Iniciativa VRAŤTE NÁM STÁT! dnes zaslala otevřený dopis, v němž vyzývá prezidenta Zemana, aby stáhl nominaci JUDr. Jana Sváčka na soudce Ústavního soudu. Podle autorů dopisu je JUDr. Sváček nedůvěryhodným a k funkci ústavního soudce nezpůsobilým kandidátem. Kromě jiného připomínají, že JUDr. Sváček v minulosti vědomě a prokazatelně lhal o své komunistické minulosti, v rozporu s ústavou odmítal zpřístupnit důležité informace o minulosti soudců a udržuje kontakty s podezřelými osobami (např. Tomášem Hrdličkou).

Případné jmenování Sváčka do funkce soudce Ústavního soudu by podle nich vážně podlomilo důvěryhodnost této významné instituce, která je garantem ústavního a demokratického právního řádu u nás. Mezi signatáři dopisu je Jiřina Dienstbierová, filosof Václav Němec či podnikatel Karel Janeček.

Celé prohlášení najdete zde a můžete se k němu připojit svým podpisem. Hlavní důvody k odmítnutí nominace jsou podle signatářů petice následující.

1. V roce 1988 se stal kandidátem a v roce 1989 pak členem KSČ, přičemž o této své minulosti v TV Prima dne 7. 1. 2011 veřejně lhal. Navíc od 1. 1. 1988 se stal náměstkem pro věci trestní Obvodního soudu pro Prahu 8, kde se projednávaly trestních žaloby související s nepovolenými demonstracemi, šířením nezávislé literatury a opozičních tiskovin a činnosti Charty 77 a nezávislých iniciativ. Právě náměstci soudů pro věci trestní měli na starosti za komunistického režimu naplňování zájmů KSČ v rámci trestních řízení.

2. Jako předseda Městského soudu v Praze v rozporu s nálezem Ústavního soudu a s ústavou odmítal uvést stranickou minulost soudců před rokem 1989.

3. Není možné, aby ústavní soudce měl podezřelé kontakty s lidmi, kteří jsou zapojeni do klientelistických vazeb, před čímž varuje i loňská zpráva BIS (například kontakty s lobbistou Tomášem Hrdličkou, jméno JUDr. Sváčka figuruje v telefonních hovorech členů konkursní mafie soudce Berky a v záznamech stíhaných manažerů Komerční banky, přičemž je o něm hovořeno jako o člověku, s nímž tito lidé mohou projednat „své problémy“).

4. Nevyjasněná je role JUDr. Sváčka při vzniku skandální novoroční amnestie prezidenta Václava Klause, která vedla k omilostnění nejzávažnějších hospodářských zločinů. Do dnešního dne není znám okruh lidí, kteří se na této amnestii podíleli a JUDr. Sváček mohl být jako jeden z právních poradců prezidenta Klause mezi osobami, s nimiž byla podoba této amnestie konzultována.

Iniciativa VRAŤTE NÁM STÁT vznikla v dubnu 2013 jako platforma 40 občanských iniciativ a organizací. Stala se známou především prosazováním parlamentní komise pro vyšetření napojení organizovaného zločinu na politiku, veřejnou správu a justici, v níž by byly zastoupeny respektované nezávislé osobnosti, a bojem proti novoroční amnestii prezidenta Klause v rámci projektu klausovavelezrada.cz.