Dodatek k US zákonu o zemědělství kongresmana Steva Kinga (King amendment) je vskutku královským darem firmě Monsanto a celému biotechnologickému průmyslu. Umožňuje totiž zakázat jednotlivým státům USA vydávat zákony, které by zavedly povinné značení potravin obsahujících geneticky modifikované organismy.

Kingův dodatek zakazuje jednotlivým státům schvalovat zákony, které kladou náročnější požadavky na podmínky pro výrobu zemědělských produktů, jež jsou v daném státě prodávány, ale vyráběny jsou v jiných státech. Příkladem je Kalifornie, která má vyšší standardy na mléko a od roku 2014 zvyšuje požadavky na velikost klecí, ve kterých se chová drůbež. Pokud by tento dodatek prošel, budou kalifornské standardy kvality platit pouze pro kalifornské výrobce. Výrobky dovážené z jiných států nebudou muset tyto standardy kvality splňovat. Kalifornský kongresman Jeff Denham vystoupil proti tomuto dodatku s přesvědčivou argumentací.


Kingův dodatek je podle analytiků napsaný natolik zeširoka a vágně, že je možné jej aplikovat i do oblasti značení geneticky modifikovaných organismů (GMO labeling). Organic Consumers Association (OCA) je přesvědčena, že dodatek je záměrně napsán tak, aby předcházel nebo zakazoval jednotlivým státům schvalování značení GMO potravin, což je v rozporu s právem států vydávat zákony a také s právem spotřebitelů vědět a moci se rozhodnout.

V oblasti značení potravin, které obsahují geneticky modifikované organismy, se na úrovni států v USA vede doslova válka mezi občany, kteří prosazují své právo vědět, a firmou Monsanto, symbolem reprezentujícím celý biotechnologický průmysl. Přestože ještě v listopadu loňského roku vyhrálo Monsanto v Kalifornii bitvu o značení GMO velmi těsně (51% : 49%), v květnu letošního roku státy Maine a Vermont navzdory masivnímu lobbingu firmy Monsanto značení GMO potravin odsouhlasily. Úspěch se očekává i v nadcházejícím hlasování (5. 11. 2013) ve Washingtonu. Na úrovni států se tedy zdá nepravděpodobné, že by se firmě Monsanto, i přes obrovské sumy vynaložené na lobbing, podařilo zastavit trend, který konečně odráží názory a požadavky veřejnosti.

Kingův dodatek a možnost jeho mnohoznačného výkladu ale naznačují, že firma Monsanto hledá jinou cestu k dosažení cíle. Tentokrát už ne na úrovni států, ale na federální úrovni, na které už zaznamenala tento rok značný úspěch v podobě tzv. Monsanto Protection Act. Dalším jejím úspěchem bylo hlasování v červnu 2012 během debaty o zákonu o zemědělství, ve kterém 72 senátorů zvedlo ruku proti právu států vydávat zákony, které by zavedly povinné značení potravin obsahujících geneticky modifikované organismy.

Organic Consumers Association (OCA) se obává, že i v případě, že Kingův dodatek neprojde, Monsanto se bude pokoušet vpravit do zákona o zemědělství jiné dodatky či přílepky. Z tohoto důvodu vyzvala všechny členy Kongresu k odmítnutí nejen Kingova dodatku ale i jakýchkoliv dalších, pokud by braly jednotlivým státům právo vydávat zákony o označování GMO potravin. Zároveň byla za stejným účelem zveřejněna petice.

Zdroj: Genetically Modified Democracy: Monsanto and Congress Move to Stomp on States' Rights


Blýská se na lepší časy? (aktualizace 23.5.2013)

23. května 2013 představila senátorka Barbara Boxerová dodatek k zemědělskému zákonu, který by, pokud by prošel, poprvé v historii demonstroval podporu Senátu značení potravin obsahujících GM přísady (GMO labeling). Pro více než 90 % americké veřejnosti se jedná o dobré zprávy. Zdá se, že americký Kongres začíná reagovat na požadavky americké veřejnosti.

Zdroj: How You Can Help Create a Better Farm Bill