<em>(Odpověď pana poslance se týkala otevřeného dopisu, který najdete <a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=490">zde</a>).</em>
/n/n

<div align="right">V Praze dne 23. října 2008</div>


Vážený Pater,

Legislativní rada vlády České republiky, jíž jsem předsedou, je poradním orgánem vlády a musí projednat každý návrh zákona a posoudit jej s ohledem na právní stránku věci. Nejedná se tedy o rozhodování, pro koho je předkládaný návrh výhodný či nevýhodný, ale zda je návrh zákona právně v pořádku. Legislativní rada vlády ČR nemá s KDU-ČSL a její politikou nic společného.

Postoj KDU-ČSL k návrhům zdravotnických zákonů, o kterých píšete, byl zformulován v Pardubicích, kde byly usnesením sjezdu přijaty následující zásady:
KDU-ČSL odmítá prodej zdravotních pojišťoven a požaduje, aby finanční prostředky povinného zdravotního pojištění nepřecházely do majetku zdravotních pojišťoven a zůstaly trvale pod kontrolou státu,
KDU-ČSL se zasadí o zavedení léčebných standardů,
KDU-ČSL považuje fakultní nemocnice za zdravotnická zařízení, která kromě zdravotní péče plní funkci vzdělávací a výzkumnou,
KDU-ČSL souhlasí se vznikem univerzitních nemocnic jako veřejnoprávních organizací.

Toto jsou stanoviska naší strany ke zdravotnické reformě, která zastávám jako poslanec.

S pozdravem
Cyril Svoboda