V příštím čísle odborného časopisu Journal of Palestine Studies vyjde dlouho očekávaná studie Palestinského historika Salman Abu Sitta o izraelských koncentračních táborech na okupovaných územích z let 1948-1955. K debatě o údajné genocidě spáchané během poslední války v Gaze tak Izrael dostane jeden zajímavý dárek navíc.

Celá věc začala úplně nenápadně, poklidnou vědeckou prací v archivu. Salman Abu Sitta, zakladatel palestinského vědeckého střediska BADIL Terry Rempel, hledal v nově otevřeném archivu Mezinárodního výboru červeného kříže (ICRC) v Ženevě dokumenty o průběhu první židovsko-arabské války. Přitom narazil na úplný poklad: na odtajněnou studii tehdejšího Červeného kříže o rozsahu 500 stran, která popisovala situaci v koncentračních táborech zřízených Izraelem. Studie byla odtajněna v roce 1996 a celá historická práce vznikala od roku 1999.Archivní foto pracovníků Červeného kříže ukazuje jeden z těchto koncentráků. Jsou to arabští civilisté měst Lydda a Ramla uvěznění v koncentračním táboře v červnu 1948 s režimem nucené práce. Tábor byl zřízen na poušti v nesnesitelném letním vedru a židovské děti v malých konvičkách za doprovodu ozbrojené stráže napájely vězně za dráty. Prozatím byla zdokumentována existence pěti táborů, které byly umístěny v různých částech tehdy vznikajícího státu Izrael.

Důkazy byly jasné a bylo třeba najít živé svědky, kteří byli v těchto táborech uvězněni. Salman Abu Sitta ve studii shromáždil celkem 22 svědků z řad palestinských civilistů. Rozhovory byly uzavřeny v roce 2002. Pak začalo ověřování materiálu a závěrečná redakce studie. Izraelští historikové a čeští mediální manipulátoři dostali zajímavý dárek, o němž jistě budou bohatě psát. V zájmu pravdy předpokládejme, že se to týká alespoň té první skupiny. Třeba se jim podaří najít ty děti na obrázku, strážce, provozovatele lágrů a možná rozkryjí i celou organizaci lágrů a popíší systém nucených prací, které vězni údajně vykonávali.