Plošná válka na území Sýrie je fakticky ukončena, armáda dobývá poslední území, která ještě ovládají povstalci. Sestavili jsme z našich starších analýz Fakta o Sýrii I-VI několik map, které jasně ukazují celkovou vítěznou strategii Asadových vojsk, kde nyní slouží řada občanů z povstalci vykořisťovaných a terorizovaných území. Následující mapy pocházejí z různých zdrojů a není vyloučeno, že obsahují propagandistické prvky.

1. Vítězné tažení na syrském území

Aktuální situace se podobá Damašku, kde jsou povstalci izolováni především v enklávách starého města. Zde budou buď zabiti nebo se jim podaří utéct. Ofenzíva v Latákiji je poslední velkou operací, která povstalce izoluje na malé skupiny a odřízne od zásobovacích tras z Turecka a Libanonu.Na obrázku vidíte poslední celistvé území ovládané povstalci. Na sever Sýrie za dobytým Aleppem a Latákií nyní míří ofenzíva vládních vojsk. Tato část země se sunnitským obyvatelstvem tvoří centrum povstání proti Asadovi a není vyloučeno, že armáda použije vyšší míru násilí. Navíc v ní slouží i civilní alavité a křesťané, kterým sunnitští povstalci umučili ženy a děti. Nedávná situace z července před ofenzívou vypadala takto.


A původní rozložení sil v zemi kolem června 2012 vypadalo následovně, viz první část animace z Le Mondu. To si Západ a země Perského zálivu na konferenci v Paříži už rozdělovaly dobytou Sýrii po vzoru Libye.

2. Postup vládních vojsk v Damašku

Dnešní situace vypadá takto. Povstalci jsou izolováni především v enklávách starého města a jsou odříznutí od zásobovacích tras. Jejich územní ztráty jsou obrovské.V červnu ještě vypadala situace následovně. Povstalci ovládali v Damašku celé jádro starého města. Současná ofenzíva, kdy se bojuje muž proti muži uvnitř sutin a podzemních tunelů, povstalce rozmetala a demoralizovala.Situaci rok předtím, při zahájení ofenzívy o Damašek v roce 2012, ukazuje druhá část animace z Le Mondu. Damašek byl fakticky rozdělený na dvě poloviny. A na mapě je vidět, že povstalci ovládali před rokem i velké území mimo hlavní město.

Povstalci tedy za rok ztratili možnost dobýt hlavní město a jejich ofenzíva byla neutralizována, včetně odříznutí od hlavních zásobovacích cest. Povstalcům zbývá individuální teror, bombové útoky proti civilnímu obyvatelstvu, ničení mostů, infrastruktury a pod. Fakticky se nyní snaží o trvalou destabilizaci země natolik, aby se do země nemohl vrátit více než milión uprchlíků. Západ je používá jako propagandistické karty, aby zdůraznil nelegitimitu Asadova režimu. Pokud se uprchlíci začnou vracet, už nebude o čem mluvit.