Začněme fakty. Čtyři velké světové banky uzavřely dohodu o novém společném finančním vyúčtování, založeném na technologii blockchain, což je systém u nás známého bitcoinu. Německá Deutsche Bank, švýcarská UBS, španělská Santandern a Bank of New York Mellon se spojily a spustily to, čemu daly název Utility Settlement Coin, čili vyúčtovací měna pro společné použití. Banky oznámily termín 18 měsíců pro uvedení systému do komerčního provozu. Je třeba si označit toto datum v kalendáři, protože to může být konec americké finanční dominance.

Vývoj kryptoměny a její důsledky

Žádný mezistupeň v transakcích, snížení nákladů a času, obejdou se velké banky. Odhaduje se, že náklady na vypořádání transakcí ve finančním průmyslu jsou kolem 80 miliard dolarů ročně, bez započtení plateb na pracovníky, kteří se podílejí na ověřování těchto transakcí. Podle studií může integrace blockchainu bankám v roce 2022 ušetřit něco mezi 15 a 20 miliardami dolarů. S integrací technologie se náklady sníží, ale bude to znamenat i snížení zaměstnanosti v sektoru. Je zřejmé, že automatizované procesy povedou k masivní vlně propouštění, snížení počtu zaměstnanců bude nevyhnutelné. Byl to především tlak na snížení nákladů, který donutil banky změnit názor a urychleně se zaměřit na vývoj aplikací této technologie.

Na druhou stranu, vývoj dalších projektů v oblasti technologie blockchain může u různých bank vyústit ve dva možné scénáře. Buď se banky se spojí a sjednotí vývoj s cílem podpořit univerzálnost platformy, nebo může existovat více navzájem neslučitelných platforem. Je ironií, že projekt, jako je Bitcoin, který se narodil, aby sesadil z trůnu banky s jejich finanční hegemonií, je nakonec pohlcen a stráven v zájmu udržení bankovního status quo. Bitcoin jako měna byla přijata a je akceptována v systému, protože zavedení systému blockchain je již konečné.

Viditelné změny

Největší banky světa přehodnocují své vztahy s bankami v malých zemích, což komplikuje přeshraniční převod finančních prostředků. Malé banky si musely držet nutnou hotovost na krytí operací a současné krize je rychle ničí. Ukončení tzv. korespondenčního bankovnictví mezi bankami může ohrozit růst a finanční stabilitu řady malých států. To se uvádí ve zprávě Mezinárodního měnového fondu (MMF). Tato krokodýlí glosa MMF má oporu v realitě. Malé státy Afriky, Karibiku, Střední Asie a ostrovní státy Pacifiku jsou nejsilněji zasaženy ukončením korespondenčního bankovnictví. V řadě těchto zemí jsou vytvořeny zóny s nízkým zdaněním příjmů. Dojde ke snížení počtu kanálů, přes které některé země mohou přijímat peněžní transfery od osob pracujících v zahraničí (Samoa). Navíc to komplikuje obchodní transakce v dolarech, nebo jiných rezervních měnách. V konečném důsledku to může bránit poskytování úvěrů a ohrozit hospodářský růst. Poslední skandály "Offshore-leaks" s daňovými ráji (Panama, Bahama) skončí a tyto černé peníze se teď nastěhují pod přímou kontrolu bank v USA. Banky v daňových rájích totiž nedostanou na tyto sumy požadované bankovní rezervy v systému rozpadajícího se korespondenčního bankovnictví.

Nové technologie – iniciátor i hybatel změny

Blockchain technologie v podstatě umožňuje, aby všichni prováděli transakce jako anonymní cizinci. Je to plná anonymita, ale dělaná naprosto transparentním způsobem. Neexistuje žádný prostředník mezi dvěma klienty, mohou dělat transakce přímo, a celý proces se stává jednodušší a levnější. Tento koncept může být aplikován na celý digitální svět a může se dělat jakýkoli druh výměny nebo transakce.

Tyto bankovní měny jsou tedy soukromé a tím obcházejí Fed a obejdou se US-dolaru. Tyto finanční technologie se chystají zničit zúčtovací monopol superbank. Příkladem je firma Ripple, která vytváří a distribuuje finanční technologie typu blockchain. Ty umožňují bankám odesílání real-time mezinárodních plateb po sítí. Ripple Labs se snaží propojit digitální svět s tradičním finančním sektorem propojením izolovaných platebních systémů do jednoho portálu. Mnozí jejich vývojáři původně pracovali pro bitcoin. Podívejte se na tato videa, která ukazují příklady různých kryptoměn a jejich využití pro banky.


Ethereum je poskytovatel decentralizované platformy a programovací jazyk, který pomáhá se systémem smart smluv a umožňuje vývojářům publikování distribuovaných aplikací.
Factom je poskytovatel správy záznamů, záznamy obchodních procesů pro business a vlády.
Blockstream je poskytovatel sidechain technologie zaměřený na rozšíření schopnosti bitcoinu.

V zásadě to znamená, že obchod se vrátí do doby kamenné, kdy jedna osoba přímo obchodovala s druhou bez prostředníka. Pak bychom nepotřebovali minimálně k běžným platbám banky, jen dobře zajištěnou kryptoměnu.

Co to znamená pro USA

Je zajímavé se podívat, jakým ohromným tempem se banky zbavují amerických dluhových cenných papírů. Virtuální dolar jde do kytek. Za týden poklesl objem státních pokladničních poukázek na 27,5 miliardy dolarů, a to je nejsilnější týdenní pokles od ledna 2015. Navíc teď centrální banky drží na účtu federálního rezervního systému pouhých 2,83 bilionů, a to je minimum od roku 2012. Graf ukazuje, jakým tempem se banky zbavují amerických bankovních poukázek, proto klesá podíl jejich nákupu.Největší prodejce amerických bankovních poukázek je pochopitelně Čína. V červenci Peking prodal hned tyto dluhopisy za 22 miliard dolarů. Každý se zbavuje US-dluhopisů, jak jen může. Proto FED prohlásil, že nová finanční technologie založená na kryptoměnách může ohrozit stabilitu finančního systému USA. A má pravdu. V případě, že zahraniční banky mají možnost obchodovat přímo mezi sebou bez nutnosti zapojení přes bankovní systém USA, proč by měly nechat bilióny dolarů ve Spojených Státech? Přijetí této technologie může vést k ohromnému odlivu vkladů z bankovního systému USA. Americké banky mohou značně utrpět. A vláda USA bude mít těžší práci, jak najít zahraniční kupce svých stále rostoucích dluhů.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!