Jak těžké je popsat suchými fakty realitu, tak aby to čtenář pochopil a přijal nabízený pohled za svůj, to ví každý historik, filosof nebo spisovatel. Propagandista, pardon tiskový mluvčí a jeho odbor mají jiný úkol - vytvořit virtuální realitu na přání a ještě na míru předpokládaného budoucího scénáře vývoje. Připomeneme vám, jak se to ještě nedávno dělalo.

Začátkem února 2013 přinesl do Sněmovny pan ministr vnitra Kubice svázaný svazek papíru s písmenky, fotkami atp. s názvem "Zpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na území České republiky v roce 2011, vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu pro rok 2011 a koncepce boje proti extremismu pro rok 2012." Celou zprávu si můžete stáhnout zde. Dojem ze zprávy byl, že je důležitá. Její část se psala asi takto: Po každé vykonané veřejné demonstraci kohokoliv a kdekoliv přišli tvrdí agenti a hezké agentky k nástěnce nazvané "Panu ministrovi Kubicemu s láskou" a tam nalepili fotky z akce jako doklad, že neberou naše peníze zbytečně.

Ministr vnitra Milan Chovanec už má jiné priority (Kobra) a v této tradici už snad pokračovat nebude. Jím předkládaná Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2013 (6MB) je už mnohem realističtější. Závěry, které zde jsou, mají solidní základy v každé její části. Rozsáhlou stostránkovou zprávu okomentujeme jen v některých bodech:

Počet zjištěných trestných činů meziročně vzrostl o 20 838 skutků, tj. o 6,8 %, což byl nejvyšší procentní meziroční nárůst od roku 1994.
K analogickým nárůstům celkové kriminality došlo v letech 1998 (+5,5 %, +22 276 skutků) nebo 2007 (+6,2 %, +20 945 skutků). Jednou z příčin nárůstu kriminality je i amnestie prezidenta republiky (1/2013 Sb. z 1. ledna 2013). Amnestovaní v roce 2013 spáchali 5 294 skutků, z 6 456 propuštěných PČR
stíhala 2 471 osob.

  • Činnost mafiánských struktur napojených na politické strany, které pomocí účelně upravených zákonů (viz typický případ soláru) systematicky, úmyslně a trvale rozvracejí ekonomický a politický systém země.

Hospodářská kriminalita má největší podíl na zjištěných hmotných škodách. V roce 2013 vzrostla o 2 743 skutků, tj. o 9,9 %. Zjištěno bylo celkem 30 376 skutků, z toho 52,2 % bylo objasněno. Nejvíce meziročně vzrostl počet zjištěných trestných činů úvěrový podvod (+1 811, +58 %).Největší podíl na škodách způsobených hospodářskou kriminalitou – téměř 35 % – měl trestný čin krácení daně se zjištěnou škodou přes 6,8 mld. Kč.

  • Zásahy Kubiceho, jistého Íčka a dalších nejmenovaných pravicových a levicových extremistů do systému nezávislého vyšetřování policejních složek, jejichž klíčové týmy byly rozpuštěny nebo paralyzovány účelově prováděnou reorganizací.

Zajišťování výnosů z trestné činnosti
Vláda prosazuje zabavování výnosů z trestné činnosti jako účinného nástroje boje proti kriminalitě včetně kriminality organizované.
V roce 2013 zajistila Policie ČR v rámci trestního řízení dosud největší objem majetkových hodnot, celkem 8,5 mld. Kč.


Celkově z obrazové a tabulkové přílohy jasně vyplývá, že trend je bohužel rostoucí. A je to u všech druhů popisované trestné činnosti, kterou každý občan vnímá jako osobní ohrožení velmi citlivě:

trestná činnost (data r.2013)zjištěnoobjasněno % nárust
Násilné činy celkem18 689 12 908 1,8
Mravnostní činy celkem2 109 1 493 6,5
Krádeže vloupáním celkem62 38413 40712,3
Krádeže prosté celkem125 57324 5005,2
Majetkové činy celkem209 35143 7657,4
CELKOVÁ KRIMINALITA325 36620 8386,8


Boj proti extremismu a bezpečnostní rizika tzv. sociálně vyloučených lokalit jsou citlivými oblastmi zájmu politiky i policie. PČR v roce 2013 evidovala celkem 211 trestných činů s extremistickým podtextem. Meziročně tak došlo k nárůstu o 38 skutků (tj. o 22 %). V některých regionech došlo v průběhu roku 2013 ke zvýšení mezietnického napětí. Výsledkem byla řada protiromských demonstrací, které by se mohly stát výraznějším problémem pro bezpečnost státu. Toto je ovšem z velké míry sociální problém a ten uniforma na ulici nevyřeší. Pochody a demonstrace jsou legitimním nástrojem politického boje. Narušování veřejného pořádku a výtržnosti popřípadě násilnosti s rasistickým podtextem, tak toto už je pověstný extremismus.

Samostatná Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2013 obsahuje zase staré známé pasáže.

3.4 Levicový extremismus str.21
Nejvýraznější akce, kterou zorganizovali přímo členové anarchoautonomního spektra, byla již tradičně situována do období prvomájových oslav. Stejně jako v roce 2012 byl zvolen model tzv.„akčních dnů“, který v sobě zahrnoval debaty, fotbalový turnaj „Fotbal proti rasismu“, benefiční koncerty, promítání dokumentárních filmů, hudební afterparty atd. Lze konstatovat, že šlo spíše o samostatná a ve své podstatě nezávislá setkání. V jeho rámci byl například dne 29. dubna uspořádán benefiční koncert na počest zavražděného ruského antifašisty Ivana Chuturského.
Největší akce v rámci „akčních dnů“ proběhla dne 1. května, kdy se nejprve anarchisté v menším počtu setkali na Střeleckém ostrově a odpoledne se uskutečnilo shromáždění s názvem „Párty skončila“ na náměstí Republiky, odkud účastníci vyrazili na pochod Prahou. Až na drobné incidenty proběhlo vše v klidu a bez nutnosti většího zásahu PČR. Hlavním důvodem bylo to, že
akce nebyla pojata jako blokáda tradiční prvomájové demonstrace pravicových extremistů. Ta totiž v roce 2013 proběhla v Přerově.


Chceme v redakci konstatovat, že ten fotbal proti rasismu už byl tzv.na hraně. Co dělají dozorové orgány dohlížející na dodržování občanských svobod a ústavnost jednání Policie české republiky. Pánové potřebují lepší pracovní manuál a pan ministr Chovanec by měl zajistit aby ho hodně rychle dostali. Takto si extrémismus a terorismus angažovaná občanská veřejnost nepředstavuje. Není možné, aby Policie ČR dále jednala v rozporu s ústavou a sledovala takto občanské aktivisty. Toto není protizákonná činnost a do zprávy takto jednající skupiny nepatří.

Celorepubliková statistika vypadá takto:
Celkově bylo v roce 2013 na území České republiky spácháno 325 366 trestných činů. Na tomto čísle se tzv.činy s extremistickým podtextem podílely 0,06 %. Jedná se o stejné procento jako v roce 2012. Celkem v této souvislosti v roce 2013 došlo ke stíhání 198 osob.

Ty skutečné problémy v ČR jsou jinde. Chtělo by to napřít pozornost směrem k hospodářské kriminalitě, která způsobuje 2/3 celkových zjištěných škod. Z obrázku anotace je zřejmé, co je skutečný problém pro společnost. Chudí lidé (drobné krádeže) a malí kriminálníčci nejsou pro stát ohrožením a v konečném součtu škod je to jen 1/3 všech zjištěných škod. Proto oprávněně očekáváme, že tento závěr si udělala i policie a státní orgány. V dalších zprávách za rok 2014 a 2015 by mělo být vidět, že 2/3 úsilí i zdrojů směřovaných na boj s k hospodářskou kriminalitou změní společnost i statistiky.

Nakonec je to vždycky o penězích. Zločin je v Česku zvláštní a oblíbený druh podnikání za účelem zisku. A podle statistik se mu u nás daří, zisky jsou pohádkové, rizika velmi malá. A když na vás přijdou, často vám nic nevezmou. To se musí změnit. Tomuto druhu podnikání se musí postavit účinné bariéry. Nadále to už nemůže být jen záležitost policie.


Psali jsme
Třicet případů majora Kubiceho aneb Vládní zpráva o extremismu