Australský soud se pokouší zastavit otevírání uhelných dolů


Soud pro životní prostředí v Novém Jižním Walesu, Austrálie, zamítl žádost o povolení těžby v novém uhelném dolu. Důvodem byl jeho potenciální příspěvek k emisím skleníkových plynů a globálnímu oteplování. Těžební společnost Gloucester Resources se odvoláním snažila zvrátit předchozí vládní rozhodnutí proti zřízení uhelného dolu poblíž města Gloucester v údolí Hunter Valley. Je to poprvé, kdy nebyl v Austrálii povolen nový uhelný důl.

Ve svém rozhodnutí hlavní soudce Brian Preston uvedl, že projekt byl odmítnut, protože „emise skleníkových plynů uhelného dolu a jeho produktu zvýší celkovou koncentraci skleníkových plynů v době, kdy je naléhavě nutné, aby plnění obecně dohodnutých cílů v oblasti klimatu bylo rychlé a úplné.“

V lednu 2019 Austrálie zaznamenala prozatím nejteplejší měsíc ve sledovaném období. Mezitím extrémní povětrnostní události způsobily škody v mnoha oblastech země - požáry spálily asi 3 procenta Tasmánie a severní Queensland byl zaplaven deštěm, což způsobilo nebývalé záplavy. Předpovídá se, že extrémní povětrnostní události budou v důsledku změny klimatu v mnoha částech světa stále častější.

Podle dosavadních západních kritérií jsou doly grandiozní technologický úspěch. Tento úspěch je vyjádřen 405 otevřenými doly v plném provozu. Z kovů se těží vše, na co si vzpomenete - Al, Cu, Au, Fe, Pb, Mg, Ni, Ag, Sn,Ti, Zn, U.Uran se těží ve třech dolech, ten největší na světě je na obrázku. Hlubinný důl v chráněném území Jabiluka v okolí Mirarru se má letos uzavřít kvůli problémům s únikem radiace.Telfer je významný producent mědi a zlata.Důl na měď má zase trochu jinou barvu.Barvu rezavého železa známe všichni, ale obrázek je tu proto, abychom si všimli sporé, nicméně zelené vegetace v okolí dolů.Takhle bude asi jednou vypadat česká krajina: Lithium.Uhlí si nechám nakonec. Austrálie je jeho největším světovým vývozcem a má velkou šanci jím i zůstat.Tento důl je velký jako Británie.Myslím, že těch obrázků je dost a vy jste, milí čtenáři, dostatečně v obraze, či jak říkají Angličané "you get a picture". Ještě připomínka, opuštěných dolů je 60 000 a představují obrovskou ekologickou zátěž. A kdyby se Vám přesto zdálo, že toho není dost, stačí připomenout, že některé opuštěné uhelné doly hoří “bez užitku”, jako třeba Hazelwood Coal Mine v Morwellu.

Podle socialistů ze 4. interncionály je viníkem kapitalistický systém, který musí být svržen. Poukazují zcela správně, že “letošní katastrofální požáry začaly mnohem dříve než v minulých letech a mají větší rozsah.“

Austrálie v plamenech


Australské regiony se skutečně podobají válečným zónám, přičemž desítky tisíc lidí ve městech a vesničkách jsou odříznuty od okolního světa. Dálnice jsou ucpané dopravou v důsledku úprku obyvatel a turistů před děsivými požáry. Fotografie lidí na plážích s hrůzou pozorujících blížící se plameny i špatně vybavených dobrovolných hasičů, kteří čelí ohnivým stěnám, vyvolaly šok po celém světě. Dosud v důsledku požárů zemřelo nejméně 26 lidí, zejména v jihovýchodních státech Nový Jižní Wales a Victoria.

Žádný stát však nebyl ušetřen. Oheň v celé zemi od října spálil nejméně 10,7 milionu hektarů, tedy oblast větší než je celková rozloha Irska, a zničil více než 2 100 domů. Materiální ztráty, které musí být ještě vyhodnoceny, budou značné. Odhaduje se, že byla usmrcena až miliarda původních savců, ptáků a plazů a že některé druhy pravděpodobně vyhynuly.S postupující katastrofou se stupňovaly i frustrace a hněv z toho, že vlády nedokázaly poskytnout dostatečné zdroje hasičům, ani poskytnout pomoc postiženým a řešit základní příčiny požárů. Premiér Scott Morrison se zaslouženě stal cílem masového opovržení poté, co zmizel na tajnou dovolenou na Havaji, zatímco jeho země hořela.

Mimo hlavní města spolkových států a regionů spadá ochrana životů a majetku proti požárům buše z velké části na dobrovolnické brigády, které jsou často nedostatečně financovány a jsou nuceny získávat prostředky na základní potřeby. Victoria Weekly Times minulý rok uvedly, že financování Country Fire Authority (CFA) bylo osekáno na polovinu. "Mají nejstarší hasičskou flotilu v zemi s více než 522 cisternami a pumpami staršími 20 let," uvedly. Zmírnění rizika požáru ve státních a národních parcích je ponecháno na nedostatečně financovaných vládních útvarech a agenturách, které jsou nuceny doplnit omezený počet zaměstnanců u soukromých kontraktorů.

Od požárů tzv. Černé soboty v roce 2009 opustilo Victoria CFA asi 5 000 dobrovolníků. V Novém Jižním Walesu ztratila venkovská hasičská služba (RFS) za poslední čtyři roky 3 000 členů. Dlouhodobý úpadek venkovských komunit, kde byly zrušeny pracovní příležitosti zejména ve službách, přispěl ke snížení stavů a stárnutí dobrovolných hasičských sborů. Zpráva Komise pro produktivitu zveřejněná tento měsíc uvádí, že počet dobrovolných hasičů poklesl za posledních pět let o sedmnáct tisíc.Ve zprávě Rady pro změnu klimatu v roce 2015 se proto doporučuje, aby se počet profesionálních hasičů do roku 2030 zdvojnásobil. Zpráva doporučuje větší investice do sofistikovaného hasicího zařízení a varovala, že delší požární sezóny v USA a Austrálii by vedly k překrývání, což by zatěžovalo současné sdílení klíčových hasičských letadel.

Při pokusu o kontrolu škod provedla koaliční strana Liberální australské strany a Australské národní strany bezprecedentní krok, když zmobilizovala 3 tisíce vojenských záložníků a poté oznámila, že poskytne finanční prostředky na pomoc při mimořádných událostech a na obnovu infrastruktury ve výši 2 miliard dolarů.

Samotná skutečnost, že vláda vyslala armádu, zdůrazňuje nedostatek adekvátně financovaných a personálně vybavených hasičských služeb po celé Austrálii, jakož i neexistenci vnitrostátní koordinace a plánování pro případy nouze. Podstatné je, že během posledního desetiletí vynaložila vláda desítky miliard dolarů na vybavení armády novými válečnými loděmi, stíhačkami a jiným vybavením v rámci australského spojenectví se Spojenými státy a příprav na válku s Čínou.

Politická uskupení hájí sociální řád, ve kterém je každý aspekt života podřízen podnikovému zisku a zájmům bohaté elity bez ohledu na důsledky. Opatření, které podniká, jsou zaměřena více na záchranu politického postavení vlády než na poskytování skutečné pomoci, což je zdůrazněno skutečností, že Morrison se neobtěžoval konzultovat s hasičskými sbory, kde a jak by mohla armáda skutečně pomoci.

Stav nouze, který vláda vyhlašuje, slouží spíše na potlačení nespokojenosti než na řešení hlavních příčin problému nebo pomoc postiženým. I když není možné dokázat příčinnou souvislost mezi globálním oteplováním a vypuknutím konkrétních požárů, je nepopiratelné, že hlavním a přispívajícím faktorem jsou teplejší a sušší podmínky na australském kontinentu. Podle Úřadu pro meteorologii se australské teploty od roku 1910 zvýšily o 1,4 °C, přičemž největší nárůst nastal od roku 1950. Rok 2019 byl nejteplejším rokem v Austrálii a rokem s nejnižšími srážkami.

V Austrálii strana Zelení podporovala nebo vstoupila do velkých podnikatelských vlád, které nedělaly nic proti změnám klimatu, ale podílely se na prohlubující se sociální nerovnosti i na vendettě USA proti zakladateli WikiLeaks, australském občanovi Julianu Assangeovi, pronásledování uprchlíků, ničení demokratických práv a intenzivním přípravám na válku. Zelené strany na mezinárodní úrovni rovněž prokázaly, že jsou součástí oficiálního zřízení a představují privilegované části vyšší střední třídy, které se staví proti jakékoli skutečné výzvě vůči status quo. Kapitalismus nelze reformovat.

Globálně vzato, když těžba kamene ovlivnila život v Lýbii (Globálně a doopravdy 2), lidé měli čas se přizpůsobit. Škody napáchané v subsaharské Africe se snad ještě dají napravit (Voda je život aneb Globálně a doopravdy), ale to, co se děje v Austrálii a Jižní Americe, bude ten příslovečný poslední hřebíček do rakve naší expanzivní civilizace. Zničili jsme totiž společenství, která se v daných lokalitách naučila žít a žila tisíce let. Pro nás bude změna příliš rychlá. Nás nemusí nikdo vybombardovat do doby kamenné, my se tam prokopeme dobrovolně a sami.

Zdroj: WSWS


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 650 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!