Málokdo u nás ví, že v samotném Izraeli sílí neonacistické hnutí, které má velmi různorodé kořeny. V roce 2008 byla zaznamenána celá řada rasisticky motivovaných útoků na ortodoxní židy, které napadají samotní antisemitští občané Izraele. Tento protimluv je možné vysvětlit imigrací po roce 1989.

Po rozpadu SSSR přišlo do země okolo 1 miliónu vystěhovalců, kteří mají jen velmi vzdálenou vazbu na kulturní či náboženské židovství. Mnozí z Rusů jsou obdivovatelé cara a ruského samoděržaví, včetně aktivního antisemitismu. Tito ekonomičtí emigranti včetně provdaných či přiženěných cizinců nejsou asimilováni, a to podle odhadů téměř z 15 - 20 %. Navíc ruský koncept národní příslušnosti je dán v otcovské linii a židovská příslušnost je po mateřské linii. To velmi usnadnilo příliv Rusů do Izraele po rozpadu SSSR. Více než třetina ruských přistěhovaleckých dětí se nepovažuje za židovské, i když jsou formálně občany státu Izrael. Více k celému problému najdete zde. Není divu, že neonacismus včetně svastik a ničení synagog je možný i v samotném Izraeli.

Kliknutím na video si pustíte rozvor s neonacistickým mladíkem, členem jedné aktivní izraelské neonacistické skupiny. Teenager Ivan Kuzmin, jeden ze zakládajících členů Patrol 36 je živým svědectvím rasismu a nacionalismu. Dobře si pamatuje, že v Rusku mu říkali "špinavý židák" a v Izraeli zase "smradlavý rusák". Video ukazuje záznamy z mobilů. Neonacisté si pro sebe dokumentovali útoky na nevinné oběti. Že by česká budoucnost, po současné vlně nacionalismu?