Proč jste šla kandidovat do zastupitelstva?

Do komunální politiky jsem vstoupila s předsevzetím, že vše, co budu dělat, bude pro občany a děti v našem městě. Starostuji druhým rokem městě Hora Svaté Kateřiny.

Co vidíte jako hlavní problém ve vaší práci?

Nedostatek peněz. Předpokládám, že nová úprava rozpočtového určení daní (RUD) již pokryje náklady na mandatorní výdaje, které mnohdy převyšují měsíční dotaci od státu. Máme devítitřídní základní školu a její provoz je cca 140 tisíc Kč měsíčně. A to nejsou do provozu zahrnuty nutné opravy.

V jakém stavu jste přebírala radnici?

To se raději ani neptejte, tedy pokud jde o budovu Městského úřadu. Do archivu a kanceláře zatékalo, první schod byl zpola uhnilý, podlahy se houpaly a jejich krytiny byly zdevastované, malby ještě z předrevoluční doby atd.. Naši předchůdci se věnovali během třech volebních období velkým projektům, např. Eurorelax – ubytovna pro hendikepované lidi, camping pro karavany, opravila se rozhledna a vybudovala ubytovna pro starší občany. S místostarostou jsme začínali oba bez velkých zkušeností. Po téměř dvou letech konstatuji, že i my jsme zvládli dost velkých akcí: kanalizace pro výstavbu čtyř rodinných domů, dětské hřiště u MŠ, prodloužení vodovodu a oprava sakrálních památek, opravy všech střech na obecních domech. A ještě mnohé připravujeme. Žádáme Státní fond životního prostředí o dotaci na zateplení čtyř obecních domů, zřejmě uspějeme v jednom. Musíme vybudovat novou komunikaci a zcela zrekonstruovat střechu u obecního domu kde máme dva byty. Nepřestáváme dělat na velkých projektech, ale dbáme i na maličkosti, které občanům znepříjemňují život.

Jak bráníte obecní majetek?

Obecní majetek je velmi rozsáhlý vzhledem k počtu obyvatel a našemu městskému rozpočtu. Máme 56 obecních bytů a další budovy pro potřeby města. Na rozdíl od jiných obcí jsme neprodali všechny domy. Proto máme majetek a tím můžeme žádat o úvěry, žádat granty a rozvíjet obec.

Co prosazujete jako obecní zájem?

Musíme urovnat sousedské vztahy mezi lidmi. Pohraniční Krušné hory se vyznačují tvrdším životním prostředím. To společně s vykořeněností obyvatel představuje živnou půdu pro neshody a různá neporozumění. Chceme zapojit občany do příhraniční spolupráce se sousedními saskými obcemi jako je Seiffen a německá Nová Ves v Horách. Vzájemně se podporujeme při společných akcích, hlavně kulturních a společenských. Naši trhovci pojedou do Seifenu prodávat v době adventu a němečtí sousedé nám pomohou s oslavami výročí obce (jsme královským městem od roku 1528) a místní školy, což bude v červnu 2013. Náš "obecní poklad" tvoří historická Mikulášská důlní štola, kterou nyní otevřeme turistům. Ve štole se dolovala měď, stříbro a cín. Ve spolupráci s partou nadšenců, speleologů, ji snad během jednoho roku předvedeme veřejnosti.

Jaké máte zkušenosti s přímou demokracií či s přímou správou veřejných záležitostí?

Jsem ve funkci dva roky, a tak těch zkušeností nemám příliš. Přímá demokracie pro starostku obnáší hlavně správu městských bytů, zejména vymáhání nájemného a opravy. A to není nic extra příjemného.

Děkujeme za rozhovor.
Redakce


Chcete-li aktivně diskutovat, musíte se zaregistrovat.
Diskuzní fórum rubriky "Z domova" najdete zde.