Monsanto a další firmy jako např. Syngenta a Dupont se snaží patentovat konvenční, tj. nikoliv geneticky modifikované plodiny(GMO) v zemích EU, a to díky mezerám v evropském patentovém právu. Samotná firma Monsanto už teď vlastní 36 % všech odrůd rajčat, 32 % odrůd papriky zeleninové a 49 % odrůd květáku registrovaných v EU. Díky mezerám v zákonech EU mohou tyto firmy získat výhradní kontrolu nad semeny zeleniny a ovoce, které každodenně jíme, a pod hrozbou žaloby donutit pěstitele za semena každý rok platit jako se tomu již děje v USA, v Indii a jinde. Patentovat se dají také běžně užívané šlechtitelské postupy.

Aktivistická skupina Avaaz zveřejnila na internetu petici, ve které vyzývá vlády všech zainteresovaných států EU k tomu, aby vyvinuly tlak na EU, která by měla díry v evropském patentovém právu co nejdříve a hlavně efektivně zalepit. Text petice je následující:

Určeno vládám Německa, Francie, Nizozemí a všem smluvním státům Evropské patentové úmluvy:
Jako znepokojení občané vás naléhavě žádáme, abyste se ujali vedení ve věci korekce evropského patentového práva tím, že vyzvete správní radu Evropské patentové organizace k zacelení děr v zákoně, které umožňují korporacím patentovat rostlinné odrůdy a konvenční metody šlechtění. Jasná a účinná ochranná opatření a zákazy jsou zapotřebí k ochraně spotřebitelů, zemědělců a chovatelů před tím, aby korporace převzaly kontrolu nad potravinovým řetězcem.


Petice se dovolává především vlád Německa, Francie a Nizozemí, protože v těchto zemích již opozice vůči Monsantu a spol. existuje a jsou tedy klíčové. Že je toto téma ve středu zájmu občanů nejen EU dokládá fakt, že jeden milion podpisů se podařilo získat za méně než dva dny a původně zamýšlené dva miliony podpisů během dvou týdnů.


Podepsat petici a tím vyjádřit svou podporu můžete i vy zde. Další možností, jak se zapojit je celosvětový pochod proti Monsantu (March Against Monsanto), který se koná v sobotu 25.května. Seznam zapojených zemí naleznete zde. Českou republiku byste tam ale hledali marně, nejbližší pochod se koná u sousedů v Bratislavě.


Zdroje:
Avaaz.org
Monsanto vs. Mother Earth: Join the millions who have already signed the petition to take back nature from the biotech monster