Načítání...
 

Vytunelovaný český zájem

2017 / 2
Strana 1 / 2
Republika se změnila na společnou věc montoven a pracovních náborů a táborů, dnes nazývaných „agentury práce“. Jistě jsme všichni cinkali listopadovými klíči za tento způsob obživy, který se předkládá jako normální a samozřejmá věc.

Rozkradený a vytunelovaný český zájem

Václav Umlauf

Pokus o artikulaci zájmů českého státu, který by neměl jít cestou korporátního fašismu. Evropské zkušenosti posledního století jasně ukázaly, že na jeho konci nás čeká globální válečný konflikt.


Po dvaceti letech zlodějin a budování českého mafiánského kapitalismu na extrémně neoliberální způsob u nás došlo k paradoxní situaci. Česko vyniklo z civilizovaných zemí socialistického bloku tím, že má stát a chování občanů jako někde na Balkáně. Stádo ovčanů poslušně volilo pod hrozbou příchodu mytických „komunistů“ a návratu „starých pořádků“ party politických zlodějů zprava i zleva tak dlouho, až stát a jeho zájem prakticky zmizel. Znechucení a nemyslící občané svedení korporátními médii tento stav potvrdili tím, že do čela státu zvolili miliardáře přes výživu, který nabídl „dva v jednom“, jak to vtipně napsal náš redakční kolega v článku Politika v akčním korporátním balení. Lidé pochopili, že politické koupené šašky nemá smysl volit, když si mohou svého miliardáře zvolit přímo. Pak totiž nemusí platit za okliku zvanou "zastupitelský lobbismus" a dostanou jako v akci zvýhodněné korporátní balení "dva v jednom". Tím došlo k tomu, že stát je konečně vedený ve stylu korporátního fašismu, tedy jako „moje firma“.

K tomuto vývoji jsme už dávno věnovali sérii článků k vývoji českého korporátního fašismu. Ke čtení stojí článek Rozdíl mezi korporátním kapitalismem a korporátním fašismem. Rozdíl tkví v tom, zda kapitalismus v dané zemi řídí politická reprezentace, nebo bankovní či průmyslové korporace. Pokud platí jako v Číně a v Rusku, že korporace podléhají politické moci a jejich strategii spoluurčuje stát a má možnost dosáhnout i na jejich zisky, pak jsme v korporátním kapitalismu. Pokud ale platí, že korporace si uplatí volby a vybírají kandidáty, a přitom neplatí prakticky žádné daně v daném státě, pak jsme v modelu korporátního fašismu.

Pravice a korporátní fašismus

Typickým příkladem politického systému řízeného v popsaném modelu korporátního fašismu představují dnešní Spojené státy americké, o čemž jsme psali dost článků. Tento model prosazuje v USA nový prezident Donald Trump. Jenže na rozdíl od ideologicky nemyslího a politicky zbabělého Česka tento miliardář sleduje úplně odlišnou strategii. Tzv. „alternativní pravice“ (Alt Right) podporující Trumpa obdivuje Putina jako silného národního vůdce, který zkrotil nadnárodní korporace, dosáhl ekonomické stability a díky brilantní zahraniční politice Lavrova a spol. vytvořil z Ruska opět globální velmoc. To je přesně to, co tzv. "levicový" Obama s klanem Clintonových projeli na plné čáře. A ještě při tom ekonomicky ožebračili střední třídu a nechali nekontrolovaně vládnout bankstery z bank, které jsou příliš velké na to, aby mohly padnout. Trump bude nemilosrdně budovat US-korporátní fašismus, nejspíše stát Mussoliniho typu, v němž platí i jistá míra sociální spravedlnosti. K tomu viz náš starší článek O fašismu, racionálně. Pravice tedy ví, co chce a co je pro ni tzv. "český zájem". Tak to shrňme v bodech.

  • Musí zde zůstat současná kolonie poslušně pracujících dělníků v montovnách za minimální mzdy.
  • Veškeré zisky se budou legálně, přes zákonodárství, odvádět jednomu procentu až jednomu promile vyvolených.
  • Těm 99 procentům dole se ve školském, zdravotním a důchodovém systému nechá jen tolik, aby se na jednu stranu nebouřili, a na druhé straně aby neumírali před nemocnicemi jako dnes v Řecku.
Spojení banksterů a koupených politiků je typickým znakem korporátního fašismu a v Německu odstartovalo cestu ke 2. světové válce.
K tomu viz článek Takový obyčejný vraždící EU-fašismus, kde najdete paralely se současným vývojem v EU a odkazy na naše důležité články k tomuto tématu.
Klíčová schůzka Hitlera s hlavním korporátním fašistou Franzem von Papenem proběhla v Kolíně dne 4. 1. 1933. Toto setkání zprostředkoval bankéř Kurt Freiherr von Schröder ve své vile. Tento den a tuto schůzku mnozí historikové považují za datum založení Třetí říše.


Zakletá dálnice D8 aneb Boj pokračuje

Miloslava Pošvářová

Stavba dálnice D8 začala již v roce 1984 a její o 15 let zpožděné dokončení je plánováno až na rok 2017. Z dokladů zatím nebylo možné vyčíslit celkový objem vynaložených prostředků. Aktualizacemi hodnocení ekonomické efektivnosti staveb se ministerstvo dopravy nezabývalo.

Hysterie trvající několik měsíců před koncem roku 2016 vyvrcholila konečným zprovozněním posledního úseku dálnice D8, stavby 805 v polovině prosince. Jakoby ta dálnice byla doopravdy zakletá. Od začátku její výstavby se potýkala s nepochopením občanů, geologů, hydrogeologů, geotechniků, specialistů na dopravní stavby, projektantů, "zelených teroristů". A k dovršení všeho se v závěru, těsně před cílem, vzbouřila i sama příroda. Politici však na stříhání pásky dorazili, to se rozumí samo sebou.

Co se stalo?

Zásadní jsou dva problémy, a to následující:
  • Sesuv z roku 2013, který způsobil posun dálnice a její zničení v délce cca 300 m;
  • pohyby opěry Prackovické estakády, popsané až v roce 2016, nicméně vzniklé v roce 2010.
Sesuv z roku 2013 se začal likvidovat až v roce 2015, do té doby zadavatel a investoři spali. Viníkem je údajně lom Dobkovičky. Na tento lom byla podána žaloba Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Správou železniční dopravní cesty. Má to ale jeden háček. Žalobu podává generální ředitel ŘSD, který však stavbu řídil jako zástupce investora, tedy v pozici správce stavby. Má tedy eminentní zájem na tom, aby viník nebyl zjišťován. Lom se totiž brání a nechává vypracovat tři znalecké posudky. Dva v zahraničí (Německo a Rakousko) a jeden u Karlovy university. Kupodivu výsledek je shodný a všichni označují za viníka stát. Kdo vypracoval znalecké posudky pro státní správu (ŘSD a SŽDC), to tyto organizace tají.

Diskuse se v předvánočním období vedla o analýzu Akademie věd, kterou zadávalo ministerstvo dopravy, ale její obsah striktně tajilo od května do konce roku 2016. Potom analýzu zveřejnilo na webových stránkách. Ale bohužel tato verze byla významně změněna a neodpovídá v klíčových závěrech a částech své původní verzi. Zvláštní shoda okolností, že ano. A státní orgány zatím mlčí. Nezapomeňme, že Ťok je Babišův člověk jmenovaný za ANO a schválený celou vládní koalicí.

Prackovická estakáda motá nohama jako opilec


Prackovická estakáda, mimochodem krásné dílo na špatném místě, simulovala problémy již od roku 2010, co se postavily opěry a pilíře. Zejména pak Pražská opěra, levá i pravá a následně zejména pravá, vykazovala známky výškového poklesu. Nejprve se její pohyb zdůvodňoval běžným chováním, nicméně celkový svislý posun činil k březnu roku 2016 celkem 100 mm, levá opěra 70 mm. To je hodnota, která rozhodně není zanedbatelná. V projektu, který si objednal stát, je uvedeno, že se celkový pohyb předpokládá 20-30 mm, nicméně není řečeno za jak dlouho. Opěra tohoto mostu ale ve svém pohybu pokračovala a urazila další svislý pohyb od března do listopadu roku 2016 v délce dalších 50 mm, celkově se tedy opěra svisle posunula za 6 let o 15 cm. Levou opěru nebylo možné vyhodnotit, protože měřící body se náhodou zničily. A protože opěra pokračovala ve svém pohybu dál až do okamžiku těsně před otevřením dálnice, rozhodlo Ředitelství silnic a dálnic o otevření pouze jedné poloviny dálnice, a to levé.

Záhadným tajemstvím je příčina pohybu opěry. Rozhodně se jedná o kombinaci problémů, a to špatného založení opěry na krátké piloty a současněho umístění opěry do nejméně vhodného místa, projevujícího se sesuvy.
Tady je třeba také zdůraznit, že
ŘSD tají pohyby opěry ve vodorovném směru a podle protokolů tyto pohyby měřeny donedávna nebyly.
Hysterie demokratů na mafiánský způsob

Pavel Letko

Kmotři, spojme se! Nemáme co ztratit, jen svá privilegia!

Řekněme si to na rovinu: Ta hysterie kolem Babiše je už fakt trapná. Kdo ji vede? Za pravici Kalousek a Fiala, za levici Sobotka a Votava, za pseudonovináře Slonková s Kubíkem. Panečku, to je ale sestava.

Na pravici jsou samozřejmě pobouřeni, protože podnikatelé napojení na ODS a TOP 09 podávají daňová přiznání zásadně tak, aby maximalizovali daňové odvody a minimalizovali svůj zisk. Jsou to prostě takoví dobráci od kosti mající na srdci jen prosperitu svých zaměstnanců i Čechů obecně. Dávají lidu práci a hledí, aby byla dobře placená. Pokud kdy žádali dotace, tak to bylo vždy křišťálově čisté.

Pokud jde o levici, ta nyní bojuje proti někdejšímu šéfovi jediného funkční útvaru vážně ohrožujícího spojení organizovaného zločinu s mocí zákonodárnou i výkonnou. Šlachta prostě dostane nejméně tři roky natvrdo, protože dal výpověď a použil služební automobil. To je samozřejmě zločin převyšující všechno pomyšlení. Dále levice udatně bojuje za nezávislé zpravodajství a proto zřídila cenzurní Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (čti "proti nezávislým médiím").

Takový krok samozřejmě musí všichni svobodomyslní lidé uvítat, protože na zprávy a propagaci svobody a demokracie tu máme Českou televizi a její zpravodajské pořady, jejichž míra vkusu téměř překračuje tu předlistopadovou. Stejně jako tehdy Rudé právo vyvažovalo extrémní Tribunu lidu, tak i dnes Česká televize vyvažuje různé "nezávislé weby" typu Echo 24, Neovlivní, Aktuálně a mnohé další bakalonoviny. Předlistopadová žurnalistika měla své Kojzary, Jambory a Vejvody, ta dnešní má své Mitrofanovy, Marjanoviče a Slonkové. Z tohoto úhlu pohledu tedy Česká televize plní svoji funkci výborně a pro nějaké samizdaty tu není prostor.

Situace je vážná, napravo Babiš, nalevo Putin, uprostřed Zeman. K tomu ta Čína, takže pro seriozní politiku v různých dozorčích radách, zakázkách na míru pro přátele a dělbu medvěda zbývá stále menší prostor. Firmy napojené na vlivné politiky v čele s vůdčí pravicovou ODS a na chvostu s paběrkující ČSSD jsou bezradné, komu že to budou dále platit úplatky, pardon, poplatky. Stánkaři, trhovci a další podnikatelé posledních 26 let nezatěžující se účty, protože to vždy vyšlo jen tak tak,vykazovali minimální příjmy, a teď to vypadá, že budou muset platit daně. Nakonec je snad budou muset platit i vietnamští prodejci, a to už je na pováženou. Prostě tu EET nám byl čert dlužen.

Navíc přebytkový rozpočet ponechat jako přebytkový, případně snížit obsluhu státního dluhu, tedy každoroční platby z kapes daňových poplatníků směrem k věřitelům, to už je prostě nemožné. Do této doby ODS ruku v ruce s TOP 09, KDU-ČSL a ČSSD svým hospodařením se svěřenými prostředky každoročně zvyšovaly zadlužení a tím také poplatky skrývající se za vcelku nevinným názvem „obsluha státního dluhu“. A s tím že je konec? Ano, občany je třeba zadlužit, aby museli splácet úroky, byli tak nasměrováni řádným směrem a neměli roupy ohledně změny systému. Zadlužit a pak jim poslat Kalouskovu složenku, aby prostý lid věděl, zač je toho loket. Jak známo, na chudý lid musí být přísnost. Přebytkový rozpočet nikdy nepřipustíme, včas jej rozkrademe, pardon, dobře investujeme.

Babiš nám narušuje samou podstatu demokracie spočívající na dělbě moci mezi čtyři pilíře - moc zákonodárnou, výkonnou, soudní a... mafii. Černá i šedivá ekonomika dostávají ránu za ranou, poslední bitva vzplála. Babiše je nutné se zbavit, protože postavil Čapí hnízdo, které podle posledních objevů Sabiny Slonkové nemělo šanci prosperovat. Dále se dopustil zločinu využití zákonů šitých Kalouskem a jeho partou pro oligarchy a různé kmotry všeobecně, kteří ovšem poctivě odváděli kabelkovné milenkám premiérů a další prebendy na místo určení. A za další se provinil tím, že je to prostě Babiš. Je to každopádně hamoun, všechno by chtěl pro sebe a nechce se s kmotry dělit!

Proto razme heslo:

Kmotři celé země české, spojme se! Nemáme co ztratit, jen svá privilegia!