Varování! Tento článek obsahuje spekulace, konspirační teorie a odkazy na tzv. dezinformační zdroje. Důrazně nedoporučuji ho číst těm, jejichž světonázor je formován konzumací masmédií.

Abyste věděli, tak dne 11. září 2001 začala 3. světová válka. To, že jste si toho, milí čtenáři, ještě nevšimli, má několik důvodů:

  1. Třetí světovou válku nikdo oficiálně nevyhlásil.
  2. V této světové válce, na rozdíl od těch předchozích, neexistují koalice válčících stran ani jasně oddělené frontové linie.
  3. Ve válce se používají nové typy zbraní, ty staré se používají novým, daleko zákeřnějším způsobem.
  4. Válčí se na všech zobecněných prioritách řízení, přičemž silová (vojenská) priorita se používá pouze tehdy, když selžou všechny ostatní.

Pojďme se teď podrobněji podívat na jednotlivé teze.

Nevyhlášená válka

Přestože jistý náznak učinil G. W. Bush ml. vyhlášením War on terror", a proto také datuji její oficiální začátek na 11. září 2001, je jasné, že 3. světová válka nebyla nikdy oficiálně deklarována, protože toho by si jistě všimla i korporátní média. Podle mého názoru byly právě pro její zahájení vojensko-průmyslovým komplexem ve spolupráci s americkými tajnými službami, médii a některými členy americké vlády vyfabrikovány útoky z 11. září 2001. Důkazů o neudržitelnosti oficiální teorie o jejich průběhu a následcích jsou spousty, některé jsme publikovali i na našem webu, krátké a vtipné shrnutí vám poskytne video s názvem Oficiální vysvětlení 11/9 za 5 minut. Rovnice je jasná. Za hlavní aktéry útoku byli už zcela oficiálně označeni občané Saúdské Arábie. První útok USA šel na Irák, který do celého zmatku kolem dvojčat v New Yorku nebyl zapleten dokonce ani podle CIA.

V této souvislosti samozřejmě každého napadne, proč byla 3. světová válka zahájena a jaké jsou cíle lidí, kteří ji rozpoutali. Navenek by se mohlo zdát, že šlo o zachování dominance Spojených států, zisky zbrojních korporací, zajištění energetických zdrojů a vzácných surovin pro americký průmysl, potlačení rostoucího vlivu islámského fundamentalismu a sjednocení "Západu" pod americkým vedením. Zbrojaři potřebují válku, je to zdroj jejich zisku. Dnes, po 20 letech, vidíme, že skutečné cíle 3. světové války jsou úplně jiné. To, co se jevilo jako projev rostoucí síly amerického imperialismu a jeho expanze, bylo naopak znamením jeho úpadku a přesunu mocenských a ekonomických center do Asie.

Občanská a různě barevná válka

V této světové válce, na rozdíl od těch předchozích, neexistují koalice válčících stran ani jasně oddělené frontové linie. Tato světová válka má spíše charakter občanské války kombinované s různými formami hybridní války. Na jedné straně stojí "neviditelní vládcové" světa z nejbohatšího jednoho procenta či spíše promile obyvatel a "užiteční idioti" ze servisních elit a střední třídy, na druhé straně úmyslně dezorientovaná masa občanů, kterou je třeba třetí světovou řádně zredukovat.

Zbraně a strategické postupy 3. světové

To, pro co se speciálně vyvinul pojem "hybridní válka", zahrnuje širokou škálu zbraní a metod. Zde jsou některé z nich:
1. Informační a psychologická válka vedená mediálními koncerny a internetovými giganty, která pomocí dezinformací, mediálních manipulací, zakrývání skutečností, otevřených lží a vyvolávání strachu a paniky vytváří prostředí, jež umožňuje beztrestně používat ostatní "zbraně hromadného ničení".
2. Ekonomická válka vedená centrálními bankami, jež pomocí emise peněz cíleně vytvářejí inflační prostředí a další podmínky pro přesun bohatství zezdola nahoru, komerčními bankami, které tentýž efekt posilují svojí úvěrovou politikou, a vládami, jež používají fiskální zbraň velkého kalibru proti vlastním občanům a embarga, cla a netarifní překážky proti občanům "nepřátelských zemí".
3. Klimatická válka, což není žádná konspirační teorie, ale prokázaný fakt, viz video:

4. Biologická válka, za kterou považuji vše, co se teď děje kolem tzv. "smrtící pandemie", ale i spoustu dalších věcí. (ZDE a ZDE)
5. Lokální proxy-války, v nichž se zkoušejí nové zbraně a metody.

Šest priorit, kterými se kanalizuje agrese

Světonázorová či metodologická priorita. Ta je sice nejpomalejší, zato nejúčinnější. Vede k ovládnutí společnosti, k nastavení paradigmatu, toho, co je a co už není akceptovatelné. Používá se metoda Overtonových oken, kdy se z běžných modelů chování stávají modely neakceptovatelné a z nepředstavitelných či neakceptovatelných modelů naopak modely žádoucí, preferované či dokonce vynucované.

Chronologická, neboli historická priorita. Ta je stará jako lidstvo samo, je dobře popsána v Orwellově románu "1984". Je zacílena především na mladou generaci, psali jsme o ni např. ZDE a ZDE.

Ideologická, neboli "faktologická" priorita. Ta zahrnuje náboženství, kulty, sociální doktríny a média. Jedná se o prosazení ideologie obsahující vadné předpoklady, metody a závěry, znemožňující lidem pochopit realitu a dávající jim zástupné cíle.

Ekonomická, finanční priorita. Ta zneužívá materiální potřeby a s nimi související peněžní toky. Zahrnuje lichvu a zkorumpovaný systém globálního finančnictví.

Zdravotně-biologická priorita. Ta ničí populaci pomocí drog, alkoholu, tabáku a nadužívání či záměrně nesprávného předepisování léků.

Silová či vojenská priorita. Ta je nejrychlejší, ale nejméně účinná, používá se až při prohře na všech předchozích bojových frontách.

Závěrem

Nedaleko od našeho bydliště je památník obětem prusko-rakouské války z r. 1866. Každý pátek tam chodí jeden z mých sousedů zapálit svíčku za "zbytečně padlé". Bude mít kdo jednou zapálit svíčky za padlé v 3. světové?

K tématu:


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!