Mladí v Itálii jsou politicky aktivnější než mladí Češi. Důkazem je zvolení osmadvacetileté starostky Virginie Raggi z Hnutí 5 hvězd do čela římské radnice (klikněte si na video zde). Této mladé dámě není co závidět vzhledem ke korupci a stavu Říma. Prokázala ale své schopnosti jako úspěšná právnička již v komunální politice při prosazování programu Movemento 5 Stelle v Římě a při zapojování občanů do projektů organizovaných decentralizovaně na místní úrovni. A to je jediný způsob, jak se pokusit něco změnit. Odvaha jí nechybí. V každém případě začínají mladí chápat, že staří za ně podmínky pro slušný život už nevybojují.

Není se co divit: Každý třetí mladý Ital nebo Italka pod 30 let (26 % populace v této kategorii) je nezaměstnaný a ani nestuduje. Jsou to takzvaní „NEET“, viz náš článek NEET, blahobyt a naše svoboda. Absolutně jde o 2,5 milionu lidí. Jenom Řecko je na tom hůř s 29 % populace, ve Francii spadá do kategorie NEET 14 % mladých, v Německu 8,7 %. Propast mezi chudými a bohatými se v Itálii, stejně jako jinde v USA a EU, stále prohlubuje. V Itálii vlastní 20 % nejbohatších 61,6 % celkového bohatství, 20 % nejchudších 0,4 %. Jak uvádí italská Caritas, je 10 milionu lidí v Itálii bez finančních prostředků a za posledních 5 let bylo nutné pomoc od státu zdvojnásobit.

Makroekonomická situace v Itálii

Makroekonomická situace se za posledních 10 let prudce zhoršila. Stát na jedné straně šetří, dluh na druhé straně ale roste – přes veškerou podporu ze strany ECB díky nízkým úrokovým sazbám. Státní a veřejný dluh již překročil hranici 132,4 % HDP. Bankovní sektor je v rozkladu, až pětina úvěrů hrozí nesplácením. Itálie zažívá to, co zažívá již dvě desetiletí Japonsko. Polyká hořkou pilulku ztraceného desetiletí. Připojení k euru a opuštění liry rozhodně Itálii ekonomicky nepozvedlo. Rostou dluhy, nezaměstnanost a klesá výroba a HDP. Pro doplnění - rok 2014 propad o 0,4 %, rok 2015 růst o 0,6 %. Očekávaná skutečnost roku 2016 je růst 0,2 %, což je na hranici statistické chyby.Další graf znázorňuje veřejný dluh, druhý výdaje státu. Itálie jde cestou Řecka. Čím více se snaží okrajovat státní výdaje, tím více se země propadá a makroekonomická situace zhoršuje.Zelený graf znázorňuje průměr v EU. Na třetím grafu je v dolní části vidět, jak úsporná opatření tlačí zemi do stále větší recese, jak rostly výdaje na úroky, kterým se snaží ECB čelit vykupováním státních dluhopisů a nízkými úrokovými sazbami.Nezaměstnanost dle oficiální změkčené EU statistiky činí aktuálně 11,4 %. Pro všechny země jižní eurozóny, ale pro Evropu celkově, znamenal rok 2007 spuštění plánu velké krize v Evropě, protože to je přesně to, co elity potřebovaly k dosažení svých plánů. Ovšem situace v italském bankovním sektoru silně připomíná Řecko. Podíl nesplácených úvěrů prudce roste a bankám, které mají nízký podíl vlastního kapitálu, hrozí kolaps. UniCredit zavírá své pobočky v zahraničí, v Rakousku, Maďarsku i jinde hrozí ztráta velkého počtu pracovních míst.

Tzv. model „bad bank“, kdy se zkrátka vytvoří nová banka, kam se převedou ztrátové položky z nesplácených úvěrů a ty pak zaplatí daňoví poplatníci, již není po schválení metody „bail-in“ z hlediska předpisů EU žádoucí. Lze tedy v brzké době očekávat, že budou očesáni věřitelé bank a ti, kteří zde mají nějaké úspory či vklady. Graf vývoje nesplácených úvěrů není potřeba komentovat.Krize byla vyvolána uměle a pokračuje dle plánu. Připomeňme slova Davida Rockefellera, která vyslovil před hospodářským výborem OSN v roce 1994.

David Rockefeller wrote:
Stojíme na počátku rozsáhlé celosvětové přestavby. Všechno, co potřebujeme, je správná a všeobjímající krize. Pak národy připustí Nový světový řád.

Beppe Grillo: Uvidět jednou hvězdy

Beppe Grillo, Pepík Cvrček, má sen. Chce zase vidět hvězdy. Ne ty hvězdy, které nabízí byrokrati v Bruselu. Nedávno řekl tento ideologický vůdce Hnutí 5 hvězd, které má v italském parlamentu 150 poslanců, důležitou větu:

Beppe Grillo wrote:
Musíme se soustředit na dvě až tři klíčová témata. Je nutné stanovit správně, které priority jsou nejdůležitější.


První priorita: Pomoci potřebným
Je nutno hodit záchranný kruh těm, kteří dnes nesou břímě nekonečné ekonomické katastrofy, jak ukazují data o nárůstu absolutní chudoby v Itálii. To znamená zavedení bezpodmínečného základního příjmu.

Druhá priorita: Opuštění eura
To jsou dva základní antisystémové kroky, kterými se liší Hnutí 5 hvězd ode všech politických subjektů na italské politické scéně. Oba tyto kroky jsou spojeny jako siamská dvojčata. Jedno není možné dosáhnout bez druhého.

Práce, udržitelný rozvoj, životní prostředí, prohloubení demokracie, Ústava
Toto jsou klíčové body programu, který má umožnit vystoupit z desetiletí trvajícího zlého snu a umožnit zahlédnout dalším generacím konečně hvězdy. Občané musí být informováni, vzděláváni a zapojováni do procesu redemokratizace země. Na shromáždění v aréně Circo Massimo předložil Grillo tyto tři postupné kroky:

  • Zákon o lidové iniciativě k přípravě referenda k euru. Takový zákon již v podstatě existuje.
  • Trvalý tlak ze strany 150 poslanců Hnutí 5 hvězd v italském parlamentu a tlak milionů občanů, aby nebyla iniciativa ze strany státu ignorována. V této otázce spolupracovat se všemi politickými subjekty, které vystupují proti euru, tj. Lega Nord, Fratelli d´Italia a někteří z Forza Italia.
  • Referendum o euru. Pouze po vystoupení z eurozóny je možné nastartovat projekt sociálního, ekonomického a kulturního rozvoje, převzít plně suverenitu občany a nastartovat průmyslovou politiku, která dlouhodobě tak chybí zemi.

Závěr

Itálie aktivistů jako je Hnutí 5 hvězd nechce jít cestou Řecka. Po referendu ve Velké Británii je docela možné, že to bude právě Itálie, která způsobí neschopnému managementu v Bruselu další velké bolení hlavy a urychlí rozpad EU.