Mikuláš Koperník (1473–1543) byl všestranným renesančním učencem, který by se mohl klidně dnes zařadit mezi alternativní ekonomy. Ve svém díle „Pojednání o mincovnictví“ z roku 1526 píše toto: "Mezi nesčetnými zly, která způsobují rozpad celých států, lze vysledovat především tyto čtyři:

  • vnitřní rozkol
  • vysokou úmrtnost
  • neúrodnou půdu
  • znehodnocování mincí (měny)."


O těch třech prvních není potřeba příliš diskutovat. Jsou samy o sobě evidentní, takže se dají těžko popírat. Svědkem aplikace prvního zla jsem v současné době dostatečně. Vyvolávání vnitřních konfliktů a rozdělení obyvatelstva neinformovaného a korporátními médii ohlupovaného, na vzájemně znepřátelené tábory ve stylu „Rozděl a panuj“ - toho jsme právě svědky. Na podporu „alternativních médií“ v Rusku americký Kongres právě uvolnil 60 milionů dolarů. Jenže zapomněl dodat, že skutečně alternativní média jsou právě alternativní právě proto, že se nadají koupit ani za US-vládní dolary. Prostě se nedají zkorumpovat penězi, protože věří na nějakou zásadnější věc než na inflační a dluhové papírky.

Další příčina zániku civilizace – vysoká úmrtnost se nás týká, i když v obráceném smyslu: mor sice neřádí, ale nerodí se děti. Rodina jako základní pilíř státu je předmětem útoku jako nikdy v historii. Jako vysoká hodnota platí egoismus, individualismus, právo jedince na seberealizaci bez ohledu na druhé. Solidarita již není v módě. A oběti ve prospěch péče o děti nebo staré lidi už vůbec ne.

Třetí příčina zániku států – neúrodná půda je umocněna dnes ještě obrovským znečišťováním životního prostředí a obrací se nejenom proti jednomu státu, ale ohrožuje i nerozvinuté a chudé země a miliony lidí trpící hladem. navíc přichází důsledky globálního oteplování, kdy se celé oblasti Země budou měnit v poušť.

Koperníkovo čtvrté zlo dnes

Čtvrté zlo však je jedním z nejhorších. Pochází ze znehodnocování peněz. Toto zlo vnímá jen málo lidí, což si dobře uvědomoval již Koperník. Většinou jsou to jen ti, kteří se zamýšlejí do hloubky nad důsledky ničení měny a zkoumají tento mechanismu destrukce do hloubky. Zánik států nezačíná ihned na začátku, nýbrž postupně a navíc na začátku téměř neviditelným způsobem. V pravidelných cyklech 60–80 let dochází ke zhroucení pyramidového systému mocenských elit založených na nadvládě peněžního kapitálu a dluhů. A restart systému je možný pouze buď po odpuštění dluhů nebo díky zničující válce, ve které bankéři v pozadí financují obě válčící strany.

Finanční a bankovní krize jsou produktem dluhového emisního peněžního a úrokového systému. Moderní bankéři přišli na to, že daleko zajímavější pro jejich byznys je poskytovat úvěry vládám než jednotlivcům nebo firmám, kde hrozí vždy nějaké riziko. Státy mají však nástroje, jak lidi vyždímat až na pokraj zhroucení jejich existence. Česko je exemplárním případem, jak exekutorská mafie dohání lidi k sebevraždám. Další ukázkou je Řecko a země jižní eurozóny.

Dopracovali jsme se do jedinečného momentu finanční krize v dějinách. Poprvé se jedná o krizi globální a krizi konce pouze jednoho impéria, které si osobuje nadřazenost a právo vládnout nad celým lidstvem. A říká se, že když kůň chcípá, tak také kolem sebe dost kope. Mezi roky 1970–2007 proběhlo dle informací Mezinárodního měnového fondu 124 bankovních krizí, 326 měnových a 64 dluhových krizí států. Ale od roku 2008 už jde o jev plně globální.

Asi 200 tisíc mladých mužů nabitých testosteronem ve věku 25–40 let sedí dennodenně u počítačů vybavených vysokorychlostními tradingovými programy a realizují každý den na tzv. finančních trzích derivátové obchody v objemu 4,5 bilionu dolarů. Tento turbo systém představuje jedinečný omyl v historii ekonomie díky vysokofrekvenčnímu obchodování, tzv. High Frequency Trading (HTF). Tyto „obchody“ mají z národohospodářského hlediska nulový efekt. Jde o spekulace a cílené žraločí útoky na „oběti“. Těmi jsou jednotlivé měny, jako například švýcarský frank nebo aktuálně rubl.

Hysterii kolem rublu, vyvolané 16. prosince 2014, se budeme věnovat dále. Jen 10 % lidí ve velkém profituje z tohoto samoobslužného bankovního socialismu jednoho procenta, či spíše dnes už jen jednoho promile lidstva. Je na čase, aby už této zlegalizované zlodějně byla učiněna přítrž. Objem derivátů, této obrovské bubliny peněz bez vztahu k reálné ekonomice, činí 601 bilionu dolarů, tj. 601 a k tomu 12 nul. Je to desetinásobek všeho zboží a služeb, které je schopna vyprodukovat ekonomika celé planety. To znamená, že tyto peníze jsou nesmysl.

Současná krize má mnoho vrstev: finanční bubliny, nezaměstnanost, chudobu, klimatické změny. Otázkou je, do jaké míry jsou počasí a geofyzické katastrofy ovlivňovány uměle, například frakováním. Ale to se snad dozvíme někdy v budoucnosti.

PF 2015

Západní civilizace už neprodukuje velikány typu Koperníka a jeho rodná vlast věří na ekonomickou spásu od americké burzy a bank, což je opravdu k smíchu. Všem čtenářům E-republiky přeji v Novém roce, aby byli bdělí, nenechali se ohlupovat a pasivně neočekávali vývoj věcí příštích. Štěstí přeje připraveným. I za cenu, že se budeme muset všichni uskrovnit.