„Máme situaci, generále.“ Tímto hlášením začíná mnoho akčních filmů z USA a má to být kód vyvolávající jasně strukturovanou pyramidu akcí.

A teď si představte, že někdo přijde s heslem: „Solár není zelený, pokud není recyklovatelný“. Řekl bych, že zasívá zmatek do řad přátel a ničí naplánovanou jasně strukturovanou pyramidu akcí. Rád bych pro jistotu zopakoval, že obnovitelná energie není obnovitelná, jestliže nejsou obnovitelné prvky k jejímu získávání. Výrobce se snaží udělat něco co nejefektivnějšího, něco, co dlouho vydrží třeba na střeše v nepohodě a jasně nekouká na to, co se s tím stane za pár let.

Do třetice budu citovat odborníka jménem Meng Tao, který to vyjadřuje takto: „Existují dva prvky udržitelnosti. První je udržitelný zdroj energie, druhá část je udržitelná technologie k využití tohoto zdroje. Dnes nejpoužívanější fotovoltaika končí na skládkách, což je sotva udržitelné řešení.“ Dnešní a v nedaleké budoucnosti rychlý růst instalace fotovoltaických panelů (dále FVP) se bude po několika desetiletích odrážet stejně prudkým nárůstem FVP připravených k vyřazení. Svět bude čelit kumulativnímu množství 8 milionů tun FVP na konci životnosti do roku 2030 a 80 milionů tun do roku 2050. To je odhadem více než deset procent celosvětového elektronického odpadu. Ale neztrácejme odvahu, problém FVP na konci životnosti je široce uznáván a v EU se na FVP vztahují předpisy o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE), které vyžadují recyklaci. Česká legislativa požaduje, aby provozovatelé fotovoltaických elektráren uhradili náklady na recyklaci panelů do 1. ledna 2019, přestože v současnosti neexistují speciální recyklační linky pro fotovoltaické panely a náklady na recyklaci jsou pouze hrubě odhadovány. Speciální recyklační zařízení jsou rentabilní pouze při vysokých objemech recyklace, které nastanou v Německu až po roce 2020, v ČR ještě minimálně o desetiletí později.

Není pochyb o tom, že využití sluneční energie je jediné dlouhodobě použitelné řešení. Je vítané, že například ve třetím čtvrtletí roku 2019 ve Velké Británii bylo vůbec poprvé do domácností dodáváno více elektřiny z „obnovitelných“ zdrojů než z fosilních paliv. Vloni, v roce 2020 byly obnovitelné zdroje po celý rok hlavním zdrojem elektřiny ve Velké Británii, což představuje 42 % výroby. Před deseti lety to bylo 7 %. Co mne ale děsí jako agronoma a vodohospodáře, je trend zastavovat zelené plochy, a to jenom proto, že všichni ti podnikatelé mají slevy a půda, země, černozem, hlína, louka, les, pole jsou levné dojné krávy pro naši neschopnost uchránit přírodu. Místo abychom se radovali ze zeleně, budeme se zeleně radovat z polí FVP.


Dlouhodobý pronájem půdy na dobu 25 až 35 let, inflace započítána. Proč nediversifikovat Vaši farmu? Odhad zadarmo.

Považuji to za vysoký stupeň lidské arogance a nepochopení života v jeho podstatě. Přesvědčení, že my to umíme lépe než příroda. Kde je politická snaha dostat FVP na střechy skladů a montoven, kde jsou srovnání s jinými návrhy na získání energie, například horkovzdušné elektrárny na pouštích, kde je politická snaha prosadit penalizaci za zneužití půdy?

Ale zpět k našim panelům a jejich posmrtném životě. Dominantním základem fotovoltaické technologie je krystalický křemík, v současné době má 95% podíl na trhu, ale podívejme se nejdříve na konkurenta, tenkovrstevný tellurid kadmia. Společnost First Solar, která je největším výrobcem fotovoltaického roztoku telluridu kadmia. Tato společnost zdokonaluje proces recyklace modulů na konci své životnosti již více než deset let, vzhledem k toxické povaze teluru a zejména kadmia. Protože slovo kadmium má firma First Solar již v názvu výrobku, byla nucena vzít recyklaci vážně. Proto je největším komerčním recyklátorem FVP na světě.

Krystalický křemík je používán u „bifaciálních“ modulů z dvojitého skla, u nichž je neprůhledná polymerní spodní vrstva nahrazena druhou skleněnou vrstvou, která umožňuje vstupu světla z obou stran panelu, což zvyšuje účinnost. „Ale pokud jde o recyklovatelnost, neexistuje žádný způsob, jak tyto věci oddělit, kromě drcení skla. Recyklace křemíku z FVP představuje různé výzvy. Zatímco telurid kadmia pro FVP je ovládán jediným výrobcem, křemíkové FVP moduly vyrábí mnoho společností, každý podle své vlastní konstrukce. Za poslední tři desetiletí bylo vyrobeno doslova 30 až 40 000 různých modulů z krystalického křemíku. Neexistuje chemický vzorec pro to, co najdete v křemíkovém FVP modulu. Jedna věc je jistá. Modul nebyl vyroben tak, aby se snadno rozpadl. „FVP byly navrženy tak, aby jeho prvky vydržely v drsném venkovním prostředí po dobu 30 let,“ říká Heath. "Existuje důvod, proč je obtížné získat z nich materiály."

Nyní jsou v provozu specializovaná zařízení na recyklaci FPV. Ale tyto procesy jsou spíše založeny na drcení panelů, než na snaze čistě extrahovat vysoce kvalitní křemík a další cenné materiály, které obsahují. Obecná shoda je v tom, že křemíková FPV oběhová „recyklační“ ekonomika zůstává velmi pozadu.

Po křemíku je stříbro pravděpodobně nejdražší součástí modulu, takže výrobci FPV snižovali jeho obsah. Pokud však jde o recyklaci, skutečné náklady na krok využití stříbra jsou stejné, ať už je v nich obsah stříbra jakýkoliv. Dosáhnete bodu, kde stříbro, které můžete získat, nepokryje ani náklady na jeho vytěžení. Bylo by tedy logické, aby moduly měly buď hodně stříbra nebo vůbec žádné. Probíhá úsilí o úplné nahrazení stříbra alternativou na bázi mědi. „Doufám, že společnosti zabývající se solárními články budou úspěšné, ale doufám, že do návrhu svých panelů vezmou také recyklovatelnost,“ říká Meng Tao.

Jó, měď. A tak dopisuji článek a jdu si koupit měděný plech, co loni zdražil o 30 procent, a přemýšlím, jestli to není tím, že neradi a pomalu odcházíme z Afghánistánu, kde jsme bojovali za Prahu. Přece jenom zásoba skoro 70 mld. tun mědi, co dostane pod palec čínský MCC, nám měď asi zase brzy podraží. Nedivme se, je to jen obchod. Až Čína nainvestuje skoro deset miliard svých peněz, které netiskne na rotačce, do Afghánistanu, bude mít více mědi než té, co tam po nás zbyla v podobě vystřílených nábojnic. Trend je jasný a nezastaví ho ani svrhávání bomb s perverzním názvem matka všech bomb. Výroba a název takové zbraně je symbol odcházející civilizace a jejího myšlení. Alespoň doufám.

Zdroje:


Doporučená četba:


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!