Finanční krize 2007-2009 způsobená nikoliv ekonomickým cyklem výroby, nabídky a poptávky, ale chamtivostí a bezohledností baksterů, stála nás všechny celkem 14 biliónů dolarů. To konstatuje studie ekonomů Dallas Federal Reserve pod názvem How Bad Was It? The Costs and Consequences of the 2007–09 Financial Crisis. Jde o tzv. „konzervativní“ odhad, ale ten představuje zničení hodnoty celého ročního HDP pro celé USA. Následující graf ukazuje, jaké ohromné škody vznikly ekonomice USA z hlediska potenciálního růstu, ať už je definovaný jakýmkoliv způsobem.Další graf studie usvědčuje ze lži všechny české hlasatele neoliberálních světlých zítřků a tzv. „brzkého oživení ekonomiky“. Rozkradené banky, zničené úspory, ekonomika dluhu a měna rozvrácená virtuálním finančním šmejdem způsobily, že ekonomické ozdravení je nejpomalejší v celé historii. To ukazuje následující graf studie porovnávající bývalá pozvednutí z recese a současný stav.Závěry studie odpovídají jiným zveřejněným číslům o gigantickém rozsahu škod na světové ekonomice, kterou způsobily bankéři napojení na finanční kasino. Jiné studie udávají ztráty mezi 13 bilióny až 22 bilióny dolarů. Fakticky nebyl nikdo z těchto "expertů" trestně stíhán a většina z nich sedí dále ve správních radách stejných bank, které celou krizi způsobily. A navíc díky svým téměř neomylným zkušenostem řídí FED, Evropskou banku a jiné mezinárodní finanční instituce.

Naši ekonomové statečně mlčí jak o skutečné povaze krize, tak o jejich důsledcích. Kdo četl tematické číslo nazvané Zrada českých ekonomů (2013-16), ten jistě nebude překvapen.