Doktor Vichas: „Kdo má peníze, žije. Kdo je nemá, umře“.


Nemáme bohužel kapacitu, abychom mohli tento dokument televize ARTE otitulkovat a nabídnout ho našim čtenářům česky. Ti, kteří umí německy, by neměli váhat a věnovat mu 90 minut. Film je napínavý a nabitý fakty víc než leckterý fotbalový zápas v Lize mistrů.

Povinně by ho měli shlédnout všichni politici a občané, kteří nepochopili, o co jde a melou si stále svoje o flákajících se Řecích. Ne, že by v Řecku nebylo co vylepšovat. Ale ve stávajícím finančním a peněžním systému rozhodují jiní aktéři o stupni rozvoje zemí a o tom, kam růst jednotlivých zemích vůbec pustí. Zvolení politici jsou buď uplacení, nebo hrají vedle banksterů a korporací jen druhé housle. Jinak bychom byli i my v Česku po 25 letech po „sametu“ možná někde jinde. Nebyli bychom zásobárnou levné pracovní síly a odbytištěm nekvalitního zboží vyrobeného někde na druhé straně zeměkoule, nebo méně kvalitního zboží od našich bohatších sousedů.

TROJKA - mocenské monstrum ovládající evropské státy

Autor dokumentu, ekonomický publicista Harald Schumann, více jak rok sondoval úlohu a důsledky působení všemocné Trojky v posledních šesti letech v Evropě. Dnes už se ovšem nebude hovořit v Bruselu a mainstreamových médiích o Trojce, nýbrž o „institucích“, aby se nedráždil evropský lid. Mocenské monstrum, která nemá žádnou legitimizaci, ovládlo Evropu a neptá se Evropského parlamentu, co může a nemůže. A Schumann si klade otázku: „Co se stane s Evropou ve jménu Trojky?“

Způsob, jakým je řízena emise peněz a jejich uvádění do oběhu, způsobuje vážné poruchy v hospodářství. Píšeme o tom neustále. Nikdo z politiků, kteří by měli zastupovat občany, ale jsou ve skutečnosti reprezentanty zájmů bankovních korporací, to nechce vidět a slyšet. V ekonomice existuje koloběh, díky kterému jsou všichni aktéři provázaní a na sobě závislí. Výdej jednoho je příjmem druhého. V momentu, kdy dochází k poklesu mezd a krácení výdajů, padají podniky, klesá výběr daní a je nastartována deflační spirála. Paul Krugman to vysvěluje ve filmu zcela polopaticky. Jediné, co v poslední době skutečně roste, je objem ničím nekrytých peněz, papírků, a to je zločin, jak se správně uvádí zde.

Řecko bylo obětováno na oltář udržení již neudržitelné finanční stability

To je z dokumentu naprosto zřejmé. Již od samého počátku prozradil jeden člen Trojky, tj. MMF, negativní dopady, které bude mít nalinkovaný program na propad země. Řekli, že Řecko se dostane na úroveň Zimbabwe. V dokumentu vystupuje člen exekutivního výboru MMF, který strategii kritizoval spolu s dalšími členy výboru. Také nás seznamuje s tím, co se dělo v souvislosti s poskytnutím „pomoci“ Řecku ze strany MMF. Byla změněna nenápadně pravidla MMF, regulující poskytování úvěrů právě kvůli Řecku. Film odkrývá pravdu a potvrzuje vše, o čem jsme na stránkách E-republiky od samého počátku evropské kalamity, informovali. Viz třeba článek Euro ve světle ekonomických fakt.

Řecko bylo vybráno jako slabý článek řetězu, který umožnil nastartování evropské krize: oslabení Evropy a její podřízení globálnímu imperátorovi. V době vstupu do eurozóny na tom byla Belgie hůře. Její trik, jak splnit kritéria pro přijetí eura, byl daleko zločinnější, protože uměle snížil míru zadlužení skrze statistický podvod s důchodovými fondy. Přesto bylo vybráno Řecko. Řecko bylo obětováno na oltář tzv. „globální finanční stability.“ Ovšem pouze dočasné, neboť z matematického pohledu systém není udržitelný.

Řekové jsou v EU jen první v řadě

Kdo má peníze, žije. Kdo je nemá, umírá“, říká ve filmu lékař Georgios Vichas, který vede dobrovolnickou kliniku v Aténách. Lékaři a personál tu pracují zadarmo a léky a materiál jim posílají občané z těch zemí, jejichž banky byly zachráněny z úvěrů MMF a záchranných fondů Evropské unie. Úroky musí splácet Řekové z ušetřených peněz. Vinou pádu ekonomiky, útěku boháčů ze země, bylo na pokyn Trojky zrušeno 40 % všech nemocnic a poliklinik v zemi, lékaři a personál propuštěni. Ale i údaje z Irska jsou drsné: 60 % mladých lidí se vystěhovalo ze země. Jakou může mít taková země budoucnost?

Občané z některých zemí se chovají solidárně a nabízejí svou pomoc. A jde právě o občany zemí, jejichž politici mají plnou pusu evropské solidarity, ovšem solidarity pro Deutsche Bank, PNB Paribas, Hypo Alpe Adria a dalších bank, které jsou z peněz daňových poplatníků chudých zemí a zemí eurozóny zachraňovány. K tom,u viz naši polemiku Draghi slaví úspěch, pane Macháčku?

V minulém článku jsme zmínili Othmara Karase, šéfa rakouských evropských lidovců, který byl zpravodajem v EU Parlamentu ohledně činnosti Trojky. Ve filmu vystupuje a hovoří o „světlu v tunelu“, které po dalších požadovaných úsporách musí přijít. Doufám jenom, že on na konci svého života žádné světlo neuvidí. A věřím, že spravedlnosti bude učiněno jednou zadost, i v jeho případě. Viz náš článek Transatlantické smlouvy tajně upečené v EU zničí místní samosprávu. A trest postihne všechny zrádce humanity, kteří podlehli mamonu, včetně našich lidovců, nejen těch rakouských. Jejich cílem je totiž pouze zajistit, aby bohatí byli ještě bohatší, a to na úkor 90% většiny a přitom doufají, že z této ohlodané kosti jim páníček ještě něco přihodí.

Harald Schumann žádá více transparentnosti, spravedlnosti a sociální smír v Evropě
Klade nepříjemné otázky, nabízí obsáhlou rešerši a ukazuje na důsledky řádění TROJKY v Evropě. Forma, kterou je dokument natočen, umožňuje pochopit linku událostí v posledních letech v Evropě i laikům, kteří ekonomickým zákonům moc nerozumějí. Nejenom dlužníci, ale i věřitelé by měli nést odpovědnost. Nikdo nenutil francouzské a německé velkobanky poskytovat úvěry těm, o kterých věděli, že je nebudou moci splácet. Propletenost světa financí s politikou a korupce dosáhla vrcholu.

Pokud by Česká televize chtěla náhodou napravit svou špatnou reputaci, má k dispozici materiál, který by měl být co nejdříve odvysílán. V každém případě si najděte 90 minut na shlédnutí tohoto cenami ověnčeného, velmi kvalitního dokumentu.

Zdroj článku zde.