Pozvání do Debatního klubu přijali soukromý investor, poradce a soudní znalec Aleš Hodina, který je předsedou Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě, šéfredaktor portálu Střídavka a dalších prorodinných webů ze skupiny rodič.eu a doktorka práv, bývalá ředitelka Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí a nyní ředitelka společnosti Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení o.p.s Lenka Pavlová.

Mediace, respektive zprostředkování, je způsob vedení komunikace směřující k pokojnému řešení sporu, jehož cílem je dohoda. Mediace může být použitá v rámci sporů mezi firmami, kde může napomoci výrazné finanční úspoře v důsledku dosáhnutí mimosoudní dohody. Stejně tak ji lze aplikovat v případě rodinných sporů, kde jde nejen o majetek, ale i o vztahy rozvádějících se dospělých osob a jejich děti.


Představa použití mediace u obchodních sporů je poměrně jasná a čitelná, protože tam je vždy jedna ze stran ochotná se domluvit, což je hlavní podmínkou úspěšné mediace. U rodinných sporů je však největším problémem právě neochota ke vzájemné dohodě, způsobená exponovanými emocemi. A je velkou otázkou, zda je možné v této problematické rovině najít pro mediaci nějaký prostor.


Více debat najdete v Debatním klubu.