Švédská přistěhovalecká politika byla zásadně liberální, ale bohužel nepostihla drobnou změnu v chování imigrantů. Afričané a asiaté z bývalých evropských kolonií šli v 70. letech makat do evropských automobilek v Německu a Francii, kdežto jejich dnešní pohrobci chtějí sociální výhody vytvořené jejich předky v evropském sociálně-tržním kapitalismu. U nás k tomu nedošlo, neb makat ve škodovce byl a je dělnický sen pro neoliberálně políbené české dělníky. Sovětský činovník (latinsky: agens) Klaus a jeho pohrobci vytvořili americký kapitalismus jak řemen. Už dávno jsem chtěl dát čučkařům tip, aby konečně zabásli ty ruské agenty, když je tak pracně hledají tam, kde nejsou. Pak je jasné, že Čechům zbyla v naší formě kapitalismu jen maximální dřina za minimální mzdu pro svobodný Západ. A žádný karneval, jak smutně říkali u nás Kubánci už za socialismu. Nechápu řev nových nacionalistů o hordách imigrantů táhnoucích do české kotliny. Pokud vím, tak jedna parta sem přišla omylem, pak zjistila hrůznou situaci a okamžitě žádala vyhoštění do Německa, kde vládne hodná máma Merkelová. Také nechápu, proč bychom měli přijímat kvóty emigrantů, kteří u nás být nechtějí. Není lépe mít současný stav, kdy otrocká práce v českých montovnách financuje život imigrantů v Německu? Takhle jsme spokojení my, Němci i jejich imigranti. Politika EU je v tomto bodě zcela iracionální a její šéfstvo by se nemělo chovat nepříčetným způsobem odvozeným od finančních injekcí Soroše a spol.

Ale k věci, protože mne pobavil drobný incident, který se nedávno stal ve Švédsku, článek ZDE. V květnu loňského roku byli studenti ve švédském Saltsjöbadenu šokováni, když černý učitel napadl studenta a zasáhl ho do obličeje a podle několika svědků jej dokonce škrtil, když ho předtím odborným způsobem složil na podlahu. Učitel byl členem městské rady za Stranu zelených a kandidátem na volby do EU v roce 2014. Pascal Mafall Fall pochází ze Senegalu, do Švédska se přestěhoval v roce 1996 a získal švédské občanství. V době útoku nebyl pouze učitelem ve škole, ale také politikem za Stranu zelených, členem městské rady ve městě Nacka a ve výboru obce. V roce 2014 byl na kandidátské listině EU pro stranu Zelených, aby prosazoval „politiku v oblasti klimatu, migrace a vytváření pracovních míst“. V nyní odstraněném článku na webu strany vysvětlil, že se obává „xenofobních stran“, které chtějí „uzavřít EU vnějšímu světu“.

Veden pozitivní diskriminací sorošovské EU jsem zásadně připraven obhajovat jeho chování. Pocházím z učitelské rodiny, polovinu aktivního zadělávání na důchod jsem poctivě odučil a sám na sobě pozoruji čím dál častěji ony nutkavé tendence ke škrcení vyučovaných subjektů. Jistěže na druhé straně platí direktiva EU odvozená z Desatera, že ani zvířata chovaná v kleci a studenti sedící ve škole se nemají zabíjet vůbec, nebo zcela bezbolestně. Takže bohužel musím jednání černého kolegy s bolestí v srdci odsoudit. Ale jak jsem řekl, za sebe zásadně obhajuji v tomto případě EU-linii o pozitivní diskriminaci vztahující se jednoznačně i na černé učitele poctivě pracující ve Švédsku. Aby bylo oběma protichůdným direktivám EU učiněno zadost, navrhněme opatrný kompromis. Imigranti přišlí do EU nesmí škrtit školní subjekty úplně, ale jen v nezbytně nutné civilizované míře, která neznehodnotí vyučovaný subjekt a stále ještě vyhovuje nově přišlému kulturnímu naturelu.

To mi jako konzervativnímu učiteli celkem vyhovuje. Je mi opravdu líto, že jsem méněcenný běloch, který nemůže ve škole škrtit ani liberálně přijatelným způsobem, který se snad jednou uzákoní v EU pro černošské kolegy. V naší ZDŠ působil za mých jinošských časů krapet nervní učitel matematiky před důchodem. Tento roztomilý bílý muž s již téměř bílými vlasy nás celkem spolehlivě a pravidelně práskal přes ruce půlmetrovým pravítkem, které používal při výuce. Občas s ním skutečně provedl nějakou operaci na tabuli, ale všichni jsme dobře věděli, že to není skutečný účel a poslání tohoto vznešeného pedagogického nástroje. Dostávali jsme na packy za plus mínus spáchané trestné činy, i když se naše měřítka lišila od třídní spravedlnosti dané matematicky. V úhrnném součtu za celý rok jsme na tom celkově vydělali. Měli jsme aritmetickou přesilu, dělali jsme více lumpáren, občas se nám podařilo uhnout před úderem a nebohému matikovi se před koncem roku už trochu třásly ruce. Stěžovat si doma absolutně nemělo smysl, tak pitomý ani nikdo z nás nebyl. Začalo by se totiž zjišťovat, co jsme v hodině doopravdy dělali, a na tom neměl nikdo skutečný zájem. A navíc by nás doma opětně a opětně zcela právem vyfackovali za to, že jsme byli ve škole drzí na učitele. Takže přeji černému kolegovi a občanskému aktivistovi ve Švédsku hodně požehnaného pedagogického působení. On i já víme své. Díky přebujelému liberalismu a postupné ztrátě občanských svobod opravdu nežijeme v jednoduché době.

A nyní pojďme k podstatné věci. EU pod záminkou sledování přistěhovalectví postupně zavádí skrytou formu rasismu. Po Norimberských procesech by snad mělo být jasné, o jak nebezpečnou věc jde. Direktiva EU chce sledovat účinnost dlouhodobé politiky imigrace a k tomu jsou důležité přesné a srovnatelné údaje o rozsahu a povaze diskriminace, kterou migranti trpí. Evropská agentura pro lidská práva bude v tomto ohledu hrát klíčovou roli s nadcházejícím průzkumem EU mezi přistěhovalci a jejich potomky v roce 2022. To také znamená, že EU chce rozčlenit údaje podle etnického nebo rasového původu. To je navrženo v nedávném akčním plánu EU proti rasismu. Jde o část oficiálního prohlášení Evropské komise, viz tyto stránky. Používání etnických statistik již evropská exekutiva v minulosti podporovala, naposledy v akčním plánu proti rasismu představeném v září 2020. Místopředsedkyně Evropské komise Margarítis Schinás k tomu řekla své: "Inkluze je ztělesněním evropského způsobu života. Politiky integrace a začleňování jsou pro nováčky a místní komunity zásadní a přispívají k soudržnosti společností a síle ekonomik."

V žádném případě nemám rád dvojí metr. Pevně doufám, že po správně zakřivených banánech a euru šitém na míru pro agenty Goldman Sachs a Black Rock bude definována také liberální a humánní metoda neutralizace vyučovaných subjektů. Pak ale budu do posledního dechu bojovat za to, abych ji mohl používat stejně svobodně a často, jako můj černý kolega ve Švédsku. Za druhé platí, že je třeba jasně rozlišit už tak hodně problematickou genderovou politiku na jedné straně a institucionální rasismus na druhé straně: "Černej nebo bílej, berte to hezky po řadě", jak by řekl Švejk. EU nesmí zavádět za mé daně placené "audity", "výzkumy" a "statistiky" zaměřené na rasové rozlišení obyvatel. Vinou hysterických výkřiků populistického prezidenta Macrona určených en bloc proti muslimům a kvůli dlouhodobé aktivní podpoře islámských teroristů v Sýrii a v Libyi už teď máme na krku náboženskou válku, kterou naposledy Evropa absolvovala v letech 1618–1648. Dávno píšeme o tom, že kdo s teroristy zachází, ten s nimi také schází. Teď k tomu dochází a EU navedená sorošovskými ilumináty navíc začíná praktikovat skrytou formu institucionálního rasismu. Rasové profilování je začátek konce, stejně jako to bylo v nacistickém Německu. Pod vedením současných politických šašků nás tak jako tak nečeká nic dobrého, proto není třeba tuto nemilou situaci ještě více zhoršovat.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!