V Literárních novinách proběhla minulý měsíc první ze série anket na téma ohrožená profese – učitelé. Třem fundovaným osobám v oboru školství, Petru Fialovi, Janě Strakové a Tomáši Feřtekovi položili otázku, jak zatraktivnit povolání učitel.

Novinář Feřtek s ministrem školství Fialou byli zajedno v tom, že je zcela nezbytné zatraktivnit povolání učitele, aby získali „kvalitní mladé lidi“, jež se chtějí vzdělávat a je pro ně důležitý kariérní vzestup. Proč došlo k poklesu prestiže profese učitel? Podle obou pánů naše školství v porovnání se světem v posledních letech pokulhává, a jeden z důvodů, proč tomu tak je, je nedostatek kvalitních učitelů. Ministr školství podotýká, že je nutné lépe definovat cíle vzdělávací soustavy a mít celkovou představu o jejím směřování. Pan Feřtek problém vidí ve ztrátě smyslu profese samotné, kdy z ní daný učitel nemůže mít pocit úspěchu. Nestabilitu profese pak způsobují samotní ministři školství, jež mění příkazy a rámcové vzdělávací programy. Učitelé nemají možnost růstu a možnosti vyššího platu, což má odlákat schopné mladé lidi. Doporučuje přijít s nabídkou systému atestací, jako mají lékaři.

Jiný pohled má vysokoškolská učitelka Jana Stryková, která se v první řadě chce dopátrat toho, v jakém smyslu ztrácí učitelská profese prestiž. Podle výzkumů veřejného mínění se učitelé ze základních škol stále objevují na předních příčkách, co se týče prestiže profese. Z mediálního prostředí se ale ozývají jiné výsledky, kdy se „žádá zvýšení prestiže“. Paní Stryková vidí dvě rozdílné věci, buď se jedná o metaforu, kdy „prestiž“ znamená lepší platy a ty si učitelé za svou práci zaslouží, nebo se jedná o sliby politiků. Jejich neuvážené sliby často mají jen slovní podobu. Zvyšování prestiže musí vzejít od samotných učitelů, kteří se musí stát sebejistějšími, kdy si budou své práce vážit, a vědět o její důležitosti, kterou v naší společnosti má. Musí ke své práci přistupovat profesionálně a od ministra školství a dalších osob naší politické i kulturní sféry budou dostávat najevo, že si jejich práce váží a vědí o ní.

Tři odlišné pohledy na otázku zatraktivnění učitelského povolání, nám nedávají dostačující odpověď. V naší republice je několik státních pedagogických fakult – Liberec, Praha, Ústí nad Labem, Pardubice, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň a další. Ročně z nich vyjdou stovky učitelů, kteří na školu nastupovali s přesvědčením, že po studiu chtějí učit. Práci často nemohou sehnat a odcházejí do jiných pracovních sektorů. Někdy po nalezení práce ve škole narážejí na komplikované mezilidské vztahy uvnitř škol či nedostatečné zadání, co mají žáky učit. Povolání učitel není ohrožené kvůli neatraktivnosti, ale spíše pro ztuhlost systému, která může ničit učitelské ideály.

Minulý týden jsem mluvila s paní, co učila čtyřicet let, vyprávěla mi, jaké bylo učit v minulém režimu a po revoluci. Nejvíce si považovala toho, že s nástupem důchodového věku odešla ze školy, aby dostali prostor nově vystudovaní.


Chcete-li aktivně diskutovat, musíte se zaregistrovat.
Diskuzní fórum rubriky "Z domova" najdete zde.