Načítání...
 

Válečná společnost

2022 /20

Válka na Ukrajině způsobila postupnou fašizaci EU, která přechází ze systému korporátního fašismu na systém Deep state. A to znamená, že je třeba držet společnost v područí systémem trvalé totální mobilizace.

Válečná společnost I aneb USA na cestě ke druhé občanské válce

Václav Umlauf

Země, v níž zítra již znamená včera, nastoupila cestu válečné společnosti. Její volby mají pro stále menší a stále méně významnou část západního světa zásadní význam.

Začalo to články o válečné ekonomice I-III. Nyní se redakce kolektivně rozhodla napsat sérii článků o nově vznikající válečné společnosti. Struktura článků by měla být tato: Vývoj vedoucí k fatálně špatné alternativě; která alternativa ve stylu "buď-anebo" před námi stojí; jaké jsou důsledky obou cest, pokud se nastoupí.
Mým úkolem je popsat zemi Velkého bratra, v níž zítra již znamená včera, to jest válečnou společnost v rámci USA. Její volby mají pro stále menší a stále méně významnou část západního světa zásadní význam. A když umírá tak velký kůň, tak je pravděpodobné, že kolem sebe bude dost zdatně kopat.


Válečná společnost II aneb Na cestě od demokracie k fašismu

Pavel Letko

Co nás čeká a nemine? Spíše než vstup Ukrajiny do EU nás čeká ukrajinizace Evropy. Omezení svobody projevu, věznění neposlušných „proruských švábů“, mobilizace a frontová linie ve válce s Ruskem.

Podívejme se tedy do naší společné budoucnosti. Rozhoduje se mezi stávajícím uspořádáním, které nazýváme demokracií, a fašismem, který se dere do čela. Abychom se vyznali v pojmech, neobejdeme se bez krátkého úvodu vymezujícího termíny, o nichž je řeč a z jejichž působení plyne náš způsob života i smrti.
Myšlenka demokracie
Kořeny myšlenky demokracie sahají tisíce let do minulosti, minimálně do antického Řecka, přičemž modelů demokracie je mnoho. Obecně by se dalo říci, že jde o ovládání státu prostřednictvím lidu (démos – lid, krátos – vláda) oproti ovládání státu dědičnou aristokracií kolem šlechty a krále. Demokracie tedy zvýrazňuje rovnost lidí před kastovní či dědičnou nerovností mezi privilegovanými a neurozenými. Z této obecné definice plyne velká rozmanitost realizace této myšlenky v praxi. Neexistuje stát, z něhož bychom si mohli vzít příklad jako „ztělesněné“ demokracie.


Válečná společnost III aneb Krach evropského hospodářského modelu

Petr Umlauf

Se vznikem nové železné opony zkrachuje evropský hospodářský model. Ten byl založen na levných energetických zdrojích z Ruské federace a na bezproblémovém přístupu ke všem surovinám, které potřeboval průmysl EU.

Třetí článek ze série "válečná společnost" má popsat ekonomickou strategii EU a volby, které před námi stojí v ekonomické oblasti. Z dnešního pohledu je třeba celkový vývoj hodnotit na pozadí reakce evropských elit a lze jej popsat jako cílené směřování k ekonomické válce. O ukrajinském Majdanu a následném převratu jsme napsali hodně článků v době, kdy to bylo aktuální. Krymské referendum v roce 2014 rozhodlo o připojení poloostrova k Rusku. Pro hlasovalo více než 96 % zúčastněných voličů při volební účasti 83 %. Režim ekonomických sankcí zemí EU proti Ruské federaci se rozběhl prakticky okamžitě. Sankce byly odstartovány už na Zasedání Rady pro zahraniční vztahy v březnu 2014 a hned došlo k první vlně na mimořádném zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU věnované Ukrajině v témže měsíci. Evropská unie postupně rozhodla o zákazu cestování, zmrazení majetku, přerušení ekonomických vazeb s RF. Tím vznikla nová železná opona.