Minulý článek Fakta o Sýrii XIV. ukázal smrt v přímém přenosu, aby byla vidět nesmyslnost zdejší války, kterou trpí především civilní obyvatelé. Ale všechno nasvědčuje tomu, že jedna etapa války se pomalu blíží ke konci.

1. Příprava na závěrečné dobytí Adry

Ve středu 25. 12. možná Asadova vláda ohlásí dobytí Adry, což znamená konec povstaleckého obklíčení Damašku. První mapa ze 13. 12. zachycuje pozice povstalců před zahájením vládní ofenzívy.Povstalci ještě pořád mají spojení s ostatními oblastmi, nejsou odřezáni a mohou dostávat posily a zbraně. Jejich situace se dramaticky zhoršila po zahájení ofenzívy, což ukazuje následující mapa.V tomto městě vzdáleném 20 km od Damašku zahraniční povstalci spáchali celou řadu zločinů proti lidskosti. Kompletní svědectví budou k dispozici až za dlouhou dobu, ale západní podpora těmto zahraničním teroristům je už nyní jasně prokázána. Dobytí Adry znamená, že povstalci ztratili kontrolu nad obklíčením Damašku a jsou sami obklíčeni do izolovaných enkláv, které se nyní dobývají jedna po druhé. Způsob dobývání jsme popsali v předminulém čísle XIII. Pokud se podíváte na následující sérii map, tak jasně vidíte vítězný postup Asadovy armády při čištění čtvrtí kolem Damašku za poslední rok.Povstalecké obléhání Damašku skončí dobytím Adry a celý koridor se pro povstalce uzavře stejně jako tyto enklávy v Damašku.

2. Povstalci jsou odřezáni od všech důležitých zásobovacích cest

Následující video maďarského TV štábu s anglickými titulky natáčeného během září 2013 ukazuje postupný vznik kurdského nezávislého regionu v Sýrii a v Iráku. Viz heslo "Kurdové" nebo předešlá fakta o Sýrii. Po dobytí území kolem Latákie došlo k vyhnání povstalců v Kurdy ovládaných regionech, kde teroristé páchali hrozná zvěrstva na civilním obyvatelstvu. Fakticky vzniká federálně uspořádaný Kurdistán na území Iráku a Sýrie, přičemž po vyhrané válce ani turecký Kurdistán jistě nezůstane stranou. Celá území nyní kontroluje buď přímo oficiální Kurdská armáda z Iráku nebo ozbrojené jednotky vesničanů ze Sýrii, kterým velí profesionální vojáci této armády.


Po exilu generála Idríse z rozpadlé FSA ztratila USA a EU posledního vyššího velitele, a tím i propagandisticky nutného "bojovníka za svobodu". Syrská povstalecká armáda se rozpadla a v zemi (jak jsme již dávno psali) působí pouze zahraniční teroristické jednotky pod velením Islámské fronty (ISIL).

Američané a EU se tím dostali už do zcela trapné situace. Nemohou přímo a oficiálně podporovat wahabitské teroristy ve válce, která nebyla ani vyhlášena, natož schválena Radou bezpečnosti. Takže zmatené Spojené státy dne 11. 12. vyhlásily, že teroristům zastavují část nevojenské pomoci. Jako záminku si vzali situaci na frontě, kdy ISIL vyraboval skladiště zbraní a zásob původně patřících dnes již neexistující FSA.

3. Vraždy novinářů a nepohodlných svědků

V trapné situaci se ocitla i Francie, která za katarské peníze provádí v Sýrii naprosto destruktivní politiku podpory terorismu. Jako příklad uveďme toto video, které zveřejnil Le Monde.


Jde o poslední svědectví syrské obhájkyně lidských práv, známé právničky Razan Zaitounehové. Tato statečná žena byla trvalou kritičkou Asadova režimu a dobrovolně zůstala v povstalci kontrolované enklávě společně s civilními obyvateli. Zpráva je nahrána 4. 12. Dne 9. 12. byla unesena společně se svým manželem a dvěma spolupracovníky Výboru pro lidská práva v Sýrii neznámými ozbrojenci a od té doby ji nikdo neviděl živou. Připomeňme, že celou oblast kontrolovala pouze povstalecká vojska.

5. Německá špionáž v Sýrii

Postupně se ukazuje, jak zdánlivě neutrální státy jako Německo byly na příkaz USA zapleteny do přímé vojenské činnosti proti Asadovi. Opozice (Zelení a die Linke) žádá vládu, aby vysvětlila přítomnost špionážního vojenského plavidla Alster v syrských vodách. Loď se pochopitelně okamžitě vytratila v momentu, kdy sem Rusové poslali svou obrannou a útočnou flotilu. Německá vláda nemůže popřít, že plavidlo mělo za úkol podávat povstalcům špionážní informace získané odposlechem syrské armády. Vtip je v tom, že vojenská přítomnost tohoto plavidla znamená vážné porušení německé ústavy. Německá vláda dovolila vlastní armádě, aby aktivně zasáhla do průběhu občanské války v zemi, se kterou je oficiálně v míru.

Závěrem zmiňme tragický osud syrských uprchlíků, které vyhnala ze země především teroristická politika zemí Perského zálivu, USA a EU. Tyto země včetně Turecka, Izraele a Jordánska investovaly miliardy dolarů do vojenské okupace Sýrie a do přímého teroru proti civilnímu obyvatelstvu. Odhady jsou kolem 100.000 obětí bojů, především civilistů. Nyní, v době zimy, strádají v uprchlických táborech mimo Sýrii asi 3 milióny lidí a více než 6 miliónů živoří v Sýrii mimo své domovy. OSN potřebuje základní pomoc ve výši minimálně 6,5 miliardy dolarů a má k dispozici pouze 60 % této částky. Udržování války stojí neporovnatelně více a představuje v této situaci fakticky zločinné jednání.

Uvidíme, jak se USA, EU a země Perského zálivu jednou budou bránit před Mezinárodním tribunálem zločinů proti lidskosti. Je zcela jisté, že velká část zločinů spáchaných v Sýrii, ať již povstalci nebo Asadem, zde bude žalována a souzena.