El Hermano Korta neboli Ajišáma, jak byl znám mezi indiány, pracoval po studiu jako inženýr ve Španělsku, pak vstoupil k jezuitům a odešel v roce 1962 na misie k indiánům do Venezuely. Od roku 1972 pracoval systematicky na ochraně identity, kultury a sociálního stylu života zdejších indiánů. Před dvaceti lety spustil společně s ostatními aktivity vzdělávací projekt známý jako the Indigenous University of Venezuela.


V roce 1992 vznikla nadace na podporu tohoto projektu, který uchovává a rozvíjí všechny zdejší důležité indiánské tradice a zvyky. Hrozí jim zánik kvůli nedostatku kontinuity ve výchově a formaci mladé generace. Jeho zakladatel napsal před svou smrtí tato slova.

Chci zemřít důstojně, s vědomím a vírou, že smrt je nutný krok k tomu, abych se setkal s Otcem života.

V roce 1979 došlo k prvnímu celonárodnímu setkání mladých indiánů všech etnických skupin, které na svém setkání v městě Tauca založili skupiny redigující základní indiánské texty ve španělštině a v daném indiánském jazyce. V roce 2000 byla na základě této již provedené práce založena první indiánská univerzita nazvaná Universidad Indígena de Venezuela (UIV), která nyní čeká na své oficiální schválení.