Šedesáti tisícům zaměstnanců aerolinek Delta byla v červnu 2018 dána skvělá příležitost vypadat čistě a svěže v nových uniformách. Uniformy „Passport Plum“ byly zakoupeny od amerického maloobchodního oděvního řetězce Lands 'End.

Uniformy byly ošetřeny toxickým koktejlem chemických přísad a jejich povrchová úprava byla navržena tak, aby byly odolné vůči protržení, pomačkání a skvrnám, a aby byly voděodolné, antistatické a deodorační. Tato kombinace přísad a povrchových úprav způsobila u mnoha pracovníků vyrážky, bolesti hlavy a další zdravotní problémy.

Poté, co byly uniformy distribuovány, sama Delta uznala, že do konce srpna přibližně 1 900 ze 64 000 zaměstnanců ohlásilo s uniformami „nějaký druh nespokojenosti“. Do listopadu se počet zvýšil o 3 000. Maxwell z advokátní kanceláře Terrell Hogan je hlavní právník žaloby. Více než 500 pracovníků DA se již do soudního řízení připojilo, a on předpokládá nejméně tisíc účastníků žaloby.

Žaloba tvrdí, že uniformy představují „nepřetržité, nepřiměřené riziko újmy“ pro zaměstnance, kteří je nosí, a žádají soudce, aby nařídil Lands 'End, aby si vzal uniformy zpět a zavedl monitorovací program pro nepříznivé účinky uniforem na zdraví. Zatímco snímky kožních vyrážek či vypadávání vlasů jsou příšerné, Maxwell zdůraznil, že poškození přesahuje dermatologické problémy. "Vnější projevy jsou část problému," říká. "K dispozici jsou důkazy o změnách imunitního systému a jiných disfunkcích orgánů." Podle soudního řízení testování provedené jménem pracovníků odhalilo „přítomnost chemikálií a těžkých kovů daleko nad rámec bezpečných úrovní oděvů uznávaných v průmyslu“, včetně:

  • chromu, který je škodlivý pro kůži, oči, krev a dýchací systém;
  • antimonu škodlivého pro oči a pokožku, způsobujícího vypadávání vlasů; používá se k výrobě materiálů odolných proti ohni;
  • rtuti, která při vysokých koncentracích par může způsobit rychlé a těžké poškození plic; při nízkých koncentracích par po delší dobu může způsobit neurologické poruchy, problémy s pamětí, kožní vyrážky a abnormality ledvin; rtuť může přecházet z matky na své dítě placentou během těhotenství a mlékem po narození;
  • formaldehydu, jenž dráždí pokožku, krk, plíce a oči, opakovaná expozice může způsobit rakovinu;
  • fluoru dráždícího oči; škodlivého pro ledviny, zuby, kosti, nervy a svaly; používá se jako odpuzovač skvrn;
  • bromu poškozujícího kůži, sliznici a dráždivé tkáně; používá se jako retardér hoření.Maxwell dále zdůraznil, že po vystavení toxickým chemickým látkám a kovům se člověk může stát „citlivým“. Pokud k tomu dojde, „váš autoimunitní systém se vypne a nebudete moci odrazit budoucí expozice chemických látek.“ Pracovníci uvedli, že i když již uniformu nenosí, mohou mít nepříznivé reakce jen proto, že sedí vedle někoho, kdo nosí uniformu.

Tento jev je výsledkem „vypouštění plynů“ nebo uvolňování částic ve vzduchu z kontaminované textilie. Soudní žaloba, která byla podána proti Lands 'End, ale nikoli proti samotné Deltě, tvrdí, že uniformy byly vadné, že Lands' End neposkytla vhodná a nezbytná varování a že Lands 'End bylo nedbalé při navrhování, testování a inspekci uniforem.

Samozřejmě není to jediný problém s uniformami. Pracovníci American Airlines hlásili podobné problémy s uniformami Twin Hill, které byly v září 2016 distribuovány 70 000 zaměstnancům leteckých společností. Pracovníci uváděli vyrážky, pálení v krku a očích, kašel a bolesti hlavy.

Nedávná studie Harvardu zveřejněná v recenzovaném časopise BMC Public Health s názvem „Příznaky související s novými uniformami letušek“ našla korelaci mezi zdravotními problémy mezi pracovníky 684 Alaska Airlines a jejich uniformami. Když byly uniformy zavedeny v roce 2011, zdravotní problémy se zvýšily a poté, co byly uniformy odvolány v roce 2014, studie ukázala pokles. Studie uzavřela: „Tato studie zjistila vztah mezi zdravotními stížnostmi a zavedením nových uniforem v této profesní skupině.“

Zejména textilní pryskyřice uvolňující formaldehyd jsou pro výrobce levným prostředkem, jak omezit mačkání uniforem zaměstnanců a udržet zaměstnance v čistotě.

Zatímco společnosti trvají na tom, že úroveň každé toxické chemikálie a kovu v uniformách je omezena na „bezpečnou“ úroveň, zdá se pravděpodobné, že se účinky chemikálií a kovů ve vzájemné kombinaci zhoršují.

"Ve Spojených státech už nemáme žádné standardy," řekl Maxwell.

Zdroj: WSWS


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!