Poněkud jedovatí přátelé mne poctili pracovní přezdívkou "pornograf" a to z nevinného důvodu. Naverbovali mne do sympozia o pornografii, která představuje zajímavou oblast studia společenských věd díky (vinou) rozvinutého internetu. Přispěl jsem v dobré víře do sborníku <a href="http://www.umlaufoviny.com/www/publikace/publikace/Eseje/pornografie.html">svým dílem</a> a za odměnu jsem dostal onu smutnou přezdívku. Finanční odměna nebyla žádná. Šlo o iniciativu několika kolegů na státní škole, nikoliv o práci pro soukromý institut ODS financovaný ve vyšším zájmu Pravdy a Dobra. Jenže story má pokračování. Při náhodné kontrole rubrik jsem zjistil, že diskuzní fórum umlaufovin je zcela zaneřáděné pornografickými odkazy. Ocitly se tam velmi jednoduše a bez mého přímého zavinění. Vyhledávací mašiny velkých pornografických serverů systematicky procházejí web a umísťují své odkazy, kde to jen jde. A protože naše stránky jsou celkem čtivé (průměr za poslední měsíc je 500 návštěvníků denně), staly se terčem necudného útoku. Proč ne, vždyť byly špatně zajištěny, že ano. Hackerský útok ze strany porno-serverů je zajímavým fenoménem, tedy jevem hodným interpretace. Takže se do ní pusťme. Z hlediska hermeneutiky hledejme smysl daného jevu, který je již zdárně eliminován zrušením onoho zbytečného fóra.
/n/n
Za prvé a zásadně. Dobro se nemnoží samo od sebe, to se daří pouze zlu. Konkrétně to znamená následující. Poskytnul jsem určitou strukturu k výměně názorů, protože jsem zastánce otevřené společnosti a jako liberál si myslím, že lidi mají svobodně debatovat o důležitých věcech. Tato tribuna nebyla využita. To jest, dobro se tímto směrem nešířilo. Zbyla prázdná nádoba, kterou naplnily nezbedné servery. Na rozdíl ode mne zaměstnávají mnohem lepší programátory a hackery, protože mnohem víc vydělávají. Vlastně na rozdíl ode mne vydělávají absolutně, protože já na umlaufovinách pouze a systematicky prodělávám. Vzhledem k podstatě porna jako sexuálního stimulu volajícího po ukojení (viz má studie) jde o zajímavý jev. Produkuje ekonomickou strukturu, která má schopnost šířit se a zaplevelovat cokoliv, co se nabídne jako vhodná kořist. Zlo se tedy šíří jaksi samovolně, protože se okamžitě převádí na systém potřeb; ty se zhodnocují ekonomicky; načež volají po expanzi, protože ekonomika jako taková (ať zlá nebo dobrá) nemůže fungovat jinak než neustálým zbytňováním potřeb a tím i navyšováním poptávky.
/n/n
S dobrem je to úplně jinak. Já jsem například na ono diskuzní fórum doplatil časově a finančně. A ono nefungovalo, protože nebyla potřeba se tímto způsobem sdílet. Nabídka dobře míněného dobra zůstala nevyužita. A to je druhý podstatný bod. Nevyužitý prostor nezůstává neutrální, což věděl jeden pán už před PC věkem: "Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to co má." (<em>Marek</em> 4,25) Hermeneuticky to znamená, že jsem na to neměl, protože nabídka dobra padla pod stůl. Pak mi ale bylo okamžitě odňato i to málo, co z fóra zbývalo, protože jeho virtuální kapacita "být dobrý" byla zmrhána dosti nejapným způsobem. Nedomrlé dobro bylo znásilněno jménem neviditelné ruky ekonomicky zdatného trhu s pornem. To by pana profesora jistě potěšilo, že ruka trhu jedná v mém případě tak násilně rychle. Jednak pana profesora nemám rád a jednak patřím k jím pronásledované klice občanských aktivistů, kteří si myslí, že dobro se ve společnosti musí šířit díky našemu přičinění, protože opěvovaná neviditelná ruka to nedělá a ani dělat nemůže. Hrůza z prázdna (<em>horror vacui</em>) tedy nutí ruku pornografického trhu, aby zaplňovala prázdná místa, odkud dobro emigrovalo vinou nečinnosti, lhostejnosti či nedbalosti příslušných aktérů umlaufovin.
/n/n
A to je zajímavé, zejména politicky a za třetí. Pokud totiž umožníme dobru, aby se ztratilo z veřejného prostoru, pak v něm nevznikne nějaké neutrální prázdno. Úmysly zlých aktérů totiž mají podobu uspokojování základních biologických potřeb: nacpat se a lehnout, pochopitelně vše na vyšším stupni spotřeby. Svobodní a slušní lidé mají naopak potřeb více a jsou velmi rozmanité. Proto je nelze vtěsnat do systému nabídky a poptávky čili do ekonomicky prokalkulovaných zájmů. A mnohé z těchto potřeb se vztahují k budoucnosti a ke smyslu života, kde je z podstaty věci každý kalkul vyloučen. Ve veřejném prostoru se aktéři biologických potřeb dají dohromady bez problémů, protože je svede ruka neviditelné nutnosti. Například anonymní klikání na pornostránky způsobuje, že jsou čtené. Tím jsou reklamně výhodnější a mohou více vydělat i bez placených, tj. přímo registrovaných čtenářů. Ekonomicky čilé servery si zaměstnají více šikovných programátorů. A já, nešikovný a omezený aktivista, mám zase o něco práce navíc. A protože moje práce je neplacená a provozovaná ve volném čase, pak nestíhám. A nestíhám díky nečinnosti čtenářů, kteří neuznali mé fórum za hodné debaty. A nemohu jim to vyčítat, protože k tomu nebyli nuceni naprosto žádnou potřebou: byli stejně svobodní jako já. Já jsem fórum svobodně a iniciativně zřídil a oni do něj stejně svobodně a iniciativně nepsali. Souhrou svobod vznikl onen prázdný prostor zaplněný neviditelnou rukou páně profesora.
/n/n
Závěr: drama demokracie, která u nás začíná dostávat <a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=327">pořádně na zadek</a>, se děje přesně ve stylu rozebraného fenoménu. Lhostejnost mnoha občanů vyklidila veřejný prostor, který je z podstaty věci určen k výkonu svobody a otevřené iniciativy. Ale prázdný prostor byl téměř okamžitě zaplněn politickým pornem čili se stal hřištěm privátních zájmů. Ty jsou velmi dobře organizované, protože je pilně fedruje nejen strana pana profesora, ale hlavně a zejména neviditelný tlak biologických potřeb. Zvířátko, Boží hovádko, se chce pouze nažrat a lehnout. Pilný a pracovitý jedinec, který leccos zprivatizoval, si k tomu ještě pár potřeb přidá. Ty vytvoří systém obhospodařovaný <a href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=318">kolektivně jednajícími idioty</a>. Ti spolehlivě zmrhají všechno, co jsme se snažili v dobré víře budovat během listopadu 1989 a v prvních volbách 1990. Zlo se šíří samo od sebe, protože se skládá do systému nutně daných potřeb. Dobro je založeno na svobodné iniciativě a vyžaduje aktivní a svobodnou spolupráci mnohých. Proto je ho málo a dostává pořád na zadek. Jsem životní pesimista, ale i tak se snažím: například zrušením debatního fóra čili okleštěním nabídky demokracie. Asi je to blbě, ale co nadělám. Nemám ani čas ani peníze a nestíhám.
/n/n