Disciplinární řízení proti dr. Andreasi Sönnichsenovi přimělo tohoto profesora a lékaře napsat otevřený dopis Salcburské lékařské komoře. Říká, že je připraven na vědeckou diskusi, a je šokován množstvím hloupostí. Andreas Sönnichsen, bývalý primář oddělení všeobecného lékařství na vídeňské univerzitě MedUni, je od samého počátku hlasitým kritikem kovidové politiky. Přehled jeho publikací najdete ZDE. Za svůj postoj si vysloužil ostré útoky ze strany Rakouské lékařské asociace. V důsledku disciplinárního řízení vedeného Salcburskou lékařskou komorou se na ni obrací v otevřeném dopise. Je to slušný lékař a nechce se podílet na výrobě novodobého "cyklonu B". Viz naše články psané na konci 2021:

Dopis prof. Sönnichsena je publikován na internetové stránce ZDE.


Dámy a pánové, vážení inkvizitoři salcburského lékařského spolku,

děkuji za odročení výše uvedeného disciplinárního řízení proti mé osobě. Bohužel jste k pozvánce zapomněli přiložit prohlášení o převzetí nákladů na veškeré logistické a právní náklady spojené s tímto nesmyslným řízením. V opačném případě se k novému jednání nedostavím a nebudu platit za účast advokáta na jednání.

Jak jsem již sdělil v dřívější korespondenci s Rakouskou lékařskou asociací, rád s vámi povedu vědeckou diskusi o smyslu a nesmyslu očkování proti kovidu. Opakuji znova: Z vědeckého hlediska je očkování zdravých lidí, zejména zdravých dětí a dospívajících, proti kovidu zločinem, protože škoda je mnohem větší než užitek. Rád přikládám přehled důkazů o očkování proti kovidu, které jsem měl na starosti. Mezitím se objevily další přesvědčivé důkazy o škodlivosti očkování, které vám v případě zájmu rád poskytnu. Hippokratova přísaha, Ženevský slib, Norimberský kodex a empatický zdravý rozum mě proto jako lékaře zavazují vydávat potvrzení o osvobození od očkování, když zkorumpovaný stát a ještě zkorumpovanější lékařská asociace složená z loutek farmaceutického průmyslu nutí lidi k potenciálně smrtelnému očkování. Pro vaše poučení vám doporučuji podívat se na webové stránky http://www.ich-habe-mitgemacht.de a tímto vás vyzývám, abyste konečně přestali agitovat proti kolegům, kteří se řídí především svým lékařským svědomím a etikou. Vraťte se konečně k empatické a vědecky podložené medicíně, která respektuje lidskou důstojnost!

Pokud chcete trvale zostudit sebe i rakouské lékařství, rádi se s tímto případem obrátíme na Evropský soud pro lidská práva. Jistě víte, že některé země zakázaly očkování dětí a dospívajících právě z důvodů, které jsem uvedl (např. Dánsko). O povinném očkování se již nemluví. Pouze v Německu a Rakousku se tento nehumánní nesmysl stále dovádí do extrému a vy k tomu přispíváte, čímž trvale poškozujete pověst lékařské profese v naší zemi. Chyťte se konečně za vlastní nos a nechte mne na pokoji. Proč může pan Thalhammer z MedUni Vídeň beztrestně šířit naprosté nesmysly a tvrdit, že všichni neočkovaní lidé zemřou (viz Kurier a další zdroje)? Každý den mě znovu a znovu ohromuje tolik hloupostí, které pak kryje i lékařská komora.

S pozdravem

Prof. Dr. med. Andreas Sönnichsen