Ve skrytu bojů a lokálních válek zmizela z korporátních médií zcela záměrně jedna z hanebných epizod koloniální minulosti a drogové současnosti USA. Hranici s Mexikem v nedávné době překročilo minimálně 52 tisíc dětí-uprchlíků ve věku kolem 10-14 let, které po překročení hranice samy vyhledávají úřady či pohraniční jednotky a vzdávají se US-úřadům. Děti doufají, že tímto způsobem získají povolení k pobytu v USA. Tyto skupiny dětí přecházejí hranici samy a pocházejí převážně z Hondurasu, Guatemaly a El Salvadoru.

To jsou země, kde USA přímo či nepřímo vládne už sto let. Supervelmoc měla dost času k tomu, aby tyto země pod svou neokoloniální správou dostala až na práh demokracie. Nestalo se a příliv dětí prchajících stovky kilometrů Latinskou Amerikou až do USA je toho jasným důkazem. Výsledkem vlády amerických korporací je termín "banánová republika", který označuje země Střední Ameriky spravované nechvalně známou korporací United Fruit Company. Její dnešní korporátní odvar zvaný Chiquita například platí teroristické milice v Kolumbii a v USA lobuje proti zákonu o odškodnění obětí 11. září.

Záplava dětských uprchlíků

Jaké jsou příčiny tohoto stavu? Za prvé, neokoloniální minulost středoamerických režimů, kterou ve státech Jižní Ameriky ukazuje tzv. "Operace Kondor". Dohoda o násilném potírání reformních stran a hnutí, včetně církví a vraždění aktivistů byla podepsána v listopadu 1975 a vznikla spolupráce tajných služeb Chile, Argentiny, Bolívie, Paraguaye a Uruguaye. Ve střední Americe byl tzv. "eskadrami smrti" zavražděn roku 1980 například arcibiskup Oskar Romero a následně v roce 1989 dalších 6 kněží-jezuitů, kteří byli zavražděni přímo v rezidenci na univerzitě v El Salvadoru. Eskadra smrti zvaná Atlacatl, která je zastřelila, byla cvičená a financovaná z USA.

Tyto prominentní mučedníky zná celý svět, ale ve skutečnosti jde o stovky až tisíce lidí, Viz náš článek o stoupající nezákonnosti a nepotrestaných vraždách v posledních letech. Zpráva neziskovky Global Witness upozorňuje na dramatický růst vražd aktivistů bránících životní prostředí. (Zapomenuté oběti globalizace).

Dalším důvodem je drogová válka v Mexiku a Střední Americe, protože poptávka po kokainu a dalších drogách v USA trvale stoupá. Tyto kartely operují přímo z USA a středo- či jihoamerické země používají jako producenta a válečné pole. Tisíce mrtvých za sebou nechaly stovky sirotků, kteří se snaží dostat do země, která je spoluodpovědná za jejich utrpení. Mimo jiné i proto, že existuje mlčení kolem politických diktatur financovaných Západem. Viz článek Tichá válka Západu proti aktivistům za lidská práva.

Nechutná propaganda korporátních médií v USA

Začněme tím pozitivním. Skupiny aktivistů v USA podaly žalobu proti Obamově vládě, protože děti odsunuté do svých mateřských zemí plných teroru budou po deportaci vystaveny riziku mučení a nelidského zacházení ze strany policie a represivních složek. A nyní se podívejte na satirický Colbert report, kde známý komentátor ukazuje licoměrnost některých pravicových politiků. Ti používají celou tragédii pouze proti Obamovi a na děti chtějí poslat Národní gardu.


Veřejné mínění je naopak jednoznačně na straně uprchlých dětí, což ukazují nedávné průzkumy. Američané si přejí, aby děti dostaly statut uprchlíků. To by znamenalo, že Obamova vláda musí tyto děti nechat za lidských podmínek v USA a musí individuálně prošetřit jejich žádosti o azyl.