Upozornění RRTV

10. ledna 2017 zasedala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) a mimo jiné upozornila Českou televizi, že porušila §31, odst. 2 a 3 Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Toto je citace obou odstavců:

Parlament ČR, 231/2001 Sb., §31 wrote:

(2) Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.
(3) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.


Česká televize podle RRTV porušila zákon tím, že v rámci pořadu, charakterizovaném provozovatelem jako zpravodajský pořad s názvem Americká volební noc, dne 9. listopadu 2016, v časovém úseku 03:00 – 08:00 hodin, na programu ČT24 odvysílala nevyvážené a neobjektivní zpravodajství, během něhož docházelo k nadržování jedné straně, zejména soustavnou a zcela jednostrannou kritikou jen jednoho z kandidátů na amerického prezidenta. RRTV ve své tiskové zprávě uvádí konkrétní pochybení, např.:

 • Použití fotografií v zavádějícím kontextu;
 • překrucování výroků Trumpových příznivců;
 • široký prostor pro vyjádření byl dán pouze transparentním příznivcům Clintonové;
 • neoddělení názorů a hodnotících komentářů od informací zpravodajského charakteru;
 • spojování potenciálního vítězství Trumpa s pocitem ohrožení;
 • účelové řazení informací;
 • CNN otevřeně sympatizující s Clintonovou jako téměř jediný zdroj informací.

Rada stanovila České televizi lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.

Reakce redakce

Reakce redakce zpravodajství ČT byla příznačná. Zástupci šéfredaktora zpravodajství ČT Michal Kubal a František Lutonský v tomto otevřeném dopisu označili upozornění na porušení zákona za "účelovou a zaujatou zprávu".

Michal Kubal, František Lutonský wrote:
Vaše zdůvodnění vyvolalo mezi tvůrci a spolupracovníky pořadu rozhořčení a pocit nespravedlnosti, zejména kvůli účelovosti a zřejmé zaujatosti vaší zprávy. Nikdo z desítek lidí připravujících toto vysílání neměl samozřejmě sebemenší zájem na vyjadřování preferencí kteréhokoliv z kandidátů.


Podle závěrečných otázek v otevřeném dopisu by až člověk nabyl dojem, že RRTV není regulačním orgánem České televize, ale že je tomu přesně naopak. K usvědčení obou pánů z toho, že v poslední větě výše uvedené citace lžou, přitom stačí jen letmý pohled na jejich twiterové účty (zde a zde). Příznačné též je, že inkriminovaný pořad není možné přehrát v archivu ČT. Na tuto námitku František Lutonský na svém twitteru argumentoval právy na agenturní záběry, přitom v době, kdy jsem psal tento článek, šel bez problémů přehrát obdobný pořad z roku 2012, a to včetně agenturních záběrů. Na webu České televize nelze najít ani zmínku o upozornění RRTV, a dokonce ani o otevřeném dopisu Kubaly a Lutonského. Zdá se, že zásada, že veřejnoprávní médium informuje o událostech spojených se sebou samým stejným způsobem jako o jakékoli jiné instituci, v tomto případě neplatí.

Reakce diváků

František Lutonský, který zveřejnil odkaz na otevřený dopis na svém twitterovém účtu, tam sklidil drtivou kritiku. Stejně tak kriticky vyzněla diskuse pod článkem o reakci vedení zpravodajské redakce ČT i na serveru Echo24, který zastává a hájí spíše liberální postoje. Vesměs všude, kde se kauza diskutuje, převažuje kritika ČT, přesto vrcholní manažeři její zpravodajské redakce zůstávají skálopevně přesvědčeni o tom, že oni svoji práci dělají dobře.

Zeptal jsem se na názor Michaela Hausera, člena Rady ČT, který mi k celé kauze sdělil: "Česká televize je liberální médium a ve svém pokrytí amerických presidentských voleb se až příliš spoléhala na CNN a renomované US agentury pro výzkum veřejného mínění, které v předvečer voleb předpovídaly, že s 85% pravděpodobností zvítězí Hillary Clintonová. Toto je první institucionální kritika tohoto druhu po několika letech a manažeři ČT na ni nejsou zvyklí. Proto reagují tak podrážděně."

Závěrem

Podle mého názoru má ČT máslo na hlavě už dlouho, píšeme o tom celkem pravidelně, naposledy v souvislosti s 500stránkovou stížností Petra Pražáka, která se zabývala informováním ČT o událostech na Ukrajině a která s velkou pravděpodobností skončila v koši.

Co se týče presidentských voleb v USA, vyčítám ČT především tyto přešlapy:

 • Absenci objektivního, analytického a kritického zhodnocení osmi let vlády Baracka Obamy
 • Informování o margináliích, nikoli o programech jednotlivých kandidátů a zájmových skupinách, která za nimi stály
 • Vytváření dojmu, že Hillary Clintonová je jediná ze všech kandidátů, která má pro presidentskou funkci tu správnou kvalifikaci
 • Neinformování o Bernie Sandersovi a o tom, jakým způsobem ho špičky Demokratické strany vyšachovaly ze hry
 • Zatajení obsahu uniklých e-mailů členů volebního štábu Clintonové, z nichž vyplývalo velmi podezřelé financování její volební kampaně
 • Nabíhání si na stále stejné vidle. Což události jako zvolení Miloše Zemana českým prezidentem či Brexit nestačily jako varování, že spoléhat se na agenturní zprávy a "renomované" agentury na výzkum veřejného mínění nestačí?
 • Absenci pokory a sebereflexe, arogantní a naprosto neadekvátní reakci na jakoukoli kritiku


RRTV udělala na české poměry odvážný krok správným směrem. Pánové Kubal a Lutonský svým otevřeným dopisem dostali svého zaměstnavatele do velmi těžké pozice. Podíváme-li se do výše zmíněného zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zjistíme, že pokud ČT setrvá ve svém odporu ke kritice a nepřijme v požadované lhůtě žádná nápravná opatření, jak ji o to žádá RRTV ve svém upozornění, nezbude Radě nic jiného, než udělit České televizi pokutu až do výše 2,5 mil. Kč. V tomto případě by ředitel ČT měl po manažerech zpravodajské redakce požadovat úhradu škody, kterou svým jednáním způsobili České televizi a tím i jejím koncesionářům. A poté provést rozsáhlé personální změny.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!