Pokud vás zajímá současný holocaust v přímém přenosu, pak si klikněte na stránky <a href="http://earth.google.com/">Google Earth</a>, nahrajte si program a klikněte si na Afrika a pak na Darfúr. Výřez z mapy jsem připojil k článku. Například boží oko družice vidí z výšky 60 km zhruba tento počet kompletně zničených vesnic s většinou povražděného obyvatelstva (viz červený plamínek). Muži jsou zastřeleni hned, ale milice Džandžavíd se někdy nechají zkorumpovat a vystřelí jen do vzduchu. Život je možné uhrát asi za 6 tisíc súdánských franků, tj. 9 Euro, minimálně v jednom <a href="http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3212,36-927265@51-861134,0.html">dokumentovaném případu</a>. Ženy jsou znásilněny a s dětmi prodány do otroctví, někdy je lhostejní násilníci nechají utéci do uprchlického tábora (viz modrý stan). Pak je vesnice vypálena, dobytek buď na místě zastřelen nebo odveden. Někdy se to nepovede úplně, což dokazuje izolovaný žlutý plamínek signalizující pouze částečné zničení osady. Převaha červené barvy však dokazuje, že genocida v karteziánském bodě A dokonána a postupuje se k bodu B. Ikona plamínku ukazuje počet zničených domů ve vesnicích, v průměru kolem 95 procent. To znamená, že v současné době na naší planetě existuje stát, kde se vypalují jedny Lidice za druhými téměř každý měsíc. Jenže osady v Darfúru pro nás ani nemají jméno, proto jsou na Googlu jen s indexem: počet domů celkem / počet zničených domů. Navíc se vraždění děje na konci světa a zájmy kolem tohoto kousku země jsou až příliš spojeny s ropou. Anonymní Lidice budou hořet v Darfúru tak dlouho, dokud k tomu my všichni budeme <a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=266">lhostejně přihlížet</a>. Kdo nechce být naprosto nečinný, ten si může kliknout na šedou ikonku s fotoaparátem. Zavede ho na užitečné adresy iniciativ, které proti genocidě dávno bojují. Moje rada zní následovně. Napište například <a href="http://www.cebre.cz/dokums_raw/brozura_cebre_cest_poslanci_ep.pdf">poslanci(poslankyni) </a> v Evropském parlamentu, že alespoň vám to není úplně jedno. Což by nemělo být, protože naši konečnou trestní odpovědnost za lhostejnost ke zlu dosvědčuje Ježíš v Matoušově evangeliu (Mt 25,41-46). A peklo je prosím naservírováno za přehmaty mnohem menší než lhostejnost ke genocidě!
/n/n
Pro ty čtenáře, kteří chtějí opravdu něco udělat, mám návrh. Přidejte do fóra k tomuto článku připravený dopis českým EU-poslancům a k tomu přiložte seznam s jejich mailovými adresami, abychom jej mohli zkopírovat a poslat. Stejně to dělá i Amnesty International. Viz můj <a href="http://web.amnesty.org/pages/sdn-301006-action-fra">horní odkaz</a> z předešlého článku o genocidě v Darfúru. Klidně to pak udělám i jako samostatnou stránku. Nebo mi to pošlete jako html stránku přímo do mailu (viz titulní stránka), já to zveřejním. Přes internet se totiž dají dělat věci hned.

/n/n
<table><tr>
<td valign="top">
<img src="./clanky/image/330_murnei.jpg" border="2">
/n/n
</td></tr></table>