V nedávném článku Česká vláda a terorismus jsme komentovali nezávislou studii o mučení a únosech občanů, které se aktivně zúčastnilo více než 50 států, jež o sobě tvrdí, že uznávají vládu práva a občanské práva. Mezi těmito smutnými příklady je bohužel i Česká republika. Ta na rozdíl od jiných zemí ovšem připravuje lobbistický zákon,který má tuto praxi posvětit a učinit kvazi-legální čili beztrestnou. Toto je ovšem amnestie zločinů směrem do budoucnosti a tím daleko přesahuje Klausovu nemravnost. Občanské iniciativy se tedy obracejí na občany s následující výzvou.Vážená kolegyně, vážený kolego,

posíláme text výzvy a obracíme se na vás se žádostí, zda se na ní chcete spolupodílet, výzvu podpořit a podepsat. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2013 bude předloženo Parlamentu ČR v příštím týdnu. Výzva bude zaslána všem poslancům a senátorům. K uskutečnění tohoto záměru vás chceme požádat o rychlou reakci.

S díky

za iniciativu Ne základnám,

Eva Novotná, mluvčíChcete někoho bombardovat a potřebujete přelet přes ČR? Dopředu souhlasíme. Bombardujte!

Výzva k Parlamentu ČR

Vláda předkládá Parlamentu ČR návrh (sněmovní tisk 889/0, text 0889a0.pdf , Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2013 ) ohrožující suverenitu naší země, kdy svým stanoviskem dopředu souhlasí s nedefinovanými přelety a z toho možnou případnou agresí proti suverénnímu státu. Poskytnutím vzdušného prostoru, se tak ČR může podílet na případných masakrech a vraždění civilních obyvatel, jako tomu bylo např. v dobře známém případě bývalé Jugoslávie, kde bylo bombardování civilních obyvatel nesmyslně obhajováno humanitárními důvody.

Vojenské údery a jejich plánování nejsou a nesmějí být věcí nahodilou a nepředvídatelnou, nerozhoduje se o nich během několika dnů a nejsou realizovány z náhlého pohnutí mysli. Jsou to plánované, promyšlené akce, kterým musí předcházet dlouhodobé vyjednávání a pokud dojde při jejich realizaci k usmrcení civilních obyvatel, jedná se dle Českou republikou podepsaných Ženevských úmluv o válečné zločiny, resp. vraždy.

Pokud vláda Petra Nečase umožní využití vzdušného prostoru ČR k vojenským akcím s následkem úmrtí civilistů, musí za to nést plnou odpovědnost a skončit před mezinárodním trestním tribunálem.

Vyzýváme parlament ČR, aby odmítl plošný souhlas přeletů a průjezd cizích vojenských sil přes území ČR.

za iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí