Čínské ústavodárné shromáždění na konci roku 2013 potvrdilo jednak zmírnění praxe jednoho dítěte a jednak zrušilo kategorii tzv. převýchovných táborů (laodong jiaojang). Podle zahraničních odhadů bylo v těchto táborech zadržováno 160.000 osob bez soudu, tj. pouze administrativním způsobem, například pouhým rozhodnutím policie. Organizace Human Rights Watch (HRW) odhaduje, že v Číně existuje kolem 250-300 podobných táborů. Původně tyto tábory založil Mao Ce-Tung v 50. letech pro tzv. "převýchovu" intelektuálů, dnes je doba tohoto typu převýchovného věznění administrativně omezena na 4 roky. Viz článek Poselství politických vězňů z čínského pracovního tábora nalezeno v americkém zboží. Náboženské hnutí Falun Gong bylo v roce 1999 v Číně prohlášeno za sektu a jeho příslušníci jsou tvrdě pronásledováni. Dopis z pracovního tábora byl nalezen ve zboží pro USA.

Jaké má toto rozhodnutí podle HRW háčky? Zhruba 60 % osazenstva těchto táborů jsou toxikomani. S velkou pravděpodobností v táborech zůstanou, pouze dojde k přejmenování táborů na "převýchovná centra pro narkomany". Další velká část uvězněných jsou drobní delikventi, členové opozičních hnutí a sekt jako Falun Gong nebo například kritické blogery, kteří byli uvězněni za opoziční aktivity. Co je důležité, všichni tito vězni mohou přejít do kategorie táborů "čueči ban" (tábory soudně nařízené převýchovy). Tato centra spravují místní administrativní orgány a inkarcerace nepohodlných lidí se provádí proto, aby během věznění sepsali tzv. "vyznání". HRW má důkazy o tom, že část politických vězňů je zde mučena.

Poslední finta, jak zrušit Maovy pracovní tábory a nechat vězně sedět, se týká psychiatrických ústavů. V Číně existuje spousta tzv. "černých táborů" nazvaných "detenční a převýchovné tábory", kde místní policie zadržuje různé obtížné kverulanty, mladistvé prostitutky apod. (kolem 20.000). Ti všichni jsou nuceně nasazeni do čínských fabrik, z nichž většina produkce směřuje do západních zemí.