Je třeba poděkovat redakci webu e-republika.cz za nedávnou analýzu vysílání ČT (viz tematické číslo Komu slouží Česká televize). Je maximálně trapné, že aktivisté webu musí ve svém volném čase a zadarmo dělat to, co má Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jako povinnost uloženou zákonem, a navíc je za to placena z našich daní. Známí mne po četbě článku Lže nám Česká televize? ujistili, že ČT měla štěstí na vybrané zprávy, protože to byl jejich lepší den. Normálně je demagogie mnohem více.

1. Další metody oblbování uplatňované v ČT

Vraťme se k výborné novinařině dané v článku "Lže nám Česká televize?". Analýza v odstavci nazvaném Manipulativní techniky ČT ukazuje přehled základních způsobů lhaní ČT podle známého lingvisty Noama Chomského. Přidejme k nim na doplnění ještě následující techniky.

  • Zesilující účinek

- média věnují nějakému tématu zvýšenou pozornost, a tím v krátkodobém horizontu zvýší důležitost zprávy.

  • Potvrzující účinek

- lidé nemají možnost ověřovat fakta a většinou žijí ze střípků domněnek; pokud média potvrdí něco, o čem se člověk pouze domnívá, že to tak je, přijme to dotyčný jako pravdu.

  • Znecitlivění

- bude-li veřejnost stále masírována nováckými psy spadlými do kanálu a poté vysvobozenými, pak naprosto lhostejně přijme jakékoliv politické a jiné katastrofy; bude emočně, morálně a lidsky úplně otupělá.

  • Nastolování agendy

- toto je klíčová věc, proto jsem ji dal tučně. Viz studii z roku 1972 (Maxwell McCombs a Donald Shaw, agenda-setting). Zprávy mají pečlivě připravený interpretační rámec a sugestivní vyznění. Smysl příběhu je cíleně manipulován redakcí tak, aby posluchač udělal chtěný závěr a myslel si, že k němu dospěl sám, na základě vlastní úvahy.

Toto je podle mne základní scénář, ve kterém dnes pracují velká média. Představují simulákrum, tj. svět, který ve skutečnosti neexistuje. Viz článek o prezidentských simulákrech před volbami 2013 a následném selhání intelektuálních elit. Jednoduše řečeno. Svět podle hlavních českých novin, webu Aktuálně, ČT a některých dalších webů vůbec neexistuje v té podobě, jak je podáván. Proč realita nesmí přijít na pořad jejich jednání a proč je svět podáván v této a ne v jiné virtuální podobě, to by bylo na delší debatu.

2. Skutečná inspirace Dvořákova TV cirkusu

A nyní k poslednímu upřesnění ohledně inspirace Dvořákovské reality show, kterou platíme z našich daní jako nezávislou a veřejno-právní instituci zvanou "Česká televize". Jejím vzorem jsou podle mne poslední změny ve struktuře CNN, která už nemůže klesnout hlouběji. Z vynikající světové stanice zpráv se stal zmetek a postupně degenerovala na mediální troubu jednoho procenta nejbohatších Američanů. Nyní funguje jako nástroj neoliberální pravicové propagandy ve stylu WASP tj. bílého anglo-saského křesťanského fundamentalisty s rasistickými sklony, který miluje střelné zbraně.

CNN a Fox News si vychovaly systematickými "ne-zprávami" své vlastní omezené publikum s patřičnými volebními preferencemi. A o to nakonec a v podstatě jde. Nové zprávy už nejsou nic show pro hlupáky a nemají žádnou vypovídající hodnotu. Viz tuto satirickou show Jona Stewarta po poslední změně ve zpravodajské kreaci CNN.


Takže Petr Dvořák se má co ohánět, aby degradoval za naše daně ČT na úroveň CNN a Fox News. A nezapomeňme, že jde o výsostně politickou zakázku. Komu to nedochází, tak ať se denně dívá na ČT a dál pilně platí koncesionářské poplatky na masivní oblbování národa.