Vodík, plyn s nejvyšší výhřevností a ekologicky nezávadný, stojí na prvním místě výzkumu alternativních zdrojů energie. Z vody jej lze získat elektrolýzou, ale to je poměrně zdlouhavý a drahý postup.

Pracovníci TU v Delftu a v Berlíně vyvinuli systém polovodičových elektrod, které využívají sluneční paprsky k rozkladu vody na vodík a kyslík. Podívejte se na názorné video.


Kombinace solárního panelu a fotoanody složené z oxidu vizmutu a vanadu (BiVO4) sama o sobě nestačila. Její pozitivní vliv na štěpení vody je již známý delší dobu. Doktorand Fatwa Abdi vylepšil anodu speciálním přídavkem wolframu, který působí díky své atomární struktuře jako účinný katalyzátor elektrolýzy. Tímto způsobem se účinnost anody zvýšila až na 5 %. Vědci předpokládají, že lze zvýšit účinnost elektrolýzy až na 10 %.

Pro srovnání je dobré vědět, že účinnost běžných solárních panelů je kolem 20 %. Výhodou navrženého postupu je snadná výroba elektrody, protože materiál se nanáší na silikonový povlak. A výstupem není elektrická energie, kterou je třeba ihned spotřebovat, ale skladovatelný vodík. Ten lze již nyní použít jako palivo do automobilů.

Podrobnější info najdete v Nature Communications.