Je před volbami a úkolem nezávislého webu našeho typu není volební kampaň, ale hodnocení celkové politiky vlády, která odchází. Nebudu rozebírat programové prohlášení vlády. Soustředím se jenom na praktické kroky vlády. Jsou to přijaté legislativní změny, které zásadním způsobem ovlivnily hospodářské a společenské klima v ČR.

Finanční politika státu skrze MF

Stručný výtah ze přijatých zákonů a nařízení potřebuje krátký komentář. Ministerstvo financí se soustředilo na oblast kontroly platebního styku, kontroly příjmů a evidenční kontroly dotací. Regulace se týká všech, kdo podnikají nebo pracují s dotacemi ve veřejné sféře. Přehled neobsahuje všechny legislativní změny, které regulují hospodářské klima ČR. Chybí v něm například zákon o registru smluv a další, a to z toho důvodu, že předkladatelem nebylo ministerstvo financí. Zde je stručný přehled přijatých zákonů nebo jejich úprav v platných normách.

Kontrola platebního styku, bankovního provozu a kapitálového trhu

ST-108/0Vl.n.z.o změně zák.v souv.se stanov.přístupu k činnosti bank - EU - RJSchváleno, 135/2014 Sb.
ST-718/0 Vl.n.z. o centrální evidenci účtůSchváleno, 300/2016 Sb.
745/0 Novela z. o platebním styku - EUSchváleno, 452/2016 Sb.
216/0 Novela z. o investičních společnostech - EUSchváleno, 336/2014 Sb.
253/0 Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech - EU - RJSchváleno, 333/2014 Sb.
536/0 Vl.n.z. o ozdravných postupech a řešení krize na fin. trhu - EU - RJSchváleno, 374/2015 Sb.
571/0 Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu - EUSchváleno, 148/2016 Sb.Oblast kontroly a dohledu nad evidencí příjmů u podnikatelské sféry

398/0Novela z. o účetnictví - EUSchváleno, 221/2015 Sb.
812/0Novela z. o účetnictví - EU - RJSchváleno, 462/2016 Sb. 
504/0Vl.n.z. o změně zák. v souv. s prokazováním původu majetkuSchváleno, 321/2016 Sb.
513/0Vl.n.z. o evidenci tržeb - EUSchváleno, 112/2016 Sb.
759/0 Novela z. o auditorech - EU - RJSchváleno, 299/2016 Sb.Oblast evidenční kontroly, veřejných financí a oběhu hotovosti

1001/0Vl.n.z. o řízení a kontrole veřejných financí - EUSenát, zařazeno na pořad 9. schůze (od 16. 8. 2017) - proti
746/0 Vl.n.z. o sběru vybr.údajů pro účely monit. a říz. veř. fin. - EUSchváleno, 25/2017 Sb.
578/0 Vl.n.z. o hazardních hrách - EUSchváleno, 186/2016 Sb.
679/0 Vl.n.z. o spotřebitelském úvěru - EUSchváleno, 257/2016 Sb.
752/0 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn. - EUSchváleno, 368/2016 Sb.


Tolik k přehledu důležitých zákonů, jehož předkladatelem bylo MF řízené Babišem a jeho lidmi. Každý podnikatelský subjekt musí mít evidovaný svůj firemní účet u ČNB a tento používat ve své podnikatelské činnosti. Bezhotovostní platby jsou evidovány příslušnou bankou na registrovaném účtu a hotovostní platby jsou evidovanou tržbou u MF. Dále je podnikatel podroben důkladnější evidenci podle novel zákona o účetnictví a auditorech. Nelegální majetek je možno dohledat a dodanit prokazováním původu majetku na výzvu správce daně. Oběh hotovostních peněz je kontrolován zákonem o spotřebitelském úvěru a nově i zákonem o hazardních hrách. Oběh elektronických peněz a jejich evidence je regulována Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Výsledkem je kontrola nad toky peněz ve státě.

Stručná rekapitulace změn

Z předloženého souhrnu opatření je jasné, že nová legislativa nedává šedé ekonomice mnoho prostoru. Za těchto zpřísněných podmínek už není snadné legalizovat peníze z ulice a ze šedé ekonomiky. Kontrola investičních společností a kapitálového trhu spolu s dohledem nad účtováním velkých společností dává možnost boje proti daňovým optimalizacím, především u zahraničních koncernů. Jiná otázka je, zda se tyto nástroje reálně použijí a proti komu. Ale MF přesně zná finanční toky ve státě, což předtím nebylo možné zjistit.

Držení elektronických peněz a jejich používání je regulováno nově definovanou „osobou poskytující služby spojené s virtuální měnou“. Jedná se v tomto případě o toho, kdo jako předmět své podnikatelské činnosti kupuje, prodává, uchovává, pro jiného spravuje nebo zprostředkovává nákup nebo prodej virtuální měny, případně poskytuje další služby spojené s virtuální měnou. Případný nástup transakcí elektronických peněz bude kontrolován přes elektronické bankéře.

Podnikatelé jsou pod kontrolou MF

Podnikatelský prostor je regulován velmi detailně. Jsou to administrativně náročná opatření, která současně tvoří i určitou bariéru pro vstup pro podnikání. Zjednodušený postup pro začínající podnikatele s malým obratem je zatím jen zbožným přáním. Úlevy nebyly v prvním kole Babišovy legislativní smršti povoleny. Svůj prostor si uhájily jen privilegované skupiny právníků a jiných podobných profesí, které mají daňové paušály. Podle zatím platné legislativy i jejich příjmy v hotovosti budou podléhat evidenci tržeb u MF. Daňová zpráva má velmi účinné nástroje pro dohledání nezdaněných příjmů.

Tlak na novelu nebo zrušení zákona o evidenci tržeb je od pravicových politických stran mimořádný. Je to hlavní téma jejich volebních kampaní. Je celkem jasné, kdo těžil z minulého systému legálních zlodějen. Za Kalouska a spol. platilo, že kde není žalobce, tam není ani soudce. Kdo spravuje veřejné finance, ten je podroben zákonu o kontrole a musí doložit audit za každé investiční rozhodnutí. Nové pravidlo o doložení tzv. "auditní stopy" je spojené se závaznou formalizaci kontrolních postupů. S tímto krokem také souvisí i podrobné výkaznictví. Mělo by to omezit plýtvání veřejnými prostředky. Kontrola účelnosti a přiměřenosti vynaložených prostředků je nastavena velmi důkladně. Nově navržená pravidla umožní dohledání osobní odpovědnosti za přijatá rozhodnutí.

Závěr

Z výše uvedeného je zřejmé, že prostor pro zákulisní manipulaci s dohozením výhodného kšeftu placeného z veřejných peněz už není a nebude to tak snadné jako dříve. Musí se pracně hledat a prošlapat jiné cesty. Osobní známostí a drobné úplatky nepomohou. Podepisující osoba jde s kůží na trh a nemá se za co schovat. Každý úředník bude pečlivě zvažovat, zda mu osobní přilepšení stojí za riziko vyhazovu, či za léta kriminálu. Jsou už i smutné případy, kdy byl zlákán úředník s příslibem mírného trestu, aby vzal před soudem vinu jenom na sebe. Jak to ale v Česku bývá, zákulisní kmotr dohodu nedodržel a bílý koník si to šel odsedět. Trest byl zákonitě vyšší, tedy od 5 let výše. A to už za pouhé "dvě či pár mega", které se standardně platí za úřední legalizaci zlodějen, nikomu z vyšších úředníků nestojí. Je k tomu automaticky nutno připočíst i náhradu škody. A to se pak těžko začíná nový a bezstarostný život. Zkrátka, loupit EU-fondy a dotace v nové legislativě už nebude tak snadné jako dřív. Proto se mafiáni mnohem více soustředí na legální ovládnutí výdělečných společností poskytujících klíčové služby obcím a na jejich následný outsourcing do vlastních předražených podniků.


Psali jsme k tématu
Sociální bydlení: od idealismu k českému politickému realismu
Česká cesta ke korporátnímu fašismu
Dárek Sněmovny k 28. říjnu. Zrušení demokracie přes agenta-provokatéra


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!