Studie v odborném časopise PLOS (Dominant Inheritance of Field-Evolved Resistance to Bt Corn in Busseola fusca) podává příklad nočního motýla Busseola fusca, který potřeboval jen několik let k tomu, aby si vyvinul silnou odolnost proti GMO kukuřici pěstované v Jižní Africe. Odrůda kukuřice zvaná Bt Corn byla navržena tak, aby produkovala jedy proti hmyzu na základě genu z bakterie Bacillus thuringiensis (Bt). Monsanto a další firmy inzerovaly, že našly konečné řešení boje proti škůdcům.

Citované laboratorní pokusy ovšem ukazují, že celý humbuk s GMO odolností se začíná povážlivě hroutit. Původní verze resistance hmyzu byla recesivní, protože tuto vlastnost musely mít oba spáření jedinci. U citovaného druhu motýla ovšem stačí, že odolnost proti Bt antisekticidu dále na potomstvo přenáší pouze jeden člen z páru. To znamená, že odolnost se šíří rychlým tempem hned v další generaci. Jinak řečeno, tento typ GMO manipulace je za prvé nezodpovědným experimentem na lidském zdraví a za druhé je (nebo bude) zcela a úplně zbytečný.