Pan Novák má další starosti. Sotva vyřešil sousedku a její jemné námluvy, dostalo se mu dalšího překvapení. Neklidné duchovno se opět projevilo, tentokrát na místě, kde by to opravdu nečekal. Pan Novák totiž meditacemi transformuje sexuální energii, kterou nevyplýtval ani v rámci manželských či sousedských povinností, do svých nádí-kanálků vedoucích k životně důležitým čakrám. Tyto body objevil při meditacích na svém těle, postupně se naučil kosmickou pránu transformovat pomocí cvičení a dýchání. Jistěže, zatím není schopný vnímat energii okolí či pocítit záporné nebo kladné vibrace. Ale jeho guru a celý průběh meditací jej postupně ujišťují v tom, že pomocí prány transformované v čakrách je v bezprostřední interakci se silami, které působí na různých úrovních bytí v jeho okolí, v kosmu a u základů všeho tvoření W22; třebaže to dosud tak úplně necítí. Zkrátka a dobře, pan Novák měl dobře našlápnuto k vyšším metám výchovní mystiky, kdyby nepřišel o klid. Neposedné duchovno se v poslední době začalo chovat naprosto nevypočitatelně. Zenový adept v duchu pokřtil duchovno na „hysterické“, protože mu začalo <A href="http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=408">dělat scény</A>. Guruovi se s tím raději ani nesvěřil, beztak neměli žádný přímý kontakt. Kritický pan Novák oceňoval zejména fakt, že z něj nikdo netahal peníze přímo. Jistě, kupoval si stravu ve zvláštních obchodech, ale to nebylo podmínkou růstu, jen urychlujícím faktorem. Jeho rozhodnutí znělo jasně: podobných jevů si nebude všímat. Jenže nevšímejte si něčeho, co vám rozkládá vnitřní svět, který krok za krokem budujete za cenu zásadních obětí! To přece nejde. A tak pan Novák přicházel o duchovní klid dokonce dvakrát: jednak vinou hysterického duchovna a jednak svým vlastním neklidem, jímž reagoval na neklid generovaný v oblasti duchovní. Na rozdíl od slavného Hrabalova výroku se v této oblasti v poslední době nelepšilo vůbec nic.<BR><BR>No a pak se stalo následující. Ve tři ráno Novák klidně meditoval se svým guruem v uzavřeném světovém kruhu adeptů, pak si z pilnosti přidal vlastní dechová cvičení, protože do šesti tak jako tak nebylo co dělat a on více spánku již dávno nepotřeboval. Orientačně se vnitřním zrakem rozhlédnul po tělesných čakrách, udělal jejich inventuru a chystal se ponořit do hlubších stavů neosobní kontemplace. Ale zvláštní dění na okraji tělesného pole vzbudilo jeho pozornost. Z indické filosofie a praxe dávno věděl, jaké čakry má mít, kde je najde. A konec konců až do nynějška všechno platilo. A tu najednou cítil další vnitřní napětí, které bylo na místě jeho srdce. Přesně řečeno: dobře věděl, že to není jeho fyzické srdce, protože tep si držel klidný kosmický rytmus. Šlo o něco jiného, hodně znepokojivého. Nové „srdce“ evidentně patřilo do okruhu spirituálních skutečností, o nichž měl východní mystik jasnou zkušenost. Bylo jakousi novou čakrou. Jenže ta neměla podle tradiční nauky existovat. A další znepokojivý moment přišel vzápětí. Vynoření nové „čakry“ provázel přesně stejný pocit jako v momentu, kdy k němu Absolutno osobně promluvilo. Pan Novák byl mistrem introspekce a přesně dokázal oddělit psychické a duchovní stavy. Většina lidí ani neví, že to jde, protože o svých duchovních stavech vůbec neví a ty psychické se snaží různým způsobem manipulovat, u sebe i u jiných. Buddha z paneláku byl mnohem dál a své duchovní stavy měl již jasně zmapované, až do dneška. Po „srdeční transplantaci“, jak nazýval tento nový stav, již zcela zmizel jeho původní duchovní klid. Hysterické duchovno si v jeho duchu zabralo místo, kde dosud vládly jiné síly a energie. Novák cítil, že teď jde do tuhého.<BR><BR>