<table>
<tr><td class="clanek_text">K Vánocům se má psát něco milého a dojemného, proto se raději vracím do minulosti staré asi tři tisícitelí. Vládce Ithaky se po skončení Trójské války vracel domů, jenže na to potřeboval celých deset let. Nalodil se společně s ostatními Řeky po vítězném dobytí Tróje. Do vlasti se vrátil úplně dám, bez kořisti a bez spolubojovníků. Zato jej doma čekala věrná manželka Penelopa a již dospělý syn Telemachus. Na Homérovo vyprávění jsem si vzpomněl před několika dny, neb jsem dostal mail od <a href="http://www.benediktinky.cz/">českých sester benediktinek</a>. Po mnohaletém putování po cizině se konečně dostaly domů a založily první českou komunitu od roku 1919. Pětice mladých kandidátek začínala v polském Przemyślu v roce 1992. Jedna sestra odešla ještě během noviciátu ke kamaldulským mniškám, druhá se rozhodla zůstat v kontemplativní komunitě polských benediktinek, aby modlitbou a životem v klauzuře podporovala další tři sestry - Anežku, Janu Mladu a Petru. Ty odcházejí do Německa, kde od roku 2003 pokračovala odysea mladého společenství. V Mnichově tak potkávám sympatickou trojici sester, které přijala mnichovská benediktinská <a href="http://www.benediktinky.cz/icharakteristika.htm">komunita Venio</a>. Práce, modlitba, zvládání němčiny, inkulturace do nového prostředí německé benediktinské spirituality, hodně odlišné od polského klášterního stylu... To všechno trvalo několik let. Ale největší starostí třech benediktinských mušketýrek byl modlitební a jiný lobbying pro založení nezávislé komunity v Čechách. Musím uznat, že jsem byl k založení nového domu dost skeptický. Německá komunita se skládá spíše ze starších sester, proto bylo přirozené, že nechtěla mladé a šikovné kolegyně ztratit. Ale německé benediktinky z Venia slíbily hned na začátku, že pomohou při založení domu v Čechách. Svůj slib definitivně naplnily v sobotu, dne 8. 12. 2007. V tento den kardinál Miloslav Vlk slavnostně posvětil klášter nové komunity OSB na Bílé Hoře v Praze. Benediktinky nám poslaly do Mnichova fotografie ze svěcení. Nyní prožívají první vánoce společně doma, s českou liturgií a zvyky. A my všichni máme po více než sto letech skutečně české benediktinky v Praze. Předešlé komunity OSB za Rakouska-Uherska byly založeny z Německa a skládaly se převážně z německy mluvících sester. Přejme proto hodně radosti při <em>ora et labora</em> na úhoru českého křesťanství a vyprošujme pro novou komunitu Boží požehnání.
<BR>
<div align="right">Foto: Petr Linart</div>
<BR><BR>
</td></tr>

<tr><td align="center" class="clanek_text"><div align="center">Slavnostní průvod do kaple připravené ke svěcení./n/n
<img src="./clanky/image/383_osb_1.jpg" alt="" border="2"></div>/n</td></tr>

<tr><td align="center" class="clanek_text"><div align="center">Kardinál Vlk podepisuje listinu o založení kláštera./n/n
<img src="./clanky/image/383_osb_2.jpg" alt="" border="2"></div>/n</td></tr>


<tr><td align="center" class="clanek_text">/n<div align="center">Interiér barokní kaple na Bílé hoře, kterou spravuje Břevnovský klášter benediktinů./n/n
<img src="./clanky/image/383_osb_3.jpg" alt="" border="2"></div>/n</td></tr>


<tr><td align="center" class="clanek_text"><div align="center">"Dám ti klíče od království nebeského..." (Mt 16, 16 v českém podání)./n/n
<img src="./clanky/image/383_osb_4.jpg" alt="" border="2"></div>/n</td></tr>


<tr><td align="center" class="clanek_text">/n<div align="center">České sestry a kandidátky na společném záběru s komunitou Venio. /n/n
<img src="./clanky/image/383_osb_5.jpg" alt="" border="2"></div>/n</td></tr></table>