu platíme z našich daní desítky miliard ročně. Navíc plánujeme podstatné zvýšení investic do zbrojení v nejbližších letech, studená válka něco stojí. Někdo si asi myslí, že by byla škoda takto investované peníze a lidský "materiál" nechat ležet ladem a pilně přemýšlí, jak tyto prostředky obojího druhu efektivněji využít. A možnosti tu. soudruzi, opravdu jsou. Nabízí se nasazení omezeného kontingentu naší armády proti silám tzv. Islámského státu, na Izraelem protiprávně okupovaném území Golan, a pak také na ukrajinsko- novorossijské frontě. Jelikož se naše armáda skládá, a dle navrhované novely bude i nadále skládat, v podstatě jen ze samých "dobrovolníků", ať už placených nebo válčících za stravu a uniformu, může jí takový boj jen a jen zocelit.

Předkladatelé novely to jistě myslí upřímně, když tvrdí, že účelem předkládané novely je především zjistit, kolik takových uvědomělých a ochotných občanů bez rozdílu pohlaví v České republice vlastně je.

Pokračování zde
Branný zákon do války II
Branný zákon do války III

Související články
Zelení válečníci
Ukrajina vytáhla na Rusko kartu zvanou "zbrojní průmysl"
Ukrajinský šéf armády navrhuje děsné věci
Co chce Rusko na Ukrajině a proč to má smysl
Debatní klub o Ukrajině a Krymu - Alexandr Barabanov / Miloslav Soušek
Debatní klub o pacifismu