De jure: Ukrajina podepsala dohodu o asociaci s EU.
De facto: V důsledku prohlubující se krize ukrajinské ekonomiky se ukrajinský vývoz do zemí EU ve srovnání s obdobím tyrana Janukovyče snížil o 35 %.

De jure: EU a Ukrajina oznámily zahájení prací na zrušení víz.
De fakto: Procento případů, kdy EU odmítá vydat schengenská víza ukrajinským občanům se dokonce zvýšilo, protože EU, která čelí přílivu libyjských, syrských apod. běženců, nemá zájem, aby k nim přibývali ještě ti ukrajinští.

De jure: Rusko je pod sankcemi a v mezinárodní izolaci, zato za Ukrajinou stojí Západ jako jeden muž.
De fakto: Úvěrový rating Ukrajiny už signalizuje bankrot takovým způsobem, že sankcionované Rusko má fakticky mnohem více možností přilákat zahraniční věřitele. V Rusku je od úvěrů odříznuto pouze několik společností, na něž dopadly sankce. Likvidita převážné většiny ukrajinských firem však už nevzbuzuje u věřitelů žádnou důvěru - sankcí netřeba.

De jure: Zlaté a valutové rezervy Ukrajiny rostou, kdežto u Ruska klesají.
De facto: Růst zlatých a valutových rezerv probíhá současně s růstem vnějšího zadlužení. Přitom vnější zadlužení Ukrajiny roste rychleji než její zlaté a devizové rezervy, ale vnější dluh Ruska se snižuje rychleji, než jeho zlaté a valutové rezervy. Obrazně lze říci, že Rusko na úkor svých rezerv snižuje dluhy, zatímco Ukrajina navyšuje svoje rezervy za cenu kumulace nových dluhů.

Když hovoříme o vnějším dluhu, obyčejně máme na mysli celkový objem závazků rezidentů státu vůči nerezidentům. Ale nerezidenti mohou naopak dlužit rezidentům. Rozdíl mezi těmito aktivy a pasivy se nazývá čistá mezinárodní investiční pozice (Net international investment position) a charakterizuje finanční situaci nějaké země mnohem přesněji než vnější zadlužení.

Například v Lucembursku připadá na každého občana země závratné vnější zadlužení ve výši 3,7 mil. USD. Přitom čistá investiční pozice Lucemburska je kladná, což znamená, že cizinci každému Lucemburčanovi dluží ještě více.

Teď tedy zpět do naší arény. Ačkoli vnější zadlužení Ruska je ze známých příčin větší než ukrajinské, čistá investiční pozice Ruska byla na konci roku 2014 plus 336,7 mld. USD, zatímco Ukrajina vykázala hodnotu minus 63,6 mld. USD.

Jinými slovy, pokud by 31. prosince 2014 byly na celém světě zaplaceny všechny dluhy, stal by se každý občan Ruska v průměru o 2 300 USD bohatším a každý občan Ukrajiny v průměru o 1 489 USD chudším.

De jure: Eurointegrace zvýší kvalitu ukrajinských institucí a učiní ji přitažlivější pro investice.
De fakto: Valutová solventnost obyvatelstva se od roku 2013 několikanásobně zmenšila. Zemi neustále hrozí bankrot (přitom se tím mnozí Ukrajinci pyšní, protože nechápou, že někdy je lepší rychle realizovat riziko a začít nový život s čistým sotlem, než celé roky odrazovat investory zatím nerealizovaným, ale zato vysoce pravděpodobným rizikem). "Reformy státní správy" se smrskly v kosmetickém přeskupení oligarchických elit z časů Janukovyče a zrušení řady kontrol, certifikací, licencí a regulačních orgánů.

Obecně lze říci, že vztahy Ukrajiny k EU nejlépe popisuje stará anekdota o otci vtipálkovi a synu invalidovi:

"Tady máš ovladač, synku. Můžeš se dívat na večerníčka!

"Tatínku, a jak zapnu televizi, vždyť nemám ručičky!

"No, když nejsou ručičky, nebude ani večerníček."

Ukrajinci se stále nechávají balamutit reklamou na slibované večerníčky, a stejně tak si nehodlají všimnout, že jejich ručičky se každý měsíc stávají křehčími a slabšími.

A pak je tady Čína, která nemá žádnou dohodu o asociaci s EU, ale má ručičky, takže objemy a dynamiku růstu trhů Číny s Evropou každý z nás lehce předpoví, aniž by musel koukat do nějakých statistických tabulek.

V roce 1997 bylo nominální HDP na obyvatele Ukrajiny 1 029 USD. V Číně tehdy bylo 797 USD.

V roce 2014 byl tento ukazatel pro Ukrajinu 3 054 USD, ale pro Čínu 7 589 USD.

V roce 2015, s pokračující devalvací a ekonomickým propadem, bude tento rozdíl ještě mnohem větší.

Přitom jsou Číňané v terminologii euromajdanovců hordy šikmookých a bolševických rudoprdelníků, kteří prošvihli svůj vlastní majdan na náměstí Tchien-an-men.

Zdroj: LiveJournal
Překlad: Stan