Článek Kdo doopravdy vládne v Evropě? komentoval překvapivé oznámení Evropské centrální banky o dalším snížení základní úrokové sazby pro eurozónu na 0,25%. Tato devalvace zvedla ze židle dokonce i mainstreamová média v EU zemích (kromě Česka), která začala klást nepříjemné otázky. Proto jsme se zamýšleli, komu toto historicky bezprecedentní snížení úrokové sazby prospěje. Nyní komentujme současnou politiku ČNB, ale vraťme se i k závěrům minulé analýzy.

1. ECB kormidluje Titanic plnou parou vpřed

V minulém článku Kdo doopravdy vládne v Evropě? jsme psali, proč ECB musí vyvlastnit občany, a přitom ještě oslabí ekonomiku. Překvapení, které přišlo ze strany Evropské centrální banky, vyvolalo vlnu nevole u spořitelen a mezi malými bankami. Především ty budou postiženy ztrátou důvěry v peníze a s obtížemi budou moci dodržet své dřívější závazky. To samé se týká životního pojištění a penzijních fondů. Devalvace měny jim zničí vklady. Úspory lidí na stáří se scvrknou tak rychle, jako zmizely úspory českých obyvatel v České spořitelně po roce 1989. Nejde jenom o zničení úspor negativním úrokem, nýbrž především exponenciálním nárůstem indexu cen. Z tohoto hlediska je smutné, že politiku v České republice momentálně řídí premiér, který fungoval jako finanční poskok „povinného spoření“ do penzijních fondů.

Nezapomeňme, že úložny, kampeličky, menší banky a spořitelny v celé Evropě jsou postaveny na etických základech vybudovaných po jedno století. Slouží zejména podnikatelům a regionální ekonomice. Viz článek o "socialistické bance" v USA (Úspěšná socialistická banka v americkém státě Severní Dakota) nebo naši sérii o švédské družstevní záložně JAK (Družstevní banka JAK). Devalvace eura a koruny znamená, že tyto malé banky nebudou moci dostát svým závazkům. Tyto devalvace jsou zřejmě naprogramovány také proto, aby došlo k další velké vlně fúzování a koncentrace bankovního kapitálu do rukou velkých nadnárodních bankovních korporací. Když už finanční letadlo, tak pochopitelně celosvětově. Banksteři všech zemí, spojte se!

2. Strategie ČNB

Je to téma na samostatnou analýzu, alespoň stručně. Česká republika prý potřebuje vyšší inflaci, protože už níže se základní úrokovou sazbou a repo sazbou jít ČNB nemůže (0,05%). A tak ČNB začala cílené intervence na kurz a na oslabování koruny. Vyjádření ČNB najdete zde, viz viceguvernér centrální banky Vladimír Tomšík. ČNB na svém webu tvrdí, že při nečinnosti měnové politiky by se česká ekonomika mohla v příštím roce dostat do deflace trvající přinejmenším po dvě až tři čtvrtletí. Takže citujme ze zdůvodnění.

ČNB wrote:
Vždy je mnohem efektivnější udělat preventivní krok a nečekat až deflace nastane. V okamžiku, kdy vstoupíte do deflace, dostat se z ní přináší mnohem větší náklady pro reálnou ekonomiku. (...) Snažíme se tímto krokem zvýšit inflační očekávání a podpořit spotřebu. Zlepší se cashflow (tok finanční hotovosti) podniků a ti jsou schopni generovat další pracovní místa a tím lidem zvýší koupěschopnost a HDP.


Podívejme se na tuto citaci v celkových souvislostech manipulace s eurem ve prospěch dolaru. Po tom, co bylo napsáno již v předešlých kapitolách, inflace přijde tak jako tak zvenčí. Nemusíme jí ani moc pomáhat, viz heslo "bankovní socialismus" a sérii dvou analýz Jak se nám překabátily banky. Nárůst cen nebude marginální. Dojde ke skrytému zdanění českého obyvatelstva. Zvýší se celková suma, vypočtená ze základu daně, a to i když se nebude hýbat s DPH. Je to další přenesení daňové zátěže na nejchudší vrstvy obyvatel, a tím pádem další důvod pádu spotřeby. Heslo páně Singera z ČNB „je potřeba vyšší inflace“, může skončit velkou blamáží. Výsledný efekt vůbec nemusí nastat, viz popsané důvody. Může se stát, že utrpí nejenom firmy vzhledem ke snížené poptávce, sníží se zaměstnanost, nýbrž na to doplatí i stát. Důkazem budiž chování českého spotřebitele po Kalouskově „reformě DPH.“ Viz článek Kalouskův závod u dna. A hodnocení pravdivosti vykazovaných údajů týkajících se inflace je samo o sobě diskutabilní.

3. ČNB zve k radosti nad montovnami

Ale ještě jsem neviděla ekonomy z ČNB, kteří by byli potrestáni za své omyly. Viz prodej zlata v ČNB, který byl na hranici trestného činu a který oslabil celou státní ekonomiku. Lidičky, radujte se, říká Vladimír Tomšík. Naši exportéři prý vydělají a sníží se nezaměstnanost. Upřímně bych jim to přála. Jenže zvýšení cen pohonných hmot a hlavně to, že se sem díly dováží a montují, a tím pádem se i tyto dovozy prodraží, celou rétoriku o posílení českého exportu zpochybňují. Lépe by situaci vyhodnotil asi profesor Zelený nebo normální účetní v normálním podniku. Většina lidí, kteří trochu rozumí ekonomickým zákonitostem, umí počítat jinak než ČNB. Možná je to proto, že řídí reálnou ekonomiku, a ne bankovní letadlo.

Jedno však je jisté: většina lidí bude mít do kapsy ještě hlouběji. Ale třeba je to záměr. Má vyvolat nespokojenost a odvrátit českou skeptickou náturu od odmítání vstupu do eurozóny tak, že bude volat po dřívějším přijetí eura? Berte to prosím jako pouhou, ničím nepotvrzenou domněnku. Budoucnost ale ukáže.