Velikonoce přinášejí celému světu zprávu o zabití nevinného člověka, který po vzoru tzv. "Božího služebníka" z knihy proroka Izaiáše byl zabit během babylónského zajetí za provinění celé komunity (po roce 540 př. Kr.). Křesťané navíc věří, že tento "beránek Boží" byl Boží syn, Ježíš Kristus, který po svém ukřižování třetího dne vstal z mrtvých. O tom sice žádnou objektivní zprávu nemáme, ale zato o planetárních obětech Velkého pátku ano. Kdo v posledním roce představuje onoho obětního beránka, který je masakrován za naše kolektivní provinění?

Bezejmenné oběti anti-ekologického násilí

Zpráva neziskovky Global Witness nazvaná Deadly Environment. The Dramatic Rise In Killings Of Environmental And Land Defenders upozorňuje na dramatický růst vražd aktivistů bránících životní prostředí. Klíčové grafy máte zde.Klíčový ukazatel je ovšem míra beztrestnosti, na obětech násilí. Jde převážně o indiány, rolníky a jejich aktivisty, kteří si brání půdu, prales a životní prostředí nutné k přežití. Jak sami vidíte, vraždy spáchané původci znečišťování a skutečného "ekoterorismu" nejsou téměř nikdy vyšetřovány a jejich oběti jsou fakticky anonymní. Podívejte se na druhý graf.To je cena za naše mobily, za palmový olej do kosmetiky, vzácné dřeviny, suroviny a stovky dalších produktů získaných za cenu drancování přírody. Hlavními oblastmi tohoto násilí je pochopitelně Afrika a Amazonie. Rozložení obětí za rok 2013 ukazuje tento graf.Celou publikaci si můžete stáhnout zde v PDF. Klíčová tabulka s počty zabitých environmentálních aktivistů v jednotlivých zemích světa od roku 2002-2013 je na straně 10.