Načítání...
 

Vytunelovaný český zájem

2017 / 2
Strana 2 / 1
Republika se změnila na společnou věc montoven a pracovních náborů a táborů, dnes nazývaných „agentury práce“. Jistě jsme všichni cinkali listopadovými klíči za tento způsob obživy, který se předkládá jako normální a samozřejmá věc.

Jak se změnilo hospodářské a společenské klima v ČR (I.)

Petr Umlauf

Hodnocení odcházející vládní koalice začněme na Ministerstvu financí pod vedením Andreje Babiše. Praktické kroky vlády jsou přijaté jako legislativní změny.


Je před volbami a úkolem nezávislého webu našeho typu není volební kampaň, ale hodnocení celkové politiky vlády, která odchází. Nebudu rozebírat programové prohlášení vlády. Soustředím se jenom na praktické kroky vlády. Jsou to přijaté legislativní změny, které zásadním způsobem ovlivnily hospodářské a společenské klima v ČR.

Finanční politika státu skrze MF


Stručný výtah ze přijatých zákonů a nařízení potřebuje krátký komentář. Ministerstvo financí se soustředilo na oblast kontroly platebního styku, kontroly příjmů a evidenční kontroly dotací. Regulace se týká všech, kdo podnikají nebo pracují s dotacemi ve veřejné sféře. Přehled neobsahuje všechny legislativní změny, které regulují hospodářské klima ČR. Chybí v něm například zákon o registru smluv a další, a to z toho důvodu, že předkladatelem nebylo ministerstvo financí. Zde je stručný přehled přijatých zákonů nebo jejich úprav v platných normách.

Kontrola platebního styku, bankovního provozu a kapitálového trhu

ST-108/0|Vl.n.z.o změně zák.v souv.se stanov.přístupu k činnosti bank - EU - RJ
Schváleno, 135/2014 Sb.
ST-718/0| Vl.n.z. o centrální evidenci účtů
Schváleno, 300/2016 Sb.
745/0 |Novela z. o platebním styku-EU
Schváleno, 452/2016 Sb.
216/0 |Novela z. o investičních společnostech - EU
Schváleno, 336/2014 Sb.
253/0 |Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech-EU-RJ
Schváleno, 333/2014 Sb.
536/0 |Vl.n.z. o ozdravných postupech a řešení krize na fin. trhu-EU-RJ
Schváleno, 374/2015 Sb.
571/0 |Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu-EU
Schváleno, 148/2016 Sb.


Oblast kontroly a dohledu nad evidencí příjmů u podnikatelské sféry

398/0|Novela z. o účetnictví-EU
Schváleno, 221/2015 Sb.
812/0|Novela z. o účetnictví-EU-RJ
Schváleno, 462/2016 Sb.
504/0|Vl.n.z. o změně zák. v souv. s prokazováním původu majetku
Schváleno, 321/2016 Sb.
513/0|Vl.n.z. o evidenci tržeb-EU
Schváleno, 112/2016 Sb.
759/0 |Novela z. o auditorech-EU-RJ
Schváleno, 299/2016 Sb.


Oblast evidenční kontroly, veřejných financí a oběhu hotovosti

1001/0|Vl.n.z. o řízení a kontrole veřejných financí-EU
Senát, zařazeno na pořad 9. schůze (od 16. 8. 2017) - proti
746/0 |Vl.n.z. o sběru vybr.údajů pro účely monit. a říz. veř. fin.-EU
Schváleno, 25/2017 Sb.
578/0 |Vl.n.z. o hazardních hrách-EU
Schváleno, 186/2016 Sb.
679/0 |Vl.n.z. o spotřebitelském úvěru-EU
Schváleno, 257/2016 Sb.
752/0 |Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.-EU
Schváleno, 368/2016 Sb.Tolik k přehledu důležitých zákonů, jehož předkladatelem bylo MF řízené Babišem a jeho lidmi. Každý podnikatelský subjekt musí mít evidovaný svůj firemní účet u ČNB a tento používat ve své podnikatelské činnosti.

Bezhotovostní platby jsou evidovány příslušnou bankou na registrovaném účtu a hotovostní platby jsou evidovanou tržbou u MF. Dále je podnikatel podroben důkladnější evidenci podle novel zákona o účetnictví a auditorech. Nelegální majetek je možno dohledat a dodanit prokazováním původu majetku na výzvu správce daně.

Oběh hotovostních peněz je kontrolován zákonem o spotřebitelském úvěru a nově i zákonem o hazardních hrách.
Oběh elektronických peněz a jejich evidence je regulována Změnou zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Výsledkem je kontrola nad toky peněz ve státě.Úvahy povolební aneb Další ďáblové na scéně i v zákulisí

Pavel Letko

Ďábel už nebude sídlit jen v Kremlu a na Hradě, ale i ve Strakovce. Dokonce nejen tam. Bude sedět na všech dotačních a grantových kasách.

Navzdory všem fňukalům se mi zdá, že volby dopadly dobře. Na poslední chvíli nezasáhlo vnitro v podobě nějaké nové Kubiceho zprávy či Rumlova obvinění ohledně Bartončíka v konkurenční straně. Podpásovky byly rozdávány jaksi průběžně, nikoli až na poslední chvíli, kdy už není možná odpověď, jak tomu bylo v naší zemi již téměř zažitým zvykem. Tu největší podpásovku si udělila sama ČSSD svým podpisem memoranda s firmou se sídlem v daňovém ráji, o němž jsme již psali ZDE.

Někteří poukazují na fakt, že někteří zvolení kandidáti byli zároveň trestně stíháni, jako tomu je v případě kandidáta „Starostů a nezávislých“, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, který byl obviněn z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby (více ZDE), jiní na obviněné čelní představitele vítězného hnutí Ano, Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka v notoricky známé kauze „Čapí hnízdo“. K tomu se sluší poznamenat, že čekání na spravedlivé rozsudky by se mohlo podobat čekání na Godota. Při realistickém pohledu na naší policii a justici může jen nenapravitelný naiva očekávat zaručeně spravedlivý rozsudek.

Nebudu tedy dále předjímat rozhodnutí státního zástupce, ale podržím si přesvědčení, že skutečnou spravedlnost nemá v rukou náš systém, ale někdo úplně jiný. Řeči o tom, kterak by měli obvinění odstoupit a vyčkat na spravedlivý rozsudek našeho nezávislého soudu, který soudí "padni komu padni", považuji jen za účelové lži. Naši politici vždy křičeli nad možným pochybením či trestnou činností „těch druhých“ v přímé souvislosti s jejich konkurenceschopností. Čím větší a lepší konkurent, tím větší křik. Od „těch druhých“ vyžadují svatost a neposkvrněnost, zatímco pro sebe žádají maximální shovívavost. Obvinění Půty Kalouskovi, Fialovi, Sobotkovi a dalším nestálo ani za zmínku, zatímco Babišovo „Čapí hnízdo“ si vyžádalo mimořádné zasedání Parlamentu České republiky. Sobě ve svém oku tolerují trám, o třísce v oku bližního by však vydrželi kecat hodiny. Odhlédněme tedy od trestních kauz, z nichž tak jako tak nekouká nic dobrého.


Co nás čeká a nemine

Jak jsme dříve psali, čeká nás kapitalismus jako řemen. Přitom se může stát, že mnozí nejpravicovější zastánci neoliberalismu přisátí na státní a veřejné rozpočty si budou muset hledat jiná vemena. V tomto světle jsou návrhy extremistického Tomia Okamury ohledně Augiášova chlévu v televizi a rozhlasu docela sympatické. Je třeba si uvědomit, že nedůvěru občanů v polistopadový systém nerozvrátil ani Babiš ani Okamura, natož Filip. Tuto důvěru rozvrátili sami soudci, policisté, žurnalisté, umělci a politici zavedených stran.

Lidu této země trvalo velmi dlouho, než se pohnul. Jako vůl volil mezi údajnou pravicí a údajnou levicí, než mu došlo, že volí jen obchodníky s vlastní naivitou. Snad jednou lid najde odvahu a bude si své záležitosti spravovat sám prostřednictvím přímé demokracie. Snad jednou lidem dojde, že Kalouskové, Topolánkové či Sobotkové to za ně nedělají lépe. Snad jednou přijde den, kdy se lidé přestanou bát přijmout odpovědnost za své rozhodování a jednání.

K tomu je samozřejmě ještě daleko, takže máme před sebou éru manažerského kapitalismu. Stejně jako v obchodě se vás neptají, zda jste komunista, přítel ČSSD či sponzor Starostů a nezávislých, ale platí jiné zákonitosti, tak i v nadcházejícím kapitalismu na český způsob půjde jen o prachy. Ovšem nikoliv v nějakém úzkém slova smyslu, ale v tom nejširším. Kapitalista nemusí mít nutně podobu karikatury z Dikobrazu či Kupkovy satiry.

Čeká nás naplnění Baťovy vize státu. ODS, TOP09, KDU-ČSL, Starostové a nezávislí mohou plesat. Jejich program, jejich sny se stanou skutečností a přitom tíha realizace nebude na nich. Jejich sliby, jejich sny a jejich proklamace jim splní Andrej Babiš, přičemž od nich za to nebude nic chtít.


Kdo bude „právem“ plakat

Nevděk světem vládne, takže naše pravice Babišovi nepoděkuje, ale bude mu spílat. Dlouho, předlouho, několik krásných, tučných funkčních období mohla slibovat něco, co Andrej Babiš zrealizuje za 4 roky. A když to špatně dopadne, nebude už možné ta krásná léta života z práce těch druhých vrátit zpět. Nebude stačit žvanění, hroší kůže a nulová činnost vlastního svědomí.Listopadové mýty a sto let Velké revoluce

Václav Umlauf

Státní paraziti vyhráli velkou říjnovou i malou sametovou revoluci a tento den soukromého vítězství nechávají slavit jako státní svátek. To je naprosto v pořádku, protože obě revoluce otočili ve svůj osobní prospěch. A z vrozené skromnosti to nechtějí nikomu říkat nahlas.

Mám známou, která úspěšně dělá skutečnou charitu pro potřebné. Při návštěvě velevýznamného sponzora z rodiny jednoho promile blažených se jí podařilo s autem darovaným na charitu nabourat strážnici, kterou si zdejší mocipáni postavili, aby je lid obecný příliš neotravoval v jejich kosmicky významné práci pro obecný lid. To prý se stalo přesně na stoleté výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Zkratku "VŘSR" raději neuvádím, protože mladší generace teprve odhazuje neoliberální pamprsky a o revolucích si čte pouze v amerických sci-fi a fantasy.


Orgiastický samet pro lid

Takže jediný skutečný listopadový čin hodný zaznamenání v roce 2017 je nabourání oné strážnice ustavené pro blahobyt, klid a mír vyvolených z polistopadové třídy jednoho promile. Po pádu demokracie a po jejím vytunelování se slaví 17. listopad jako orgiastický státní svátek, co je zcela pochopitelné. Nová nomenklatura korporátních fašistů se skrze tento mýtus dostala k moci stejně vítězně, jako se ruští bolševici dokázali dostat k moci v Rusku zničeném nihilistickými idejemi proletářské revoluce a 1. světovou válkou.

Jedna mytologie vystřídala druhou a místo rudé tribuny v Kremlu běží lidové křepčení na Václaváku. Tento lunapark platí pro roztančený lid příslušná vládnoucí nomenklatura, stejně jako za komunistických časů. Korporátní poskoci přitom provedli po václaváckém molu módní prezidentské kandidáty pro podzimní období a jejich placenou klaku. Přitom vyloučili jednoho nevhodně ustrojeného gamblera, který se chtěl na mediální molo presstitutů a prezidentských modelek procpat zadním vchodem a bez pravdoláskařského povolení. Jiní prorežimní poskoci žijící ze své profesionálně upravené disidentské minulosti pak pěli mocným kastrátním sopránem známou mediální ukolébavku. Ta stará revoluce a její východní korporátní nacionální varianta prý už nemá žádnou šanci v našem zcela západním korporátním fašismu.

Jak říkám, nic nového pod sluncem. Jen pokračujeme ve slavné tradici ničení demokracie 17. listopadu 1939, kdy jiní korporátní fašisté uzavřeli české vysoké školy. Tehdy ale měli občané tolik soudnosti, že přitom netancovali na Václaváku. Ale dnes vládne doba radostného blbství daného korporátně-globálně. Možná po další Velké revoluci se ti dnešní poskoci korporátních bavičů budou zase stydět. Ale snad už budou v hrobě, tak se jich to tolik nedotkne.


Listopadové mytologické defilé

Klausovci a hejno jim přifařených estébáků tvrdí, že listopad vznikl tím, že ti i ti vytunelovali komunismus skrze jim vlastní neutuchající píli a nadpřirozené schopnosti. Na tomto mýtu jistě bude zrnko pravdy. Citovaná parta grázlů vytunelovala se stejně neutuchající pílí i pozdější samet, naše důchody a jiné národní bohatství k tomu.

Bývalí nomenklaturní komunističtí kádři razí teorii perestojkového spiknutí, v němž disidenti hráli roli užitečného idiota. Tito občanští aktivisté se prý nechali zavírat proto, aby v této zemi vznikla nová drogová závislost. Tentokrát na ideji neoliberalismu, na jeho revoluční vekslácké třídě a na kapitalistickém předvoji vedeném sametem oděnými modrými strakami. Poražení bolševici nejstarší stalinské generace přitom tiše proklínají ty mladé a prodejné bolševiky, kteří jim partaj vytunelovali a nyní tlačí káru nového korporátního fašismu. A pochopitelně, staré červené revoluční kádry srdečně nenávidí ty polistopadové arivisty, kteří včas odhodili červenou knížku. A nejvíce pohrdají těmi kapitány českého korporátního cirkusu, kteří partajní legitku ani nemohli dostat, většinou pro neschopnost a zlodějství.

Pravdoláskaři se vezou na vítězném koni dějin a parazitují na úspěchu nové korporátní nomenklatury. Jejich listopadový mýtus je stejně hloupý jako v případě předešlých fízlů a zlodějů. Je dokonce mnohem hloupější, protože nemá ani stopy tunelářského realismu. Korporátní poskoci jen vytvořili novou variantu klasického českého mýtu na způsob Járy Cimrmana. Češi jsou miláčci dějin, v ruksáčku a pak v ruce mají zvonící klíče od státního bytu. Vybavení touto Láskou a Pravdou pak zvítězili nad Lží a Nenávistí během jednoho dne módní demokratické přehlídky. Přitom dostali tak trochu na zadek, ale to přece patří k pořádné hospodské veselici, lidově zvané Demokracie.