Dne 9. 11. odevzdala tzv. Jospinova komise složená ze 13 významných osobností prezidentovi republiky zprávu nazvanou "O demokratické obnově" (Pour un renouveau démocratique). Kompletní znění si můžete stáhnout zde. Dokument o 130 stranách obsahuje 35 doporučení, která mají zásadní charakter. Pokud by byla doporučení aplikována, pozitivně změní demokratické procesy ve Francii. Shrňme stručně základní body zprávy:

  • Do středu zájmu byl postaven občan, jeho práva a potřeby. Zpráva vychází prokazatelné krize důvěry, která dnes panuje mezi vládnoucí mocí a občany.
  • Komise odmítla souběžné vykonávání různých politických funkcí s tím, že ohrožují demokracii a vedou ke konfliktu zájmů.
  • Kandidát na prezidenta musí sebrat 150 tis. podpisů, aby mohl kandidovat, a to v 50 různých departmentech.
  • Peníze za hlasy a mandáty se mají rozdělit již od 2 % získaných hlasů podle progresivního klíče.
  • Na dvojkolovém systému parlamentních voleb se nedoporučuje nic měnit; snaha je, aby vznikla vláda se silným mandátem.
  • Volby do Senátu mají vyjadřovat změněný statut měst, která mají posílit nejméně tři senátorská místa daná prozatím ve venkovských částech země.
  • Komise jednoznačně doporučila zrušit tzv. Conseil constitutionnel, což byla sinekura pro bývalé prezidenty republiky. Existence rady stírá hranici mezi politickým a právním rozhodováním a její členové jsou v trvalém konfliktu zájmů.

Celkově je raport velmi přehledný, ukazuje snahu posílit občanská práva tam, kde jsou z různých důvodů zanedbávána. Největší pozornost se věnuje volbám a mandátům v departmentech jako prvním místě demokratického výkonu moci. Kritické hlasy např. ze strany francouzských komunistů zprávě vyčítají, že její doporučení se fakticky týkají jen asi 10 % podílu na výkonu moci ve státě. Ale v každém případě většina politických stran kladně hodnotí snahy komise vedoucí k posílení mechanismu přímé demokracie.


Chcete-li aktivně diskutovat, musíte se zaregistrovat.
Diskuzní fórum rubriky "Ze světa" najdete zde.