Spořitelna v Rosenheim-Bad Aiblingu jde na věc: Úrok a složený úrok jako problém. Je záhadou, jakým způsobem se dostal na oficiální stránky následující text určený klientům banky k zamyšlení se nad efektem působení úroku na stabilitu finančního systému. Ale jak sami vidíme kliknutím, už je z oficiálních stránek pryč. Místo pravdy máme "Fehlercode 404".

Pracovníci německých spořitelen musí být po přijetí rozhodnutí o vzniku Evropské bankovní unie totálně frustrovaní. Veškerý odpor a argumenty proti nástupu velkých investičních bankovních žraloků a hedgových fondů byl marný. Sliby Angely Merkelové, že spořitelny, které hospodařily v krizi vcelku konzervativně a odpovědně, budou ušetřeny, se rozplynuly jako pára nad hrncem.

Jen tak lze snad pochopit, že na oficiální web prošel text jako vytržený z knihy nedávno zesnulé profesorky Margrit Kennedyové Occupy Money. Tato aktivistka a ekonomka nás nabádá k tomu, abychom se začali zajímat o současný podvodný finanční systém a jeho konstrukční chyby. Jádro destrukce spočívá zejména v úroku a složeném úroku. A nyní citujme ze zrušených stránek kampeličky.

Sparkasse Bad Aibling wrote:
Dokonce odborníci jsou již zajedno, kde je chyba. Je to finanční politika? Centrální banky na národní nebo nadnárodní úrovni? Ne, je to konstrukční chyba v našem finančním systému: složený úrok. Všichni jsme uvězněni v dogmatu chybného myšlení ve vztahu k penězům. Kritika finančního systému je oprávněná, ale není moc a vůle ho změnit. Kategorie ÚROK patří ke vstupnímu paradigmatu, který musí akceptovat a nepochybovat o něm všichni ekonomové – od bankovních poradců až po uznávané odborníky na podnikovou a národohospodářskou ekonomickou teorii. Všechny ekonomické modely a výpočty předpokládají úrok jako danou veličinu. Z dlouhodobého hlediska se každý finanční systém založený na úroku zhroutí.


Dále cituje profesorku Margrit Kennedyovou z knihy Occupy Money.

Margrit Kennedy wrote:
Ale náš peněžní systém není dán od Boha. Vytvořili jsme ho my lidé, mohli bychom ho opět změnit.


Měli bychom tedy přemýšlet, říká nám spořitelna na webu a vytvořit nový systém, který:

  • nebude podléhat patologickému tlaku na neustálý růst
  • nebude způsobovat přerozdělování bohatství od většiny pracujících lidé ke stále menšímu procentu rentiérů
  • zpochybní ukazatel hrubého domácího produktu jako ukazatele, který odráží blahobyt společnosti.

Jak vidno, pobídka pracovníků spořitelny v Rosenheimu na webu nevisela dlouho. Cenzuru musíme pochopit. Kritika ECB a velkobank není na pořadu dne v době, kdy se rozjíždí mašinérie bankovní unie a spořitelny, malé a etické banky jsou ohroženy dalším kolem koncentrace bankovního kapitálu na základě současné politiky ECB.

Její strategie nulové diskontní úrokové sazby a neomezeného tisku nových eur zničí malé banky, které si nebudou moci na sebe díky této politice vydělat. Pak si finanční žraloci a investiční skupiny jako např. Black Rock vezmou od stejné ECB úvěr a tyto banky si koupí. Proč? Protože jsou ve skutečnosti ziskové a hospodaří se skutečným kapitálem. Zejména to budou ty banky, které mají vysoký podíl vkladů od občanů, protože zde je ještě co zničit. Koneckonců OECD doporučuje ECB, aby neváhala a následovala dosavadní strategii Fedu, viz tento článek.

Jenže FED už ohlásil, že se úroky budou postupně zvyšovat. Marc Faber, zkušený investor ví, o čem mluví, když předpokládá další nafukování bubliny. Ta se přelila do obrovské akciové, komoditní a nemovitostní bubliny. Mnozí již vidí trhliny, které začínají pukat v této nestabilní pyramidě finančního systému.

Marc Faber wrote:
Dříve dokázaly dodatečné úvěry ještě trochu oživit ekonomiku, dnes už rozjeté rotačky ekonomice nepomohou. Jsme na konci cyklu a před pádem do hlubiny.


Tentokrát to nebude krize argentinská, chilská, thajská, ale globální. Proto si už možná někteří pracovníci ve spořitelnách, kteří doposud mlčeli, chtějí před veřejností zachovat svou tvář a neberou si servítky. Tuší, že budou obětí nejenom jejich klienti, nýbrž také oni sami. Smekám tedy před nimi klobouk, i když jejich stránky už nejsou dostupné.