Evropská komisařka Vivien Redingová tlačí na urychlené vytvoření politické unie. Evropská komise má převzít roli centrální vlády. Předseda Evropské komise je přesvědčen, že žádná politická konstrukce nedokáže lépe bojovat proti barbarství, než EU. Evropské volby jsou přede dveřmi a v květnu se budou muset voliči rozhodnout, zda jsou pro vznik Spojených států evropských. Komise bude tedy vládou a podle vzoru USA bude existovat Senát, ten bude zastupovat členské státy a Evropský parlament jako americký Kongres. Požadavek Redingové podporují francouzský prezident Hollande a italská ministryně zahraničí Emma Bonino.

Zbývají už jenom 4 měsíce do voleb, a tak je zapotřebí vzít vítr z plachet všem euroskeptikům. Před nimi Evropská komise důrazně varuje, protože by prý mohli poškodit naše vzájemné přátelství a mír mezi národy. Kdyby to bylo možné, umlčeli by všechny tyto kritické hlasy. Už vyhrožují i řecké Syrize. Kdokoliv bude kritizovat Brusel, ať zleva či zprava, může být označen za populistu nebo nebezpečného extrémistu.

Centralismus EU nebo jednota EU, o to běží

Politici v Bruselu vidí jako jediné řešení krize SSE (Spojené státy evropské) - stát, řízený centralisticky: „Největší překážkou demokracie v Evropě jsou národní parlamenty“, nechal se slyšet v loňském roce evropský prezident Rompuy. Mnohé kroky k direktivní integraci již byly učiněny. V předstihu jsme zavedli měnu euro, která umožnila vést evropské národy díky bankéřům, vycvičených u Goldman Sachs a ovládajících dnes evropské centrální bankovnictví a politické špičky. Touto ideologicky a mocensky danou centralizací vznikla ohromná finanční a dluhová krize mezi severem a jihem Evropy. Místo aby se tato krize analyzovala na příkladu Trojkou a eurem zničeného Řecka, vzala se za záminky ještě rychlejšího běhu směrem dopředu, k evropské politické integraci.

Takže k první chybě se přidá logicky i druhá systémová chyba, což je dnes tradiční postup velkobank. Je prý na čase vytvořit konečně i jeden evropský stát. S jazykem pokud možno anglickým, protože si prý nerozumíme, píše se například zde. Ne jeden stát a pak teprve měna, jak jsme se učili v dějepise, nýbrž obráceně. Nejdříve měna, aby mohl být pak v krizi nedemokratickou cestou ustanoven diktátorsky seshora stát. Pokud se nám to nelíbí, máme si připomenout 100. výročí začátku 1. světové války.

Evropská komise před nás evropské voliče předstupuje, jako kdyby nebyla vůbec spoluodpovědná za katastrofální nezaměstnanost a hlubokou hospodářskou a finanční krizi. Tyto krize sice nezpůsobila jenom ona sama, ovšem napomohla k jejímu neustálému prohlubování svými nekompetentními rozhodnutími a liknavostí. Tváří se, jako by nebyla nástrojem finančních elit, které jsou schopny obětovat celé generace mladých lidí na oltář své nebetyčné chamtivosti. Jako by nepodporovala celou dobu snahy o likvidaci zbytků sociálního státu v Evropě a neuvedla do pohybu masy lidí bez perspektivy, což vyvolává v mnoha zemích vlnu konfliktů a násilí. Ten, kdo nás straší válkou, sám odhaluje svou pravou tvář.