Rusko se v březnu zbavilo dalších 26 miliard amerických dolarů. To odpovídá 20 % celkového stavu, který drželo Rusko. Opětovně, jak jsme již jednou informovali, odkoupila americké dluhopisy Belgie (Belgie kupuje Ruskem a Čínou prodané americké dluhopisy).

Již v únoru došlo k velkému odprodeji ze strany Číny a Ruska. Tehdy Belgie odkoupila dluhopisy za 31 miliard a aktuálně drží tato země ve svém portfoliu rekordní objem amerických státních dluhopisů ve výši 381 miliard dolarů. Tím se dostává Belgie na místo 3. největšího světového věřitele USA hned za Čínou a Japonskem. Belgie má 11 milionů obyvatel, HDP činilo v roce 2013 510,6 miliard dolarů. Jen za období od srpna 2013 do března 2014 bylo nakoupeno 214,6 miliard dolarů v dluhopisech. To je 42 % celkového HDP. Člověk, který má všech pět pohromadě, se musí ptát: Kde na tyto nákupy Belgie vzala?

Česká republika si vytiskla koruny, vyměnila je za eura a nakoupila dluhopisy, a tím oslabila českou korunu. ČNB tisknout koruny může, respektive může k tomu být zvenčí dotlačena. Tak se můžeme domnívat vzhledem k vývoji v Evropě a ve vztahu k FEDu. A prozatím nás naši centrální bankéři nepřesvědčili, že tak činili v zájmu ekonomiky České republiky.

Belgie si sama peníze na nákup dolarů vytisknout nemůže. Nabízí se tedy vysvětlení, že Belgie funguje jako prostředník, a tuto domněnku potvrzuje informace z tohoto zdroje. ECB není dovoleno nakupovat přímo dluhopisy, není nic snadnějšího, než si najít prostředníka, kterému se poskytne na nákup dluhopisů úvěr. A rotačky na výrobu dolarů běží v USA naplno, takže v případě potřeby svým přátelům od Goldman Sachs v Evropě rádi přiskočí na pomoc.

Co to udělá s eurem, to ovšem uvidíme až za čas. Ale v médiích se ozývají stále silněji hlasy, že „euro je prý příliš silné!“. Takže bychom nemuseli být v našich úvahách ani příliš vedle. To, co se říká v mainstreamu o penězích, je většinou pravý opak skutečného stavu.