"Extremizace imigračního problému v Německu", píše na Twitteru "reformní" místopředseda KSČM Jiří Dolejš a přidává odkaz na tento článek v České pozici, v němž se popisuje radikalizace německých fotbalových "hooligans" pod protiislámskými hesly. Pokusil jsem se mu na Twitteru stručně vysvětlit, že nejde o náhodu, ale o princip fungování současného demokratického systému v jeho bezmezné pluralitě. Zdá se mi to důležité, a proto jsem se rozhodl svoji politickou teorii západní demokratické plurality trochu rozvést.

1. Neocons jako hybatelé děje

Na začátku jsou naši staří dobří neokonzervativci. Poradí se s lobbisty z vojensko-průmyslového komplexu, poberou peníze na volební kampaň od různých super-PACů a s pomocí stejně tak podplacených prestitutek se nechají zvolit do vládních funkcí. Pokud se volby nepovedou, nevadí. Jsou tu ještě místa různých poradců a think-tanků, a to by v tom byl čert, aby se nepovedlo rozpoutat nějakou dobyvačnou válčičku v zájmu korporátních fašistů. Výsledkem jsou rozvrácené země, statisíce mrtvých a miliony uprchlíků na jedné straně a zisky ze zbrojení a uloupené suroviny v cílových zemích na straně druhé.

2. Národně a nábožensky orientovaný odpor v napadených zemích

Proti dobyvačným válkám logicky a zákonitě vzniká odpor v napadených zemích. Když vám raketa rozbije dům nebo dron zabije dítě, jdete se mstít. A stáváte se bojovníkem za svobodu/radikálem/teroristou - záleží jen na úhlu pohledu. Z pohledu první skupiny je velmi užitečné, když se mezi takové lidi povede zasít vnitřní sváry, a oni se pak začnou vraždit mezi sebou. Odbyt zbraní se zvyšuje a beztrestné loupení přírodních zdrojů dané země může v podmínkách všeobecného rozvratu nerušeně pokračovat. A na Západě můžou korporátní média psát o barbarech, co si navzájem podřezávají krky.

3. Liberálové a multi-kulti jako užiteční idioti č. 1

Po bodech jedna a dvě nastupuje druhá pluralitní směna, kterou redakční kolega vtipně nazval Úklidová četa českých humanistů. Jsou to lidé laskaví a milosrdní, kteří se vypraví z křesťanské lásky či hypertrofovaného sociálního cítění pomáhat do utečeneckých táborů. Proto tlačí na vlády Západu, aby přijali co nejvíce uprchlíků z cílových zemí. Ta samá média, která vyvolávají nenávist proti lidem z napadených zemí, přitom šíří multi-kulti báchorky o tom, jakým přínosem pro Evropu budou uprchlíci s naprosto odlišným hodnotovým rámcem. A zapomenou říci, že až do svého útěku ze svého přirozeného prostředí byli systematicky masakrovaní zbraněmi vyrobenými v evropských a amerických zbrojovkách. A že navíc rozvrácení jejich země bylo připraveno nebo přinejmenším ve druhé fázi přímo naplánováno ve štábu NATO, viz příklad Libye, Sýrie nebo Ukrajiny.

4. Vlastenecká pravice jako užiteční idioti č. 2

V okamžiku, kdy se na Západě objeví problémy s rostoucím proudem uprchlíků ze zemí, které předtím on sám rozvrátil, nastupují nacionalisté všeho druhu. "Imigranty nechceme, islám je nedemokratický, jejich hodnoty jsou neslučitelné s našimi hodnotami...". A začnou mediálně křičet a veřejně protestovat. Korporátní média čekají na první potyčku, aby začala psát o "extrémistech" a nutnosti bojovat proti nim za použití všech, i nedemokratických metod. A máme válku všech proti všem. Jak píše naše redakce už rok o válce v Sýrii: "Kdo s terorem zachází, ten s ním také schází."

5. Reformní levice jako užiteční idioti č. 3

Po potyčkách s nacionalisty se aktivizuje levice, od anarchistů až po reformní komunisty. Ti všichni se pustí do boje proti pravicovému extrémismu a za práva všech menšin. Ateistická levice je na straně tolerance vůči uprchlíkům v naději, že oni budou ti, kteří po čase podpoří její agendu. Nic není víc vzdáleno pravdě. Uprchlíci a jejich potomci budou ti, kteří se budou většinově proti ateistům, anarchistům, socialistům a komunistům velmi ostře vymezovat. Snaha získat azyl v Saúdské Arábii nebo v Emirátech by možná takovému ateistovi z Evropy mohla definitivně (např. katovým mečem) změnit úhel pohledu. Ročně je tam takto popravováno celkem dost lidí a je to vcelku humánnější způsob, než tradiční kamenování.

Imigrace je navíc téma, na němž se mohou skvěle vést zástupné války. Liberálové se salónními komunisty v jednom šiku proti konzervativcům a národním socialistům, křesťanští demokraté proti křesťanským socialistům, euroskeptici proti eurohujerům etc. To vše pod silným krytím korporátních prestitutek, které jedním dechem bojují za toleranci k cizímu a vyzývají k netoleranci odlišných názorů u vlastních.

6. Začátek nového kola

Staří dobří neokonzervativci se poradí s lobbisty z vojensko-průmyslového komplexu, poberou peníze na volební kampaň od různých super-PACů a s pomocí stejně tak podplacených prestitutek se nechají zvolit do vládních funkcí... To by v tom byl čert, aby se jim nepovedlo rozpoutat nějakou dobyvačnou válčičku v zájmu korporátních fašistů...

Závěr

Dokud všichni "užiteční idioti" v systému nepochopí, že problémy nelze vyřešit bez toho, aniž by se řešila prvotní příčina, tak se nikam nedostaneme. Původním zdrojem xenofobie jsou dobyvačné války západních korporátních fašistů. Pokud budou trvat, pak se bude celý západní pluralitní kolotoč, mazaný korporátní propagandou a poháněný zisky vojensko-průmyslového komplexu, bezchybně a stále rychleji točit. A pokud ho všichni lidé dobré vůle, ať už se považují více za liberály, křesťany, vlastence či socialisty, nezastaví, jednoho krásného dne se s námi všemi za ohromného vytí korporátních prestitutek zřítí.