Sborník vyšel v malém šumavském nakladatelství Karmášek a zásluhou PhDr. Vladimíra Horpeniaka jsou v něm všechny dostupné záznamy nebo přepisy kázání P. Františka Nováka, a to jak z 50. let, tak ze 70. a 80. Pokud jste o P. Františku Novákovi nikdy neslyšeli, je zde na úvod připraven jeho obsáhlý medailonek, po němž následuje několik vysvětlujících stran ohledně shánění dokumentace. Teprve poté se můžeme začíst do kázání samotných.

Ta se dělí na dva oddíly – prvním jsou úvahy o Bohu a víře, druhým pak poutní kázání, zvláště mariánská. Na úplný závěr pak si lze přečíst část závěti P. Františka Nováka a projít si i bohatou obrazovou přílohu. Hlavní jádro však přece jen tvoří ony promluvy a musím říci, že mne osobně se velmi dotkly – je znát, že P. Novák měl velký přehled o nových vědeckých objevech, byl sečtělý, a proto mohl mnohé věci uvést do souvislostí. Jeho závěry a důvody pro víru v Boha pak jsou podány naprosto jednoduše a jasně. Naznačuje mnohá východiska tzv. popíračů Boha, aby vzápětí poukázal na falešné základy jejich úvah a tím i nelogické vývody. Zjišťuje, že spousta přemítání nás jen přivede k jednoduchosti a kráse Božího plánu a poselství. Na druhé straně zde nechybí poetická vyznání Bohu, kraji, zemi, přírodě, okouzlení ze vší té krásy kolem nás, jíž nás Bůh obdařil.
/n/n
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"><tr><td><img src="./clanky/image/245_novak.jpg" border="1">
</td>
<td class="clanek_text">Pokud máte chuť nechat se duchovně a vnitřně oslovit a zažít bohatství inspirujících myšlenek, nelze než tuto knihu doporučit, a nejlépe k opakovanému čtení, a ještě lépe pomalému, kdy se budeme nad jednotlivými texty déle zamýšlet a hloubat nad nimi. Protože i k tomu jsou ona kázání určena.

Knihu si můžete koupit buď v nakladatelství <a href="http://www.kosmas.cz/knihy/130111/slova-pratelum">Kosmas</a> nebo v nakladatelství <a href="http://www.karmasek.cz/cesky/nakladatelstvi/aktualni-zpravy.html">Karmášek</a>.</td></tr></table>
/n/n